2015-02-20 13:22

2015-02-20 13:22

Trafikverket ansvarar för hålor vid järnvägen

HÅLOR GATUCHEF, ÅMÅLS KOMMUN: PD-insändare

Svar

I PD nyligen fanns en insändare om gatornas skick och där nämndes bland järnvägsövergången vid Centralplan som en gatudel i dåligt skick.

Denna och övriga järnvägsövergångar ligger på Trafikverket och kommunen får av säkerhetsskäl inte arbeta inom banområdet. Men Trafikverket är vidtalat och de kommer säkert att åtgärda hålorna inom kort.

Trafikverket har tidigare meddelat att de har för avsikt att renovera denna järnvägsövergång och de hoppades i höstas att det skulle ske 2014 eller 2015.

Vad beträffar gatornas skick i övrigt så pågår en dialog med politiker om möjligheten att utökade medel som ska användas för asfaltarbeten.


Niklas Ekberg

Svar

I PD nyligen fanns en insändare om gatornas skick och där nämndes bland järnvägsövergången vid Centralplan som en gatudel i dåligt skick.

Denna och övriga järnvägsövergångar ligger på Trafikverket och kommunen får av säkerhetsskäl inte arbeta inom banområdet. Men Trafikverket är vidtalat och de kommer säkert att åtgärda hålorna inom kort.

Trafikverket har tidigare meddelat att de har för avsikt att renovera denna järnvägsövergång och de hoppades i höstas att det skulle ske 2014 eller 2015.

Vad beträffar gatornas skick i övrigt så pågår en dialog med politiker om möjligheten att utökade medel som ska användas för asfaltarbeten.


Niklas Ekberg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.