2015-02-09 12:58

2015-02-09 12:59

De gamla behandlas sämre och sämre

PD-insändare

Min mor kom till en fin lägenhet på Åmålsgården, på egen begäran. Hon fick några väldigt bra år där. God omvårdnad, trygghet, bra mat och trevligt umgänge.

Min moster kom, efter ett ganska turbulent år, till Illern. Inte så bra, eftersom omvårdnaden tappat mycket i kvalitet och personalen minskat drastiskt. Hon kom inte ut och fick inte assistans vid sjuk- och tandläkarbesök.

Min granne fick en ännu sämre ålderdom, då plats på äldreboende helt enkelt inte fanns.

Vad är det som händer? Skall dålig ekonomi och brist på planering och personal göra att de som varit med och byggt upp vårt så kallade välfärdssamhälle behandlas sämre och sämre?

Nej, skärpning! Tidsperioden jag beskriver här råkar sammanfalla med Alliansens år vid makten. Samband?

Anhörig

Min mor kom till en fin lägenhet på Åmålsgården, på egen begäran. Hon fick några väldigt bra år där. God omvårdnad, trygghet, bra mat och trevligt umgänge.

Min moster kom, efter ett ganska turbulent år, till Illern. Inte så bra, eftersom omvårdnaden tappat mycket i kvalitet och personalen minskat drastiskt. Hon kom inte ut och fick inte assistans vid sjuk- och tandläkarbesök.

Min granne fick en ännu sämre ålderdom, då plats på äldreboende helt enkelt inte fanns.

Vad är det som händer? Skall dålig ekonomi och brist på planering och personal göra att de som varit med och byggt upp vårt så kallade välfärdssamhälle behandlas sämre och sämre?

Nej, skärpning! Tidsperioden jag beskriver här råkar sammanfalla med Alliansens år vid makten. Samband?

Anhörig

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.