2016-09-30 12:22

2016-10-03 11:43

Bakterier i dricksvattnet

MELLERUD

Boende i Melleruds kommun uppmanas koka sitt vatten eftersom e-kolibakterier hittats i dricksvattnet.

Samtliga invånare med kommunalt vatten i Melleruds tätort, inklusive Vita Sannar och Sunnanå, Åsebro, Erikstad samt Grinstadvattens kunder uppmanas att koka allt vatten som ska drickas eller användas för matlagning. Provtagningar visar på förekomst av e-kolibakterier i vattnet.

Ny provtagning har skett och Melleruds kommun inväntar provsvar.

– Detta kan ta några dagar. Kokningsrekommendationen gäller tills vi meddelar annat, säger kommunens informationsansvarige, Lars Nilsson.

Samtliga invånare med kommunalt vatten i Melleruds tätort, inklusive Vita Sannar och Sunnanå, Åsebro, Erikstad samt Grinstadvattens kunder uppmanas att koka allt vatten som ska drickas eller användas för matlagning. Provtagningar visar på förekomst av e-kolibakterier i vattnet.

Ny provtagning har skett och Melleruds kommun inväntar provsvar.

– Detta kan ta några dagar. Kokningsrekommendationen gäller tills vi meddelar annat, säger kommunens informationsansvarige, Lars Nilsson.