2015-07-28 06:00

2015-07-28 06:00

Paviljongen utgör en historisk förankring i tid och rum

PLANTAGET

Ansvar

Håkans Sandbergs förslag om nuvarande Plantaget ger ett historiskt stöd till hur platsen användes en gång i tiden. När vi nu kostar på den gamla delen av Plantaget (den nya blev mycket bra) får vi inte glömma historiens vingslag.

En modern paviljongarena under det gamla Rådstugetaket ger en historisk förankring i tid och rum och förtar inte nuvarande förslag. Övriga ytor kan säkert behållas och ge en lummig grön oas, som kan användas till annat än en fotbollsplan.

Slottsparker i all ära men något slott har aldrig funnits på platsen. Däremot ett torg och en rådstuga. Redan för 70 år sedan (1945) försökte den dåvarande trädplanteringsbestyrelsen att ändra namnet till Rådhusparken. Namnet är en sak. Historien däremot är en viktig sak, som vi har ansvar att bevara.

Bra jobbat Håkan Sandberg och Margareta Nilars! Ni behöver inte stå vid den skampåle, som en gång fanns på platsen.

Sven-Åke Runelid

Håkans Sandbergs förslag om nuvarande Plantaget ger ett historiskt stöd till hur platsen användes en gång i tiden. När vi nu kostar på den gamla delen av Plantaget (den nya blev mycket bra) får vi inte glömma historiens vingslag.

En modern paviljongarena under det gamla Rådstugetaket ger en historisk förankring i tid och rum och förtar inte nuvarande förslag. Övriga ytor kan säkert behållas och ge en lummig grön oas, som kan användas till annat än en fotbollsplan.

Slottsparker i all ära men något slott har aldrig funnits på platsen. Däremot ett torg och en rådstuga. Redan för 70 år sedan (1945) försökte den dåvarande trädplanteringsbestyrelsen att ändra namnet till Rådhusparken. Namnet är en sak. Historien däremot är en viktig sak, som vi har ansvar att bevara.

Bra jobbat Håkan Sandberg och Margareta Nilars! Ni behöver inte stå vid den skampåle, som en gång fanns på platsen.

Sven-Åke Runelid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.