2015-01-26 13:42

2015-01-27 08:40

Kairos Future har gott renommé

ÅMÅLS ROTARYKLUBB

Angående artikel om konsultföretaget Kairos Future:

I Ove Rydhs artikel i lördags granskas noggrant Kairos Future som är det företag som tillhandahåller föreläsaren i framtidsfrågor men han tar inte alls upp bakgrund och syfte med föreläsningarna. Dessutom kan det framstå som att det är enbart Åmåls kommun står för föreläsningen.

Kommunen står visserligen som inbjudare men bakom projektet står en rad sponsorer, som mer än väl täcker hälften av konsultkostnaden.

Tanken att anlita ett framtidsforskarföretag föddes i samband med Insikt som är Karlbergsgymnasiet och Rotarys projekt. Det går ut på att låta eleverna i årskurs två och tre få möta yrkesrepresentanter som berättar om sitt yrke. Insikt går nu in på sitt fjärde år och har varit mycket uppskattat av eleverna och de olika yrkesföreträdarna. Vi tyckte nu att eleverna inte bara skulle få en uppfattning om nuläget utan också få höra vad en framtidsforskare har för teorier. Vi valde att låta föredraget handla om globala megatrender och framtidsutmaningar ur ett Åmålsperspektiv.

En förutsättning för föreläsningen var att vi skulle få det lokala näringslivet med på tåget. Detta var det inga svårigheter med, alla tyckte det var bra att få Åmåls framtid belyst av en erkänd forskare. Att det blev Kairos Future berodde på att företaget har ett mycket gott renommé.

Det blir alltså två föreläsningar, en på tisdag kväll för sponsorerna och deras medlemmar, politiker, tjänstemän och även för övriga som har intresse av Åmåls framtid. Föreläsning nummer två äger rum på onsdag förmiddag och riktar sig till Karlbergsgymnasiets elever.

Vi som har arbetat med projektet har lagt ner mycket arbete på att skapa ett unikt tillfälle att få höra visioner om kommunens framtid och vår förhoppning är att föreläsningen sätter i gång nya tankar och idéer som kan göra livet bättre.

Angående artikel om konsultföretaget Kairos Future:

I Ove Rydhs artikel i lördags granskas noggrant Kairos Future som är det företag som tillhandahåller föreläsaren i framtidsfrågor men han tar inte alls upp bakgrund och syfte med föreläsningarna. Dessutom kan det framstå som att det är enbart Åmåls kommun står för föreläsningen.

Kommunen står visserligen som inbjudare men bakom projektet står en rad sponsorer, som mer än väl täcker hälften av konsultkostnaden.

Tanken att anlita ett framtidsforskarföretag föddes i samband med Insikt som är Karlbergsgymnasiet och Rotarys projekt. Det går ut på att låta eleverna i årskurs två och tre få möta yrkesrepresentanter som berättar om sitt yrke. Insikt går nu in på sitt fjärde år och har varit mycket uppskattat av eleverna och de olika yrkesföreträdarna. Vi tyckte nu att eleverna inte bara skulle få en uppfattning om nuläget utan också få höra vad en framtidsforskare har för teorier. Vi valde att låta föredraget handla om globala megatrender och framtidsutmaningar ur ett Åmålsperspektiv.

En förutsättning för föreläsningen var att vi skulle få det lokala näringslivet med på tåget. Detta var det inga svårigheter med, alla tyckte det var bra att få Åmåls framtid belyst av en erkänd forskare. Att det blev Kairos Future berodde på att företaget har ett mycket gott renommé.

Det blir alltså två föreläsningar, en på tisdag kväll för sponsorerna och deras medlemmar, politiker, tjänstemän och även för övriga som har intresse av Åmåls framtid. Föreläsning nummer två äger rum på onsdag förmiddag och riktar sig till Karlbergsgymnasiets elever.

Vi som har arbetat med projektet har lagt ner mycket arbete på att skapa ett unikt tillfälle att få höra visioner om kommunens framtid och vår förhoppning är att föreläsningen sätter i gång nya tankar och idéer som kan göra livet bättre.

  • Lennart Andersson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.