2017-09-08 13:05

2017-09-08 13:05

Ny diakon välkomnas till Åmål

ÅMÅL

Åmåls församlings nye diakon Magnus Åsehäll välkomnas vid söndagens högmässa i Åmåls kyrka.

Komminister Erik Öhman ansvarar för gudstjänsten medan kyrkoherde Lotta Cohén hälsar välkommen. Efteråt serveras kyrkkaffe. Magnus Åsehäll diakonvigdes samtidigt med Åmåls pastorsadjunkt Jesper Pålsson i juni och till hans arbetsuppgifter hör bland annat pilgrimsarbetet, internationella frågor, unga vuxna och andra frivilliga. Magnus Åsehäll bor i Åmål och har även tidigare varit verksam i församlingen. Han är exempelvis dramapedagogen som regisserat de senaste årens uppskattade långfredagsdrama i Tösse kyrka.

Komminister Erik Öhman ansvarar för gudstjänsten medan kyrkoherde Lotta Cohén hälsar välkommen. Efteråt serveras kyrkkaffe. Magnus Åsehäll diakonvigdes samtidigt med Åmåls pastorsadjunkt Jesper Pålsson i juni och till hans arbetsuppgifter hör bland annat pilgrimsarbetet, internationella frågor, unga vuxna och andra frivilliga. Magnus Åsehäll bor i Åmål och har även tidigare varit verksam i församlingen. Han är exempelvis dramapedagogen som regisserat de senaste årens uppskattade långfredagsdrama i Tösse kyrka.