2015-07-01 14:57

2015-07-01 14:57

Nämnden borde ha beslutat om Plantaget

ÅMÅL: Reglementet följdes inteLisbeth Vestlund (FP)

Om jag minns rätt så är reglementet för teknik- och fritidsnämnden i Åmål och Säffle så reglerat att investeringar som ligger under denna nämnd ska beslutas om av denna nämnd.

Jag har dock inte i några protokoll funnit att investeringen i Plantaget hanterats på det sätt den borde hanterats. Det är inte bra i vare sig demokratiskt perspektiv eller något eftersträvansvärt att man inte följer de reglementen som finns.

Att teknik- och fritidsnämnden på ett sammanträde den 19 maj enbart får konstatera att man ”har tagit del av informationen” anser jag djupt otillfredsställande.

Anser Mikael Norén, ordförande i teknik- och fritidsnämnden, att han följt reglementet och den demokratiska process som ska gälla omkring budgetposten ”Plantaget” som ligger under teknik- och fritidsnämnden?

Denna enkla fråga som bara kan besvaras med ja eller nej kunde inte Mikael Norén besvara vid kommunfullmäktigemötet i juni. Tvekan visar med all önskvärd tydlighet på den maktfullkomlighet och ignorans för demokratiska processer Åmåls kommunledning har.

Om jag minns rätt så är reglementet för teknik- och fritidsnämnden i Åmål och Säffle så reglerat att investeringar som ligger under denna nämnd ska beslutas om av denna nämnd.

Jag har dock inte i några protokoll funnit att investeringen i Plantaget hanterats på det sätt den borde hanterats. Det är inte bra i vare sig demokratiskt perspektiv eller något eftersträvansvärt att man inte följer de reglementen som finns.

Att teknik- och fritidsnämnden på ett sammanträde den 19 maj enbart får konstatera att man ”har tagit del av informationen” anser jag djupt otillfredsställande.

Anser Mikael Norén, ordförande i teknik- och fritidsnämnden, att han följt reglementet och den demokratiska process som ska gälla omkring budgetposten ”Plantaget” som ligger under teknik- och fritidsnämnden?

Denna enkla fråga som bara kan besvaras med ja eller nej kunde inte Mikael Norén besvara vid kommunfullmäktigemötet i juni. Tvekan visar med all önskvärd tydlighet på den maktfullkomlighet och ignorans för demokratiska processer Åmåls kommunledning har.

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.