2018-03-12 10:25

2018-03-12 10:25

Årbol ber kommunen överta museibyggnaden

ÅNIMSKOG: "Vi klarar inte skötseln"

Skolmuseet i Ånimskog ber kommunen ta över själva skolbyggnaden Årbol. Hittills har stiftelsen som driver museet klarat driften och löpande underhåll genom årliga bidrag från museets stödförening och stöd från enskilda.
– Men vår bedömning är att vi i längden inte klarar skötseln av byggnaden, skriver Kurt Svensson och Sune Tholin.

Skrivelsen till kommunstyrelsen i Åmål är undertecknad av Kurt Svensson och Sune Tholin, ordförandena i Stödföreningen för Åmåls skolmuseum respektive Stiftelsen Årbols skolmuseum.

Museet drivs sedan många år i stiftelseform. Åmåls kommun är en av stiftarna och utser en ledamot med suppleant i styrelsen.

Stödföreningen för Årbols skolmuseum är ideell förening med uppgift att just stödja museet. Stödföreningen har nu 620 medlemmar. Föreningens medlemmar har givit årliga bidrag på 40-50 000 kronor till stiftelsen, vilket har varit helt avgörande för verksamheten.

Unika samlingar

Under 40 år har samlingarna i museet byggts upp och Årbol kan i dag på olika sätt spegla utvecklingen i svensk skola från förra sekelskiftet fram till våra dagar.

Initiativet till museet togs av rektorn Tage Stahre i en tid då många bygdeskolor lades ner. Denne var synnerligen aktiv och såg till att under åren mycket av kommunens skolors materiel kunde räddas till eftervärlden. Så växte museet fram i Årbols nedlagda skola.

Genom åren har löpande underhåll kunnat klaras av stiftelsen genom årliga bidrag från Stödföreningen. Men bedömningen är att man i längden inte klarar skötseln av byggnaden.

– Själva museiverksamheten med vård av samlingar, visningar för skolklasser och öppethållande sommartid, måste naturligtvis Stiftelsen tillsammans med Stödföreningen även i fortsättningen ta ansvaret för, skriver Svensson och Tholin.

– De lokala museerna är viktiga för att ge perspektiv på Åmåls historia, säger Sune Tholin, som gärna ser att kommunen också överväger hur en samordning av museerna kan ske.

– Kanske kan det handla om en gemensam kanslitjänst och samordnad marknadsföring.

Skrivelsen till kommunstyrelsen i Åmål är undertecknad av Kurt Svensson och Sune Tholin, ordförandena i Stödföreningen för Åmåls skolmuseum respektive Stiftelsen Årbols skolmuseum.

Museet drivs sedan många år i stiftelseform. Åmåls kommun är en av stiftarna och utser en ledamot med suppleant i styrelsen.

Stödföreningen för Årbols skolmuseum är ideell förening med uppgift att just stödja museet. Stödföreningen har nu 620 medlemmar. Föreningens medlemmar har givit årliga bidrag på 40-50 000 kronor till stiftelsen, vilket har varit helt avgörande för verksamheten.

Unika samlingar

Under 40 år har samlingarna i museet byggts upp och Årbol kan i dag på olika sätt spegla utvecklingen i svensk skola från förra sekelskiftet fram till våra dagar.

Initiativet till museet togs av rektorn Tage Stahre i en tid då många bygdeskolor lades ner. Denne var synnerligen aktiv och såg till att under åren mycket av kommunens skolors materiel kunde räddas till eftervärlden. Så växte museet fram i Årbols nedlagda skola.

Genom åren har löpande underhåll kunnat klaras av stiftelsen genom årliga bidrag från Stödföreningen. Men bedömningen är att man i längden inte klarar skötseln av byggnaden.

– Själva museiverksamheten med vård av samlingar, visningar för skolklasser och öppethållande sommartid, måste naturligtvis Stiftelsen tillsammans med Stödföreningen även i fortsättningen ta ansvaret för, skriver Svensson och Tholin.

– De lokala museerna är viktiga för att ge perspektiv på Åmåls historia, säger Sune Tholin, som gärna ser att kommunen också överväger hur en samordning av museerna kan ske.

– Kanske kan det handla om en gemensam kanslitjänst och samordnad marknadsföring.

  • Ove Rydh

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.