2015-06-05 06:00

2015-06-05 11:49

Beslutet om skattekontoren måste rivas upp

S-UTSPEL

Under förra helgens partikongress fattade vi socialdemokrater beslut om vår nya jobbagenda för Sverige.

Jobbagendan innehåller en rad konkreta lösningar för hur det ska bli fler jobb i hela landet. Den innehåller också tydliga besked om att det inte handlar om vilka jobb som helst, var som helst och till vilket pris som helst. Sverige ska inte bli ett låglöneland där klyftorna mellan fattig och rik ökar och Sverige ska heller inte bli ett land där möjligheter för människor att leva och bo på landsbygen utarmas till fördel för de som väljer att bo i stan. Vår jobbagenda talar sitt tydliga språk – politik som leder till att hela Sverige lever är väsentlig för oss socialdemokrater. Med anledning av detta är frågan om nedläggningen av skattekontoren i Åmål och Mora mycket viktigt.

Skatteverket borde riva upp sitt beslut om nedläggning av kontoren i Åmål och Mora. Det har varit interpellationsdebatter med finansministern Magdalena Andersson i riksdagen, men frågan vi ställer oss är om inte vi borde rikta våra frågor åt ett annat håll? Den som borde debatteras med är snarare Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Det är han som är ansvarig för beslutet och som enträget framhärdat att det är bättre för Skatteverket som organisation att centralisera sina resurser. Detta trots att personalen i Mora och Åmål tydligt redovisat motsatsen i en rapport som delgetts Skatteverkets ledning.

Vi vill att Ingemar Hansson inser hur viktig denna fråga är för kommunerna Åmål och Mora med omnejd. Regeringen har nyligen initierat en utredning för att se över möjligheten att från regeringens sida hårdare kunna reglera var statliga myndigheter och verk geografiskt är verksamma och som i fallet med Skatteverket i Ludvika fick honom att pausa beslutet i väntan på utredningen. Vi uppmanar skatteverkets chef att göra samma sak med skattekontoren i Åmål och Mora.

Om regeringens initiativ om utredning ändå inte påverkar skatteverkets beslut att pausa flytten är det vår övertygelse att de insynsråd som idag ska fungera som ett rådgivande stöd till Skatteverkets generaldirektör tas bort och ersätts med en regelrätt styrelse. På så vis får vi som politiker större möjlighet att på riktigt påverka Skatteverkets beslut.

Vår förhoppning är att Skatteverkets generaldirektör tar sitt förnuft till fånga och att skattekontoren i Åmål och Mora får vara kvar. Det skulle innebära ett beslut i tiden. Ett beslut som vill bidra till att hela Sverige får leva.

Michael Karlsson S kommunalråd Åmål

Hans Unander S riksdagsledamot

Jörgen Hellman S riksdagsledamot

Paula Holmqvist S riksdagsledamot

Jobbagendan innehåller en rad konkreta lösningar för hur det ska bli fler jobb i hela landet. Den innehåller också tydliga besked om att det inte handlar om vilka jobb som helst, var som helst och till vilket pris som helst. Sverige ska inte bli ett låglöneland där klyftorna mellan fattig och rik ökar och Sverige ska heller inte bli ett land där möjligheter för människor att leva och bo på landsbygen utarmas till fördel för de som väljer att bo i stan. Vår jobbagenda talar sitt tydliga språk – politik som leder till att hela Sverige lever är väsentlig för oss socialdemokrater. Med anledning av detta är frågan om nedläggningen av skattekontoren i Åmål och Mora mycket viktigt.

Skatteverket borde riva upp sitt beslut om nedläggning av kontoren i Åmål och Mora. Det har varit interpellationsdebatter med finansministern Magdalena Andersson i riksdagen, men frågan vi ställer oss är om inte vi borde rikta våra frågor åt ett annat håll? Den som borde debatteras med är snarare Skatteverkets generaldirektör Ingemar Hansson. Det är han som är ansvarig för beslutet och som enträget framhärdat att det är bättre för Skatteverket som organisation att centralisera sina resurser. Detta trots att personalen i Mora och Åmål tydligt redovisat motsatsen i en rapport som delgetts Skatteverkets ledning.

Vi vill att Ingemar Hansson inser hur viktig denna fråga är för kommunerna Åmål och Mora med omnejd. Regeringen har nyligen initierat en utredning för att se över möjligheten att från regeringens sida hårdare kunna reglera var statliga myndigheter och verk geografiskt är verksamma och som i fallet med Skatteverket i Ludvika fick honom att pausa beslutet i väntan på utredningen. Vi uppmanar skatteverkets chef att göra samma sak med skattekontoren i Åmål och Mora.

Om regeringens initiativ om utredning ändå inte påverkar skatteverkets beslut att pausa flytten är det vår övertygelse att de insynsråd som idag ska fungera som ett rådgivande stöd till Skatteverkets generaldirektör tas bort och ersätts med en regelrätt styrelse. På så vis får vi som politiker större möjlighet att på riktigt påverka Skatteverkets beslut.

Vår förhoppning är att Skatteverkets generaldirektör tar sitt förnuft till fånga och att skattekontoren i Åmål och Mora får vara kvar. Det skulle innebära ett beslut i tiden. Ett beslut som vill bidra till att hela Sverige får leva.

Michael Karlsson S kommunalråd Åmål

Hans Unander S riksdagsledamot

Jörgen Hellman S riksdagsledamot

Paula Holmqvist S riksdagsledamot

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.