2016-10-11 16:14

2016-10-11 16:14

Barnmorskeliv på Grönland

BOLSTAD

På söndag den 16 oktober kommer före detta barnmorskan Birgitta Sahlbom Viuhko, bosatt i Frändefors, till Bolstad prästgård.

Hon kommer att berätta och visa diabilder om hur det var att arbeta som barnmorska på Grönland. Sahlbom Viuhko bodde och arbetade i Qaqqortoc på sydöstra Grönland, en ort med 3 500 invånare. Hon kommer också att berätta om grönlänningarna och det dagliga livet på Grönland som skiljer sig mycket mot här hemma i Sverige.

Birgitta Sahlbom Viuhko är född i Ale kommun. Hon har varit barnmorska i hela sitt yrkesverksamma liv på lasaretten Vänersborg, Trollhättan och Näl samt olika barnmorskemottagningar. Numera är hon bosatt på ett torp i Forsebol, Frändefors.

Hon kommer att berätta och visa diabilder om hur det var att arbeta som barnmorska på Grönland. Sahlbom Viuhko bodde och arbetade i Qaqqortoc på sydöstra Grönland, en ort med 3 500 invånare. Hon kommer också att berätta om grönlänningarna och det dagliga livet på Grönland som skiljer sig mycket mot här hemma i Sverige.

Birgitta Sahlbom Viuhko är född i Ale kommun. Hon har varit barnmorska i hela sitt yrkesverksamma liv på lasaretten Vänersborg, Trollhättan och Näl samt olika barnmorskemottagningar. Numera är hon bosatt på ett torp i Forsebol, Frändefors.