2015-05-08 14:14

2015-05-08 14:14

Kommunen vill ha in verksamhet med bättre lönsamhet

VANDRAHEMMET: Bättre att ordna ett annat boende

Enligt artikel i PD 12 mars, angående vandrarhemmet:

”Kommunchefen Jeanette Lämmel menar att den tidigare hyran var för lågt satt, så att kommunen inte hade täckning för sina för sina kostnader.

Det betyder i praktiken att det var en subventionerad hyra, vilket inte är tillåtet enligt lag.”

Men hur är det då med den trappstegshyra som kommunen bevisligen har tillämpat? Är inte detta också en subventionerad hyra? Och vad säger lagen?

Om det nu är lagligt, så kanske kommunen kunde ha erbjudit en trappstegshyra, även på vandrarhemmet? Nej, då var det mer lönsamt att chockhöja hyran, så att kommunen fick tillgång till lokalerna, för att få in en verksamhet med bättre lönsamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) poängterar att verksamheterna aldrig ställts mot varandra. Skitsnack!

Enligt kommunen kommer lokalerna i första läget iordningställas för att ordna bostad åt nio stycken ensamkommande flyktingbarn, vilket enligt Migrationsverket ger följande ersättning:

Ersättning utgår med 1 600 kronor per barn och dygn. 9x1600 kr ger 14400 kr per dygn. Detta ger i snitt 432000 kronor. På ett år 5184000 kronor.

Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn och barn för varje belagd plats, så länge barnet är inskrivet i Migrationsverkets mottagningssystem.

Men enligt Michael Karlsson har aldrig verksamheterna ställts mot varandra.

Är det något vi vill ha här i kommunen så är det möjlighet till fler gästnätter, säger Michael Karlsson, och hoppas att det skall finnas en lösning så att Åmål även i fortsättningen kan ha ett vandrarhem. Detta säger han, samtidigt som han medverkar till att chockhöja hyran så att vandrarhemmet försvinner och därmed 25 sängplatser (gästnätter).

Att ordna lokal för ett nytt vandrarhem som ligger centralt och med parkeringsplatser blir väl det första som den nyanställda turismutvecklaren Anna Hjelmberg får som sin arbetsuppgift. Ingen lätt uppgift, och till vilken kostnad?

Det måste väl vara betydligt enklare att ordna ett annat boende för de ensamkommande flyktingbarnen.

Låt mig komma med ett förslag till dig, Karin Hansen: Ta kontakt med några konstnärer, upplåt ett rum för deras verksamhet och låt dem hänga sina verk i vandrarhemmets lokaler. Ni bildar sedan en ekonomisk, ideell, eller konstförening och kan sedan söka föreningsbidrag hos Åmåls kommun, som företagarna i Not Quite gör. De har under några år fått föreningsbidrag.


Företagsvänliga kommunen?

Enligt artikel i PD 12 mars, angående vandrarhemmet:

”Kommunchefen Jeanette Lämmel menar att den tidigare hyran var för lågt satt, så att kommunen inte hade täckning för sina för sina kostnader.

Det betyder i praktiken att det var en subventionerad hyra, vilket inte är tillåtet enligt lag.”

Men hur är det då med den trappstegshyra som kommunen bevisligen har tillämpat? Är inte detta också en subventionerad hyra? Och vad säger lagen?

Om det nu är lagligt, så kanske kommunen kunde ha erbjudit en trappstegshyra, även på vandrarhemmet? Nej, då var det mer lönsamt att chockhöja hyran, så att kommunen fick tillgång till lokalerna, för att få in en verksamhet med bättre lönsamhet.

Kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S) poängterar att verksamheterna aldrig ställts mot varandra. Skitsnack!

Enligt kommunen kommer lokalerna i första läget iordningställas för att ordna bostad åt nio stycken ensamkommande flyktingbarn, vilket enligt Migrationsverket ger följande ersättning:

Ersättning utgår med 1 600 kronor per barn och dygn. 9x1600 kr ger 14400 kr per dygn. Detta ger i snitt 432000 kronor. På ett år 5184000 kronor.

Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn och barn för varje belagd plats, så länge barnet är inskrivet i Migrationsverkets mottagningssystem.

Men enligt Michael Karlsson har aldrig verksamheterna ställts mot varandra.

Är det något vi vill ha här i kommunen så är det möjlighet till fler gästnätter, säger Michael Karlsson, och hoppas att det skall finnas en lösning så att Åmål även i fortsättningen kan ha ett vandrarhem. Detta säger han, samtidigt som han medverkar till att chockhöja hyran så att vandrarhemmet försvinner och därmed 25 sängplatser (gästnätter).

Att ordna lokal för ett nytt vandrarhem som ligger centralt och med parkeringsplatser blir väl det första som den nyanställda turismutvecklaren Anna Hjelmberg får som sin arbetsuppgift. Ingen lätt uppgift, och till vilken kostnad?

Det måste väl vara betydligt enklare att ordna ett annat boende för de ensamkommande flyktingbarnen.

Låt mig komma med ett förslag till dig, Karin Hansen: Ta kontakt med några konstnärer, upplåt ett rum för deras verksamhet och låt dem hänga sina verk i vandrarhemmets lokaler. Ni bildar sedan en ekonomisk, ideell, eller konstförening och kan sedan söka föreningsbidrag hos Åmåls kommun, som företagarna i Not Quite gör. De har under några år fått föreningsbidrag.


Företagsvänliga kommunen?

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.