2015-06-08 14:39

2015-06-08 14:39

Åkabs styrelse inte delaktig i Seasideköpet

FASTIGHETSKÖP: Betydande risktagande med skattemedel

När kommunstyrelsen behandlade uppdrag till Åmåls Kommunfastigheter AB (Åkab) att köpa Seaside-fastigheten Vågen 1 lade ledamöterna från (M), (C), (FP) och (KD) ned rösterna.

Främsta skälet var att styrelsen i Åkab inte var delaktig. Åkabs styrelse har inte fått någon information om eller getts möjlighet att påverka ärendet. Gunnar Kvamme (S), som ordförande i Åkab, och Magnus Dalsbo, vd, har tillsammans med Michael Karlsson (S) som kommunalråd på egen hand skött ärendet. Styrelsen i Åkab har olika kompetenser som ska tas tillvara, särskilt i ett stort åtagande som detta och vi ser allvarligt på att så inte varit fallet.

Vem äger frågan? Helt klart kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. Ägardirektiv och ägartillskott till Åkab är absolut en fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige, inte som det står i PD som ett formellt utan ett reellt beslut. Det är allvarligt när kommunfullmäktige behandlas som transportkompani. Allt var klappat och klart den 27 maj, kommunstyrelsen fick information den 1 juni och kommunstyrelsens majoritet fattade beslut den 3 juni att skicka ärendet till kommunfullmäktige som ska ta beslutet den 17 juni. Redan den 3 juni ställde sig Michael Karlsson (S) tillsammans med ledande tjänstemän framför Seaside och fick bild och artikel i PD. Protokoll var då inte skrivet och justerat.

Ägaren Marcus Engebretsen hade planer på en stor investering i hela området med bland annat hotell för att få ekonomisk bärighet på verksamheten. Ett tomt Seaside utan verksamhet värderades senast till 5 miljoner kronor, nu ligger köpeskillingen på 8,4 plus planerad renovering på ytterligare några miljoner. Dessutom föreslås att kommunen skickar ägartillskott för affären för att inte tynga Åkab med ännu mer skulder. Kommunen ska sedan hyra för 630 000 kronor per år, vilket delvis i sin tur ska hyras ut till entreprenörer. Risktagandet med skattemedlen är betydande.

Vi vill inte att Seaside står tomt och förfaller, varför köpet är acceptabelt. Men vi har svårt att vara stolta över att kommunen ska äga och också, om ideerna förverkligas, delvis driva verksamhet där. Så många entreprenörer som möjligt och ingen kommunal verksamhet är vår omedelbara reaktion.

Ingen skulle vara gladare än vi om det kommer driftiga entreprenörer och gör Seaside till en livlig och attraktiv plats för möten, god mat med mera, men vi vill hålla tillbaka glädjeyttringarna över att kommunens skattebetalare tar risken.

Framför allt vill vi att viktiga beslut och ekonomiska risktaganden tas i rätt ordning och på ett klokt och demokratiskt sätt vilket vi inte tycker skett i detta fall.

Sven Callenberg (C)

Ulla Berne (M)

Christer Törnell (KD)

Anne Sörqvist (C) oppositionsföreträdare

När kommunstyrelsen behandlade uppdrag till Åmåls Kommunfastigheter AB (Åkab) att köpa Seaside-fastigheten Vågen 1 lade ledamöterna från (M), (C), (FP) och (KD) ned rösterna.

Främsta skälet var att styrelsen i Åkab inte var delaktig. Åkabs styrelse har inte fått någon information om eller getts möjlighet att påverka ärendet. Gunnar Kvamme (S), som ordförande i Åkab, och Magnus Dalsbo, vd, har tillsammans med Michael Karlsson (S) som kommunalråd på egen hand skött ärendet. Styrelsen i Åkab har olika kompetenser som ska tas tillvara, särskilt i ett stort åtagande som detta och vi ser allvarligt på att så inte varit fallet.

Vem äger frågan? Helt klart kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. Ägardirektiv och ägartillskott till Åkab är absolut en fråga som ska avgöras av kommunfullmäktige, inte som det står i PD som ett formellt utan ett reellt beslut. Det är allvarligt när kommunfullmäktige behandlas som transportkompani. Allt var klappat och klart den 27 maj, kommunstyrelsen fick information den 1 juni och kommunstyrelsens majoritet fattade beslut den 3 juni att skicka ärendet till kommunfullmäktige som ska ta beslutet den 17 juni. Redan den 3 juni ställde sig Michael Karlsson (S) tillsammans med ledande tjänstemän framför Seaside och fick bild och artikel i PD. Protokoll var då inte skrivet och justerat.

Ägaren Marcus Engebretsen hade planer på en stor investering i hela området med bland annat hotell för att få ekonomisk bärighet på verksamheten. Ett tomt Seaside utan verksamhet värderades senast till 5 miljoner kronor, nu ligger köpeskillingen på 8,4 plus planerad renovering på ytterligare några miljoner. Dessutom föreslås att kommunen skickar ägartillskott för affären för att inte tynga Åkab med ännu mer skulder. Kommunen ska sedan hyra för 630 000 kronor per år, vilket delvis i sin tur ska hyras ut till entreprenörer. Risktagandet med skattemedlen är betydande.

Vi vill inte att Seaside står tomt och förfaller, varför köpet är acceptabelt. Men vi har svårt att vara stolta över att kommunen ska äga och också, om ideerna förverkligas, delvis driva verksamhet där. Så många entreprenörer som möjligt och ingen kommunal verksamhet är vår omedelbara reaktion.

Ingen skulle vara gladare än vi om det kommer driftiga entreprenörer och gör Seaside till en livlig och attraktiv plats för möten, god mat med mera, men vi vill hålla tillbaka glädjeyttringarna över att kommunens skattebetalare tar risken.

Framför allt vill vi att viktiga beslut och ekonomiska risktaganden tas i rätt ordning och på ett klokt och demokratiskt sätt vilket vi inte tycker skett i detta fall.

Sven Callenberg (C)

Ulla Berne (M)

Christer Törnell (KD)

Anne Sörqvist (C) oppositionsföreträdare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.