2015-05-22 11:09

2015-05-22 11:09

Staten måste ta ansvar för hela landet

SKATTEVERKET NÄRINGSPOLITISKT ANSVARIG, FASTIGHETSÄGARNA DALSLAND OCH VÄRMLAND: Ett mycket dåligt agerande

Under 1970-talet utlokaliserade staten en mängd verksamheter för att stärka arbetsmarknaden ute i landet. Som bieffekt fick Stockholmsområdets bostadsmarknad lite mer tid på sig att bygga ikapp bostadsbristen.

Trots det andrum som uppstod med utlokaliseringar kom aldrig byggandet i nivå med efterfrågan vilket är väl känt för alla.

Sedan några år går utveckling mot att allt fler statliga verksamheter flyttas från mindre orter till större regioncentrum eller till och med till Stockholm, trots bostadsbristen där som dessutom blir allt mer problematisk. Det får till följd att priserna på bostadsrätter och villor blir skyhöga och för att komma över en hyreslägenhet får man stå i oändliga köer eller betala svarta pengar för ett kontrakt.

Ett mycket dåligt exempel på statens agerande är när man vill flytta Skatteverkets kontor i Åmål till Karlstad trots att arbetslösheten är mycket hög i Åmål och bristen på administrativa arbeten är skriande där.

Hur kan staten lägga ner en så stor arbetsplats i en hårt drabbad region? Det handlar inte bara om de 30 anställda som måste flytta eller börja pendla till jobbet, utan deras familjer drabbas också. För att inte tala om kringeffekterna på offentlig och kommersiell service i regionen. Jag tror inte att de drabbade personerna kommer vara effektivare i sitt arbete när de tvingas pendla till Karlstad varje dag. Tvärtom kommer det att få konsekvenser. Dessutom kommer Skatteverket knappast att spara några pengar när man räknar samman flyttkostnader, ökade lokalkostnader och därtill också rekryteringskostnaderna för de tjänster som måste fyllas när alla inte kan flytta eller pendla till Karlstad.

Statens myndigheter måste ta ett ansvar för mindre orter och arbetsmarknaden på platsen. Som det är nu kan Skatteverket inte visa någon uppenbar effektivitet genom att flytta verksamheten. De slår bara undan benen för människorna i regionen.

Lars Andersson

Trots det andrum som uppstod med utlokaliseringar kom aldrig byggandet i nivå med efterfrågan vilket är väl känt för alla.

Sedan några år går utveckling mot att allt fler statliga verksamheter flyttas från mindre orter till större regioncentrum eller till och med till Stockholm, trots bostadsbristen där som dessutom blir allt mer problematisk. Det får till följd att priserna på bostadsrätter och villor blir skyhöga och för att komma över en hyreslägenhet får man stå i oändliga köer eller betala svarta pengar för ett kontrakt.

Ett mycket dåligt exempel på statens agerande är när man vill flytta Skatteverkets kontor i Åmål till Karlstad trots att arbetslösheten är mycket hög i Åmål och bristen på administrativa arbeten är skriande där.

Hur kan staten lägga ner en så stor arbetsplats i en hårt drabbad region? Det handlar inte bara om de 30 anställda som måste flytta eller börja pendla till jobbet, utan deras familjer drabbas också. För att inte tala om kringeffekterna på offentlig och kommersiell service i regionen. Jag tror inte att de drabbade personerna kommer vara effektivare i sitt arbete när de tvingas pendla till Karlstad varje dag. Tvärtom kommer det att få konsekvenser. Dessutom kommer Skatteverket knappast att spara några pengar när man räknar samman flyttkostnader, ökade lokalkostnader och därtill också rekryteringskostnaderna för de tjänster som måste fyllas när alla inte kan flytta eller pendla till Karlstad.

Statens myndigheter måste ta ett ansvar för mindre orter och arbetsmarknaden på platsen. Som det är nu kan Skatteverket inte visa någon uppenbar effektivitet genom att flytta verksamheten. De slår bara undan benen för människorna i regionen.

Lars Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.