2015-03-29 08:50

2015-03-29 08:50

Både stillsamt och svängigt i kyrkan

MO

Påsken i Åmåls församling inleds på onsdag kväll i Mo kyrka.

Musikprogrammet som handlar om fastan som övergår i påskens budskap ”Vägen till livet ”framförs av syskonparet Åsa och Anders Brolin, som bor i Huskvarna och i Ölmstad mellan Huskvarna och Gränna. Båda har läst till musiklärare på Musikhögskolan Ingesund i Värmland.

Onsdagens program i musik i Mo har både en meditav och reflekterande karaktär, med både svängig och stillsam musik. Tankar, bilder och musik blir en helhet. Sång, piano och det talade ordet är Åsa ocjh Anders Brolins instrument

Det blir musik av bland andra Tomas Boström, Brahms och Händel.

Musikprogrammet som handlar om fastan som övergår i påskens budskap ”Vägen till livet ”framförs av syskonparet Åsa och Anders Brolin, som bor i Huskvarna och i Ölmstad mellan Huskvarna och Gränna. Båda har läst till musiklärare på Musikhögskolan Ingesund i Värmland.

Onsdagens program i musik i Mo har både en meditav och reflekterande karaktär, med både svängig och stillsam musik. Tankar, bilder och musik blir en helhet. Sång, piano och det talade ordet är Åsa ocjh Anders Brolins instrument

Det blir musik av bland andra Tomas Boström, Brahms och Händel.