2017-06-13 06:00

2017-06-13 06:00

Välkommet tillskott till Åmåls församling

DALSLAND: Diakoner och präster vigdes i Karlstad

Åtta nya medarbetare i Svenska kyrkan vigdes i helgen i Karlstads domkyrka.

I helgen vigdes sex diakoner och två präster till tjänst i Karlstads stift. Av dem kommer två diakoner och en präst till Dalslands kontrakt. Erica Staaf och Magnus Åsehäll vigdes till diakoner och Jesper Pålsson till präst. Erica Staaf har fått diakontjänst i Melleruds pastorat och Magnus Åsehäll diakontjänst och Jesper Pålsson prästtjänst i Åmåls församling. De nya medarbetarna blir en välkommen förstärkning.

Övriga nyvigda diakoner och präst kommer att tjänstgöra i Värmland, det andra landskapet i Karlstads stift.

I vigningsgudstjänsten deltog också från Dalslands kontrakt kyrkoherde Willy Hjalmarsson och diakon Irja Lignell som vigningsassistenter, och kyrkoherde Pär-Åke Henriksson och kyrkoherde Lotta Cohén som representanter för mottagande församlingar.

Många andra medarbetare från både Dalsland och Värmland kom till gudstjänsten i domkyrkan. Vigningen förrättades av biskop Sören Dalevi.

I helgen vigdes sex diakoner och två präster till tjänst i Karlstads stift. Av dem kommer två diakoner och en präst till Dalslands kontrakt. Erica Staaf och Magnus Åsehäll vigdes till diakoner och Jesper Pålsson till präst. Erica Staaf har fått diakontjänst i Melleruds pastorat och Magnus Åsehäll diakontjänst och Jesper Pålsson prästtjänst i Åmåls församling. De nya medarbetarna blir en välkommen förstärkning.

Övriga nyvigda diakoner och präst kommer att tjänstgöra i Värmland, det andra landskapet i Karlstads stift.

I vigningsgudstjänsten deltog också från Dalslands kontrakt kyrkoherde Willy Hjalmarsson och diakon Irja Lignell som vigningsassistenter, och kyrkoherde Pär-Åke Henriksson och kyrkoherde Lotta Cohén som representanter för mottagande församlingar.

Många andra medarbetare från både Dalsland och Värmland kom till gudstjänsten i domkyrkan. Vigningen förrättades av biskop Sören Dalevi.