2018-03-07 17:49

2018-03-07 17:49

Kyrkans kostnader för lokaler måste minska

ÅMÅL: Budgeten är i balans just nu

Åmåls församling ser över sina fasta kostnader för att anpassa budgeten till ett lägre medlemsantal.

Som en del i det arbetet måste församlingen minska sina lokalkostnader.

2016 höjdes kyrkoavgiften i Åmål samtidigt som begravningsavgiften minskade. Kurt Svensson (C), som då var ordförande i kyrkofullmäktige, sa att på kort sikt är inte underskottet ett stort problem, eftersom att församlingen har ett stort egenkapital och att man kan täcka kostnaderna i budgeten med egna medel men på långsikt måste kostnaderna minska.

Som en del i det arbetet har församlingen börjat titta på fastighetsbeståndet för att göra sig av med underhållskostnader, där en försäljning av donationsgården i Öjersbyn påbörjats. Försäljningen har dragit ut på tiden i och med att man har gjort en avstyckning av tomten för att kyrkan ska kunna behålla en större del av skogen.

Skogen som avstyckas menar Grethel Holmgård, ordförande för kyrkorådet, är en framtida investering då det går att få in pengar via avverkning. 2018 är kyrkans budget i balans och kommer att göra ett nollresultat. Samtidigt har planerna för ombyggnationerna av Edsleskogs kyrka fortsatt, där bland annat en arkitekt lämnat ett förslag på hur församlingshemmet, som kommer att bli en del av kyrkobyggnaden, tagits fram.

– Det är en framtida investering, i linje med att vi måste minska våra fasta kostnader. Vi kan frigöra kringbyggnader och samla all verksamhet på en plats, säger Grethel Holmgård.

Arbetet kommer kosta

I dagsläget är det svårt att säga hur pass dyr ombyggnationen av Edsleskogs kyrka kommer att bli eftersom ombyggnationen inte har varit ute på anbud men Karlstads stifts fastighetsingenjör, Sune Fransson, nämner att det kommer att röra sig om ett par miljoner kronor.

– Vi kommer att söka alla bidrag vi kan för ombyggnationen. Det är ett pilotprojekt och som är relativt nytt, att inkludera församlingshemmet som en del av kyrkan, och vi tror att vi kan få god respons, säger Grethel Holmgård.

Framtiden oviss

Samtidigt sjunker befolkningsantalet och Svenska Kyrkan får ett lägre medlemsantal vilket gör att Åmåls församling behöver anpassa utgifterna till de ekonomiska ramar som finns i framtiden. Ett första steg skulle vara försäljning av församlingshemmen och ett andra är att låta en del av kyrkorna gå över i statlig regi. Möjligheten att lämna över kyrkor i statlig regi har diskuteras centralt inom Svenska Kyrkan och kan tidigast komma att ske 2022.

– Det finns i dag inga planer på att sälja några kyrkor, det är verksamheten, som den ser ut i dag och i framtiden, som bestämmer hur det kommer att se ut i framtiden, säger Grethel Holmgård.

Grethel Holmgård vill vänta in och se hur ombyggnationen av Edsleskogs kyrka faller ut innan man går vidare med liknande ombyggnationer i andra kyrkor, så som kyrkan i Tösse. Ombyggnationen av Edsleskogs kyrka gör att den med säkerhet kommer att bli kvar i kyrkans regi framöver.

– Jag ser gärna att vi får en starkare dialog med byalagen när det kommer till arbetet att minska kyrkans lokalkostnader, säger Grethel Holmgård.

2016 höjdes kyrkoavgiften i Åmål samtidigt som begravningsavgiften minskade. Kurt Svensson (C), som då var ordförande i kyrkofullmäktige, sa att på kort sikt är inte underskottet ett stort problem, eftersom att församlingen har ett stort egenkapital och att man kan täcka kostnaderna i budgeten med egna medel men på långsikt måste kostnaderna minska.

Som en del i det arbetet har församlingen börjat titta på fastighetsbeståndet för att göra sig av med underhållskostnader, där en försäljning av donationsgården i Öjersbyn påbörjats. Försäljningen har dragit ut på tiden i och med att man har gjort en avstyckning av tomten för att kyrkan ska kunna behålla en större del av skogen.

Skogen som avstyckas menar Grethel Holmgård, ordförande för kyrkorådet, är en framtida investering då det går att få in pengar via avverkning. 2018 är kyrkans budget i balans och kommer att göra ett nollresultat. Samtidigt har planerna för ombyggnationerna av Edsleskogs kyrka fortsatt, där bland annat en arkitekt lämnat ett förslag på hur församlingshemmet, som kommer att bli en del av kyrkobyggnaden, tagits fram.

– Det är en framtida investering, i linje med att vi måste minska våra fasta kostnader. Vi kan frigöra kringbyggnader och samla all verksamhet på en plats, säger Grethel Holmgård.

Arbetet kommer kosta

I dagsläget är det svårt att säga hur pass dyr ombyggnationen av Edsleskogs kyrka kommer att bli eftersom ombyggnationen inte har varit ute på anbud men Karlstads stifts fastighetsingenjör, Sune Fransson, nämner att det kommer att röra sig om ett par miljoner kronor.

– Vi kommer att söka alla bidrag vi kan för ombyggnationen. Det är ett pilotprojekt och som är relativt nytt, att inkludera församlingshemmet som en del av kyrkan, och vi tror att vi kan få god respons, säger Grethel Holmgård.

Framtiden oviss

Samtidigt sjunker befolkningsantalet och Svenska Kyrkan får ett lägre medlemsantal vilket gör att Åmåls församling behöver anpassa utgifterna till de ekonomiska ramar som finns i framtiden. Ett första steg skulle vara försäljning av församlingshemmen och ett andra är att låta en del av kyrkorna gå över i statlig regi. Möjligheten att lämna över kyrkor i statlig regi har diskuteras centralt inom Svenska Kyrkan och kan tidigast komma att ske 2022.

– Det finns i dag inga planer på att sälja några kyrkor, det är verksamheten, som den ser ut i dag och i framtiden, som bestämmer hur det kommer att se ut i framtiden, säger Grethel Holmgård.

Grethel Holmgård vill vänta in och se hur ombyggnationen av Edsleskogs kyrka faller ut innan man går vidare med liknande ombyggnationer i andra kyrkor, så som kyrkan i Tösse. Ombyggnationen av Edsleskogs kyrka gör att den med säkerhet kommer att bli kvar i kyrkans regi framöver.

– Jag ser gärna att vi får en starkare dialog med byalagen när det kommer till arbetet att minska kyrkans lokalkostnader, säger Grethel Holmgård.

  • Linus Nilsson

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.