2015-09-05 06:00

2015-09-05 06:00

Bygg ny rådstuga i Plantaget

HISTORISKT

Med denna insändare vill jag stödja medborgarförslaget från Håkan Sandberg med flera, om en rådstuga som paviljong i Plantaget.

Jag läser i boken ”Från en gammal svensk småstad” (som jag för övrigt vann i ett lottei på PD) att när Åmål var en ny stad i Sverige (från 1643) så byggde man en rådstuga i Plantaget 1695. Det var då Åmåls torg.

En av de första rådmännen hette Oluff Bonde och han bodde på västra sidan om ån. Han var även handelsman. Han behövde bara kvista över en av de två broarna, så var han på plats i rådhuset.

Så småningom blev denna gamla rådstuga förfallen och sågades upp till ved, som det står. När man sedan inte hade någon rådstuga, upplät borgmästare Åbergh kostnadsfritt en lokal i sitt hem för rådhusrätten. Sedan byggdes år 1758 stadens nya rådhus, också i Plantaget (torget). Det var ett rödfärgat hus med ett loitet torn. Det var välutrustat, med järnkrampor inslagna i väggen på häktet. Där fäste man handklovarna när någon skulle straffas med spöslitning. Det fanns också en festlokal där, fast på andra våningen. Det förslag som föreligger nu om rådstugepaviljong har inga sådana ”finesser” förstås...

Det finns ett fint förslag på hur detta skulle kunna te sig. Det visas i ett fönster på gågatan. Björn Carlén har tagit fram modellen i olika förgstöällningar.

Rådstugan kan ju användas vid många tillfällen, vårtalet med manskören, till exempel. Det skulle också vara ett skydd mot slitage av gräsmattan, som ju inte ska användas till fotbollsspel. Hela parken ska vara en lugn och fin oas, för alla att njuta av.

Boken som jag refererar till är skriven av G. Björling och utkom 1918. Ny upplaga utgavs av Provinstidningen Dalsland 1977.

Barbro Spjuth

Med denna insändare vill jag stödja medborgarförslaget från Håkan Sandberg med flera, om en rådstuga som paviljong i Plantaget.

Jag läser i boken ”Från en gammal svensk småstad” (som jag för övrigt vann i ett lottei på PD) att när Åmål var en ny stad i Sverige (från 1643) så byggde man en rådstuga i Plantaget 1695. Det var då Åmåls torg.

En av de första rådmännen hette Oluff Bonde och han bodde på västra sidan om ån. Han var även handelsman. Han behövde bara kvista över en av de två broarna, så var han på plats i rådhuset.

Så småningom blev denna gamla rådstuga förfallen och sågades upp till ved, som det står. När man sedan inte hade någon rådstuga, upplät borgmästare Åbergh kostnadsfritt en lokal i sitt hem för rådhusrätten. Sedan byggdes år 1758 stadens nya rådhus, också i Plantaget (torget). Det var ett rödfärgat hus med ett loitet torn. Det var välutrustat, med järnkrampor inslagna i väggen på häktet. Där fäste man handklovarna när någon skulle straffas med spöslitning. Det fanns också en festlokal där, fast på andra våningen. Det förslag som föreligger nu om rådstugepaviljong har inga sådana ”finesser” förstås...

Det finns ett fint förslag på hur detta skulle kunna te sig. Det visas i ett fönster på gågatan. Björn Carlén har tagit fram modellen i olika förgstöällningar.

Rådstugan kan ju användas vid många tillfällen, vårtalet med manskören, till exempel. Det skulle också vara ett skydd mot slitage av gräsmattan, som ju inte ska användas till fotbollsspel. Hela parken ska vara en lugn och fin oas, för alla att njuta av.

Boken som jag refererar till är skriven av G. Björling och utkom 1918. Ny upplaga utgavs av Provinstidningen Dalsland 1977.

Barbro Spjuth

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.