2015-12-14 15:54

2015-12-14 15:54

Knark hittades vid danskväll

MELLERUD

Narkotika av okänd sort och okänd mängd beslagtogs av polis i samband med lördagens dans på Café Gruzzolo i Mellerud.

Ingen person bar knarket på sig när det hittades. Ett bråk och flera personkontroller rapporterades också under samma kväll i samma ort av polis.

Ingen person bar knarket på sig när det hittades. Ett bråk och flera personkontroller rapporterades också under samma kväll i samma ort av polis.