2015-12-12 10:15

2015-12-12 10:15

Luciahälsning från 1920-talet

EDSLESKOG: Lussefest i Bräcke missionshus

Historikern Torsten Fransson från Edsleskog delger oss här ett luciafirande från 1920-talet, i text och bild.

Efter att ha tagit del av årets luciakandidater i PD kan jag inte låta bli att sända en bild från en luciafest i Bräcke missionshus här i Edsleskog.

Tidpunkten är senare delen av 1920-talet – dock senast 1928 eftersom vigsellängden avslöjar att lucian Rut Fridén ingick äktenskap i september 1929. Bilden får anses vara unik på så sätt att det är ovanligt med lokala luciabilder från denna tidpunkt och dessutom att alla deltagare är kända.

I mitten sitter predikanten Gustaf Alfréus omgiven av i övre raden från vänster: Karin Andersson, Nedre Högheden, Elsa Andersson, Solhem, Rut Fridén, lärarbostaden, Helfrid Johannesson, Södra Brandserud, och Alfhild Andersson, Posterud. Längst fram sitter Lilly Andersson, Nedre Högheden och Margit Olsson, Bergane.

Kan tillägga att Bräcke missionshus, som byggdes av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, invigdes 1910 och att verksamheten där var i gång tills i slutet av 1960-talet. Från denna period har jag, trots ett intensivt sökande, bara hittat två interiörbilder varav denna är den ena. Alla styrelseprotokoll och övriga handlingar har också spårlöst försvunnit.

Kan också nämna att den sista av dessa luciadeltagare gick ur tiden så sent som i år, nämligen Lilly Andersson, gift Thornell. Hon avled den 18 augusti 2015 i en ålder av 94 år.

Efter att ha tagit del av årets luciakandidater i PD kan jag inte låta bli att sända en bild från en luciafest i Bräcke missionshus här i Edsleskog.

Tidpunkten är senare delen av 1920-talet – dock senast 1928 eftersom vigsellängden avslöjar att lucian Rut Fridén ingick äktenskap i september 1929. Bilden får anses vara unik på så sätt att det är ovanligt med lokala luciabilder från denna tidpunkt och dessutom att alla deltagare är kända.

I mitten sitter predikanten Gustaf Alfréus omgiven av i övre raden från vänster: Karin Andersson, Nedre Högheden, Elsa Andersson, Solhem, Rut Fridén, lärarbostaden, Helfrid Johannesson, Södra Brandserud, och Alfhild Andersson, Posterud. Längst fram sitter Lilly Andersson, Nedre Högheden och Margit Olsson, Bergane.

Kan tillägga att Bräcke missionshus, som byggdes av Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, invigdes 1910 och att verksamheten där var i gång tills i slutet av 1960-talet. Från denna period har jag, trots ett intensivt sökande, bara hittat två interiörbilder varav denna är den ena. Alla styrelseprotokoll och övriga handlingar har också spårlöst försvunnit.

Kan också nämna att den sista av dessa luciadeltagare gick ur tiden så sent som i år, nämligen Lilly Andersson, gift Thornell. Hon avled den 18 augusti 2015 i en ålder av 94 år.

  • Torsten Fransson