2015-04-09 20:29

2015-04-09 20:29

E45 i Dalsland bör rustas upp

VÄSTRA GÖTALAND LEDAMOT AV REGIONSTYRELSEN, UNIONEN SKARABORG/VÄST: Trygg pendling till och från jobbet

En av Unionens hjärtefrågor är att jobben skall bli fler och bättre.

En förutsättning för att företagen i regionen skall utvecklas och stanna kvar är att det finns bra kommunikationer. Detta gäller såväl transporter som en trygg pendling till och från jobbet.

Hela Västra Götaland måste utvecklas. Arbetsmarknaden måste förstoras, vilket handlar om att etablera nya verksamheter och skapa ett bra klimat för tillväxt av redan existerande företag. Vi vill ha fler och bättre jobb. Det handlar också om att göra det attraktivt att bo i regionens alla delar. Det handlar om att det ska vara lätt att tas sig från bostaden till jobbet, även om det geografiska avståndet kan vara relativt stort. Det handlar om att det ska vara lätt och effektivt för företagen i vår region att utföra transporter till och från sina anläggningar. Väl utbyggda och underhållna vägar och järnvägar är därför en förutsättning för att hela Västra Götalandsregionen ska leva och växa.

Samhället har ett ansvar för underhåll och investeringar i landets infrastruktur. Vi ser gärna att E45 i Dalsland rustas upp, likväl som E6 norr om Tanum. Olyckor kommer alltid att inträffa av olika orsaker, men vägarna måste bli så säkra som det bara går. Som facklig företrädare hjälpte jag förra året till med att anmäla tre arbetsskador – samtliga var trafikolyckor på väg till och från jobbet.

Vi ser gärna att tågnätet rustas upp för att möta en ökad efterfrågan både på persontrafik och för godstrafik. Då det är trångt på järnvägsspåren prioriteras vissa linjer följaktligen och restiderna tenderar att bli längre. Det är inte längre möjligt för alla att på ett enkelt sätt ta sig till Stockholm för att hinna till ett möte som börjar klockan 10. För mig som bor i Ed, är det snabbaste sättet snart att ta tåget till Oslo och flyga därifrån. Det känns inte rimligt. Personligen skulle jag även gärna se att det på stationen i Ed någon gång kunde stanna ett Västtrafiktåg och inte bara norska NSB-tåg.

Fredrik Wingård

En förutsättning för att företagen i regionen skall utvecklas och stanna kvar är att det finns bra kommunikationer. Detta gäller såväl transporter som en trygg pendling till och från jobbet.

Hela Västra Götaland måste utvecklas. Arbetsmarknaden måste förstoras, vilket handlar om att etablera nya verksamheter och skapa ett bra klimat för tillväxt av redan existerande företag. Vi vill ha fler och bättre jobb. Det handlar också om att göra det attraktivt att bo i regionens alla delar. Det handlar om att det ska vara lätt att tas sig från bostaden till jobbet, även om det geografiska avståndet kan vara relativt stort. Det handlar om att det ska vara lätt och effektivt för företagen i vår region att utföra transporter till och från sina anläggningar. Väl utbyggda och underhållna vägar och järnvägar är därför en förutsättning för att hela Västra Götalandsregionen ska leva och växa.

Samhället har ett ansvar för underhåll och investeringar i landets infrastruktur. Vi ser gärna att E45 i Dalsland rustas upp, likväl som E6 norr om Tanum. Olyckor kommer alltid att inträffa av olika orsaker, men vägarna måste bli så säkra som det bara går. Som facklig företrädare hjälpte jag förra året till med att anmäla tre arbetsskador – samtliga var trafikolyckor på väg till och från jobbet.

Vi ser gärna att tågnätet rustas upp för att möta en ökad efterfrågan både på persontrafik och för godstrafik. Då det är trångt på järnvägsspåren prioriteras vissa linjer följaktligen och restiderna tenderar att bli längre. Det är inte längre möjligt för alla att på ett enkelt sätt ta sig till Stockholm för att hinna till ett möte som börjar klockan 10. För mig som bor i Ed, är det snabbaste sättet snart att ta tåget till Oslo och flyga därifrån. Det känns inte rimligt. Personligen skulle jag även gärna se att det på stationen i Ed någon gång kunde stanna ett Västtrafiktåg och inte bara norska NSB-tåg.

Fredrik Wingård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.