2017-03-11 12:47

2017-03-11 12:47

Findus ärtor hämtas från Dalsland

BRÅLANDA: 15 nya jobb i Brålanda

Minst 15 nya jobb på Toppfrys. Från 75 till 150 odlare. Den odlade arealen ökar från 1 000 till drygt 2 000 hektar. Avtal med Findus värt 700 miljoner kronor. Det var en glädjens dag i södra Dalsland i torsdags.

– Det var en bra dag, instämmer Toppfrys vd Joakim Bratell.

Företaget har 17 tillsvidareanställda och flera på timbasis.

– Nu blir det ytterligare 15 fastanställda, säger Joakim Bratell. Det kan bli fler, det blir inte färre i alla fall.

Findus, som avvecklat fabriken i Bjuv, fortsätter att sälja frysta grönsaker under eget namn. Det gjorde att Toppfrys fick chansen att växa. Nu avbryter Findus samarbetet med odlare i Halland och Skåne. Istället odlas fler ärter i Västsverige.

– Det är framför allt i Skaraborg. 20 procent av leveranserna kommer från Dalsland, säger Joakim Bratell. Ju närmare desto bättre, det får inte överstiga tre timmar från skörd till frysning.

Toppfrys producerar i dag ärter till svenska dagligvarukedjors egna varumärken. Förra året skördade företaget 6 800 ton. Nu blir det en kraftig ökning. Toppfrys tar över det som motsvarar Findus svenska volym, omkring 5 000 ton årligen. Lokalerna och maskinerna klarar av det utan problem, säger Joakim Bratell.

– Toppfrys har ju producerat 27 000 ton tidigare, så det är inte så mycket volym egentligen. Men vi ska också gå från två till fyra packlinjer med frysta grönsaker.

En av leverantörerna till Toppfrys är Egon Osvaldsson, med gård fyra kilometer från Brålanda. Ärt är en bra avbrottsgröda, och det blir bra skördar åren efter att man har odlat ärtor, säger han. Det blir en del kväve kvar i jorden.

– I år ska jag odla ärtor igen. För det mesta är det rätt tidiga skördar, och du kan så igen tidigt på hösten.

Vad betyder det här avtalet för bygden?

– Det blir lite jobb, det är ju alltid bra. Även andra yrkesgrupper får jobb. Snickare, svetsare, och även folk som får jobb i fabriken, säger Egon Osvaldsson.

– Det var en bra dag, instämmer Toppfrys vd Joakim Bratell.

Företaget har 17 tillsvidareanställda och flera på timbasis.

– Nu blir det ytterligare 15 fastanställda, säger Joakim Bratell. Det kan bli fler, det blir inte färre i alla fall.

Findus, som avvecklat fabriken i Bjuv, fortsätter att sälja frysta grönsaker under eget namn. Det gjorde att Toppfrys fick chansen att växa. Nu avbryter Findus samarbetet med odlare i Halland och Skåne. Istället odlas fler ärter i Västsverige.

– Det är framför allt i Skaraborg. 20 procent av leveranserna kommer från Dalsland, säger Joakim Bratell. Ju närmare desto bättre, det får inte överstiga tre timmar från skörd till frysning.

Toppfrys producerar i dag ärter till svenska dagligvarukedjors egna varumärken. Förra året skördade företaget 6 800 ton. Nu blir det en kraftig ökning. Toppfrys tar över det som motsvarar Findus svenska volym, omkring 5 000 ton årligen. Lokalerna och maskinerna klarar av det utan problem, säger Joakim Bratell.

– Toppfrys har ju producerat 27 000 ton tidigare, så det är inte så mycket volym egentligen. Men vi ska också gå från två till fyra packlinjer med frysta grönsaker.

En av leverantörerna till Toppfrys är Egon Osvaldsson, med gård fyra kilometer från Brålanda. Ärt är en bra avbrottsgröda, och det blir bra skördar åren efter att man har odlat ärtor, säger han. Det blir en del kväve kvar i jorden.

– I år ska jag odla ärtor igen. För det mesta är det rätt tidiga skördar, och du kan så igen tidigt på hösten.

Vad betyder det här avtalet för bygden?

– Det blir lite jobb, det är ju alltid bra. Även andra yrkesgrupper får jobb. Snickare, svetsare, och även folk som får jobb i fabriken, säger Egon Osvaldsson.

Västsvenska ärtor

Toppfrys i Brålanda gick i konkurs 2010. 2012 startades bolaget om igen av lokala aktörer.

Findus, som lägger ner sin fabrik i Bjuv, ska fortsätta sälja Ebba-ärtan. Avtalet med Toppfrys löper under tio år.

Den 20 april startar ärtsådden på Dalboslätten.

Källa: