2015-08-04 06:00

2015-08-04 06:00

Ska inte alla erkännas som likvärdiga?

EXKLUDERAD

Svar på Daniel Larssons insändare i PD 1/8. Daniel Larsson förmodar att jag är en vit heterosexuell man. Jo, det kanske är så. Det får en utomstående betraktare själv avgöra, för jag har aldrig känt något behov av „att komma ut med” hur jag i det fallet är beskaffad.

Men, om jag har förstått Daniel Larsson rätt, så står HBTQ-flaggan för fler värden än bara HBTQ. Du nämner „jämlikhet och frihet, tolerans, öppenhet och synliggörande”. Det anser jag också är bra värderingar – men eftersom begreppet „hetero” saknas bland bokstäverna HBTQ, så uppfattar jag det som att hetero-gruppen är exkluderad. Det är därför jag vill att det skapas en flagga för den gruppen också.

Var det inte så att ALLA människor skall erkännas som likvärdiga?

Vad sedan gäller begreppen jämlikhet, frihet, tolerans, öppenhet och synliggörande, så borde ju dessa ord till exempel tillåta mig (=ge mig frihet) att önska en flagga även för oss som inte inkluderas i HBTQ-begreppet.

„Punkt slut”, för att citera Daniel Larsson.

Svar på Daniel Larssons insändare i PD 1/8. Daniel Larsson förmodar att jag är en vit heterosexuell man. Jo, det kanske är så. Det får en utomstående betraktare själv avgöra, för jag har aldrig känt något behov av „att komma ut med” hur jag i det fallet är beskaffad.

Men, om jag har förstått Daniel Larsson rätt, så står HBTQ-flaggan för fler värden än bara HBTQ. Du nämner „jämlikhet och frihet, tolerans, öppenhet och synliggörande”. Det anser jag också är bra värderingar – men eftersom begreppet „hetero” saknas bland bokstäverna HBTQ, så uppfattar jag det som att hetero-gruppen är exkluderad. Det är därför jag vill att det skapas en flagga för den gruppen också.

Var det inte så att ALLA människor skall erkännas som likvärdiga?

Vad sedan gäller begreppen jämlikhet, frihet, tolerans, öppenhet och synliggörande, så borde ju dessa ord till exempel tillåta mig (=ge mig frihet) att önska en flagga även för oss som inte inkluderas i HBTQ-begreppet.

„Punkt slut”, för att citera Daniel Larsson.

  • Björn Arén

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.