2015-06-24 15:08

2015-06-24 15:08

Svårt få i gång nya bostadsbyggen

DALSLAND FASTIGHETSÄGARNA DALSLAND: Dalslandskommunerna står inför en utmaning

Nu måste Dalslandskommunerna svara upp på behovet av nya bostäder.

För bara några år sedan hade kommunerna i Dalsland överskott på bostäder. Orsaken var i första hand den minskande befolkningen. Nu är situationen den omvända. Flera kommuner har ökande befolkning för första gången på många år, ja decennier.

Nu står kommunerna inför utmaningen att få fastighetsägare och andra aktörer att bygga nya bostäder framförallt i kommunernas centrum. Man behöver främst bygga bostäder väl anpassade för den äldre befolkningen som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor eller lägenheter med dålig tillgänglighet. Det är i kommunernas eller kommundelarnas centrum som tillgången på kommunal och kommersiell service finns och det är hit den äldre generationen vill flytta.

Om man lyckas lösa det här ger det förutsättningar för de unga nybildade familjerna med barn att ta över villor som säljs till ett överkomligt pris och då finns förutsättningar för att de unga och ofta välutbildade kommunmedborgarna stannar kvar i kommunen.

Om man däremot inte lyckas är risken stor att de här familjerna, som så väl behövs i den mindre kommunen för att bidra till dess utveckling, söker sig till stora tillväxtkommuner, där det visserligen också är svårt att hitta bostäder, men där många ser möjligheter till personlig utveckling.

Svårigheten att få igång bostadsbyggandet ligger i att fastighetspriserna i mindre kommuner är låga och att produktionspriset för nya bostäder blir långt högre. Det här gör att väldigt få aktörer vågar ta risken att bygga.

Regeringen har flaggat för att på nytt införa subventioner för nyproduktion, men det är ingen lösning på problemet. Det får bara byggbranschen att anpassa sig och höja priset på byggandet.

Nej, den enda väg jag ser hur vi ska ta oss ur problemet är att produktionsmetoderna effektiviseras så att priserna på våra nybyggda bostäder kan sänkas. Kontakt har tagits med byggbranschens företrädare om detta under våren från min sida.

Lars Andersson

För bara några år sedan hade kommunerna i Dalsland överskott på bostäder. Orsaken var i första hand den minskande befolkningen. Nu är situationen den omvända. Flera kommuner har ökande befolkning för första gången på många år, ja decennier.

Nu står kommunerna inför utmaningen att få fastighetsägare och andra aktörer att bygga nya bostäder framförallt i kommunernas centrum. Man behöver främst bygga bostäder väl anpassade för den äldre befolkningen som inte vill eller orkar bo kvar i sina villor eller lägenheter med dålig tillgänglighet. Det är i kommunernas eller kommundelarnas centrum som tillgången på kommunal och kommersiell service finns och det är hit den äldre generationen vill flytta.

Om man lyckas lösa det här ger det förutsättningar för de unga nybildade familjerna med barn att ta över villor som säljs till ett överkomligt pris och då finns förutsättningar för att de unga och ofta välutbildade kommunmedborgarna stannar kvar i kommunen.

Om man däremot inte lyckas är risken stor att de här familjerna, som så väl behövs i den mindre kommunen för att bidra till dess utveckling, söker sig till stora tillväxtkommuner, där det visserligen också är svårt att hitta bostäder, men där många ser möjligheter till personlig utveckling.

Svårigheten att få igång bostadsbyggandet ligger i att fastighetspriserna i mindre kommuner är låga och att produktionspriset för nya bostäder blir långt högre. Det här gör att väldigt få aktörer vågar ta risken att bygga.

Regeringen har flaggat för att på nytt införa subventioner för nyproduktion, men det är ingen lösning på problemet. Det får bara byggbranschen att anpassa sig och höja priset på byggandet.

Nej, den enda väg jag ser hur vi ska ta oss ur problemet är att produktionsmetoderna effektiviseras så att priserna på våra nybyggda bostäder kan sänkas. Kontakt har tagits med byggbranschens företrädare om detta under våren från min sida.

Lars Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.