2016-05-20 12:00

2016-05-20 12:00

Kerstin Edvinsson blir hederskyrkvärd

ÅMÅL: Avtackning vid söndagens högmässa i Åmåls kyrka

Efter 27 år som kyrkvärd avtackas på söndag, Kerstin Edvinsson i samband med högmässan i Åmåls kyrka. Kyrkorådet i Åmål har utsett henne till hederskyrkvärd.

Kerstin Edvinsson installerades som kyrkvärd i Ånimskogs kyrka den 6 juni 1989 av dåvarande kyrkoherde Lennart Widing. Sedan dess har hon tjänstgjort varje söndag, andra helger och vid musikgudstjänster i Ånimskogs kyrka och även när det har varit gudstjänster i Skållebyns missionshus och Salebols sockenstuga. Under 27 år har hon haft förhinder högst fem gånger och då på grund av operation.

I början av 2008 blev hon också invald som kyrkvärd i Åmåls kyrka i nuvarande Åmåls församling.

På söndag kommer hennes långa och trogna tjänst att uppmärksammas i Åmåls kyrka när hon avtackas som kyrkvärd i samband med högmässan. Efteråt är det planerat ett festligt kyrkkaffe med inbjudna gäster, blommor och diplom.

Kyrkrådet i Åmål har utsett Kerstin Edvinsson till hederskyrkvärd.

Kroppen sätter stopp för det ordinarie kyrkvärdsarbetet. På ett vis blir det lite tomt, men Kerstin Edvinsson kommer naturligtvis att fortsätta att gå i kyrkan.

– Min tid som kyrkvärd har varit en mycket ansvarsfull och givande tid. Att komma till kyrkan varje gudstjänst är en ro för själen och särskilt när jag få tjänstgöra som kyrkvärd i min barndomskyrka, Jag är mycket tacksam för att församlingen känner förtroende för mig och valt mig som kyrkvärd, säger Kerstin Edvinsson, som hoppas att hon även i fortsättningen kan få förtroendet att få uppdrag i församlingen, som att läsa texter.

Har rätt att predika

Förutom arbetet som kyrkvärd har Kerstin Edvinsson ett förflutet som kyrkvaktmästare i Ånimskog. Hon är också veniat i Karlstads stift, vilket betyder att hon trots att hon inte är prästvigd har rätt att predika vid gudstjänster, förrätta altartjänst och förkunna Guds ord. Dåvarande biskopen Bengt Wadensjö utfärdade hennes venia 1994 och hon har den kvar fortfarande.

Kerstin Edvinsson ser kyrkvärdskapet som ett viktigt förtroendeuppdrag där kyrkvärden är prästens förlängda arm och hjälper till både i sakristian och i koret. Kyrkvärden representerar församlingen och ska företräda kyrkans tro och livssyn, men även vårda församlingens tillgångar och särskilt inventarierna.

De mest kända arbetsuppgifterna är kanske att hälsa kyrkfolket välkomna och dela ut agendor och psalmböcker, hjälpa till vid nattvarden och samla in kollekten, men kyrkvärden ansvarar exempelvis också för att altaret och koret är rätt i ordningsställt och för prästens liturgiska klädsel.

Kerstin Edvinsson installerades som kyrkvärd i Ånimskogs kyrka den 6 juni 1989 av dåvarande kyrkoherde Lennart Widing. Sedan dess har hon tjänstgjort varje söndag, andra helger och vid musikgudstjänster i Ånimskogs kyrka och även när det har varit gudstjänster i Skållebyns missionshus och Salebols sockenstuga. Under 27 år har hon haft förhinder högst fem gånger och då på grund av operation.

I början av 2008 blev hon också invald som kyrkvärd i Åmåls kyrka i nuvarande Åmåls församling.

På söndag kommer hennes långa och trogna tjänst att uppmärksammas i Åmåls kyrka när hon avtackas som kyrkvärd i samband med högmässan. Efteråt är det planerat ett festligt kyrkkaffe med inbjudna gäster, blommor och diplom.

Kyrkrådet i Åmål har utsett Kerstin Edvinsson till hederskyrkvärd.

Kroppen sätter stopp för det ordinarie kyrkvärdsarbetet. På ett vis blir det lite tomt, men Kerstin Edvinsson kommer naturligtvis att fortsätta att gå i kyrkan.

– Min tid som kyrkvärd har varit en mycket ansvarsfull och givande tid. Att komma till kyrkan varje gudstjänst är en ro för själen och särskilt när jag få tjänstgöra som kyrkvärd i min barndomskyrka, Jag är mycket tacksam för att församlingen känner förtroende för mig och valt mig som kyrkvärd, säger Kerstin Edvinsson, som hoppas att hon även i fortsättningen kan få förtroendet att få uppdrag i församlingen, som att läsa texter.

Har rätt att predika

Förutom arbetet som kyrkvärd har Kerstin Edvinsson ett förflutet som kyrkvaktmästare i Ånimskog. Hon är också veniat i Karlstads stift, vilket betyder att hon trots att hon inte är prästvigd har rätt att predika vid gudstjänster, förrätta altartjänst och förkunna Guds ord. Dåvarande biskopen Bengt Wadensjö utfärdade hennes venia 1994 och hon har den kvar fortfarande.

Kerstin Edvinsson ser kyrkvärdskapet som ett viktigt förtroendeuppdrag där kyrkvärden är prästens förlängda arm och hjälper till både i sakristian och i koret. Kyrkvärden representerar församlingen och ska företräda kyrkans tro och livssyn, men även vårda församlingens tillgångar och särskilt inventarierna.

De mest kända arbetsuppgifterna är kanske att hälsa kyrkfolket välkomna och dela ut agendor och psalmböcker, hjälpa till vid nattvarden och samla in kollekten, men kyrkvärden ansvarar exempelvis också för att altaret och koret är rätt i ordningsställt och för prästens liturgiska klädsel.