2017-10-12 17:00

2017-10-12 17:00

Kurt Svensson fick flest personröster

ÅMÅL: Förre kommunalrådet kom först på Tillsammans för kyrkans lista

Efter att personrösterna räknats i kyrkovalet blev det en del omkastningar på nomineringsgruppernas listor.
Flest personröster av alla fick förre kommunalrådet Kurt Svensson, ny på Tillsammans för kyrkans lista.
Bland Socialdemokraterna klev Fredrik Bengtsson upp i topp.

Efter att rösterna i kyrkovalet den 10 september har kontrollräknats och även förtidsröster, brevröster och budröster räknats har det slutgiltiga valresultatet fastslagits.

I valet till kyrkofullmäktige i Åmåls församling har Socialdemokraterna i den slutgiltiga räkningen gått något lite framåt, jämfört med det preliminära valresultatet. Fördelningen av rösterna blev till slut 62,7 procent till Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling och 37,3 procent till Socialdemokraterna.

Lika många mandat

Mandatfördelningen påverkas emellertid inte, utan är fortfarande 16–9.

Personrösterna har inneburit en del omkastningar. Dock inga som påverkat vilka personer som kommer in i kyrkofullmäktige. Däremot var på valdagen Socialdemokraternas Björn Weiderstrand, som stod på 8:e plats på S-listan, inte valbar och han har därför strukits ur valet. Sista S-platsen besätts då av Rolf Lindström.

Sex kandidater har fått tillräckligt många personröster för att bli personvalda, tre på varje nomineringslista.

Svensson populärast

Populärast av alla, med stor marginal, var kyrkofullmäktiges ordförande, centerpartisten Kurt Svensson som i det här valet stod på partipolitiskt obundna TFK-listan. Han fick 93 personröster och tar första mandatet för Tillsammans för kyrkan. Anders Henningson, kyrkorådets vice ordförande, som toppade TFK-listan inför valet, fick 38 röster. Sedan blev även nyblivna kyrkopolitikern Elisabeth Enger från Låbyn personvald med 34 röster.

Spärren för att bli personvald i TFK gick vid 33 personröster. Kerstin Kaså och Kjell-Åke Wivat fick också många röster, 29 respektive 28, och kyrkorådets ordförande Grethel Holmgård fick 25.

Från femte plats

Bland Socialdemokraterna seglade Fredrik Bengtsson upp på första plats, med 32 personröster. Han är ny i kyrkopolitiken och sitter under den här mandatperioden inte med i kyrkofullmäktige. I valet stod han på femte plats på S-listan.

I S blev även Gustav Wennberg och Cecilia Gustafsson personvalda, med 27 respektive 23 röster.

Personvalsspärren för Socialdemokraterna gick vid 20 röster. Närmast under var Morgan Torger med 13 personröster.

Det slutgiltiga valdeltagandet hamnade på 15,25 procent av de röstberättigade.

Efter att rösterna i kyrkovalet den 10 september har kontrollräknats och även förtidsröster, brevröster och budröster räknats har det slutgiltiga valresultatet fastslagits.

I valet till kyrkofullmäktige i Åmåls församling har Socialdemokraterna i den slutgiltiga räkningen gått något lite framåt, jämfört med det preliminära valresultatet. Fördelningen av rösterna blev till slut 62,7 procent till Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling och 37,3 procent till Socialdemokraterna.

Lika många mandat

Mandatfördelningen påverkas emellertid inte, utan är fortfarande 16–9.

Personrösterna har inneburit en del omkastningar. Dock inga som påverkat vilka personer som kommer in i kyrkofullmäktige. Däremot var på valdagen Socialdemokraternas Björn Weiderstrand, som stod på 8:e plats på S-listan, inte valbar och han har därför strukits ur valet. Sista S-platsen besätts då av Rolf Lindström.

Sex kandidater har fått tillräckligt många personröster för att bli personvalda, tre på varje nomineringslista.

Svensson populärast

Populärast av alla, med stor marginal, var kyrkofullmäktiges ordförande, centerpartisten Kurt Svensson som i det här valet stod på partipolitiskt obundna TFK-listan. Han fick 93 personröster och tar första mandatet för Tillsammans för kyrkan. Anders Henningson, kyrkorådets vice ordförande, som toppade TFK-listan inför valet, fick 38 röster. Sedan blev även nyblivna kyrkopolitikern Elisabeth Enger från Låbyn personvald med 34 röster.

Spärren för att bli personvald i TFK gick vid 33 personröster. Kerstin Kaså och Kjell-Åke Wivat fick också många röster, 29 respektive 28, och kyrkorådets ordförande Grethel Holmgård fick 25.

Från femte plats

Bland Socialdemokraterna seglade Fredrik Bengtsson upp på första plats, med 32 personröster. Han är ny i kyrkopolitiken och sitter under den här mandatperioden inte med i kyrkofullmäktige. I valet stod han på femte plats på S-listan.

I S blev även Gustav Wennberg och Cecilia Gustafsson personvalda, med 27 respektive 23 röster.

Personvalsspärren för Socialdemokraterna gick vid 20 röster. Närmast under var Morgan Torger med 13 personröster.

Det slutgiltiga valdeltagandet hamnade på 15,25 procent av de röstberättigade.

Valda kandidater

Tillsammans för kyrkan i Åmåls församling:

1. Kurt Svensson, 2. Anders Henningsson, 3. Elisabeth Enger, 4. Grethel Holmgård, 5. Eva Hamnebo, 6. Kjell-Åke Wivat, 7. Märta Björn, 8. Gunnar Dalstrand, 9. Kerstin Kaså, 10. Ulf Gärdensmo, 11. Gun-Britt Larsson, 12. Peter Vestlund, 13. Magnus Åsehäll, 14. Ellinor Wiman, 15. Rigmor Larsson Tryggvesson, 16. Leif Aronsson.

 

Arbetarpartiet – Socialdemokraterna:

1. Fredrik Bengtsson, 2. Gustav Wennberg, 3. Cecilia Gustafsson, 4. Annette Wennersten, 5. Morgan Torger, 6. Ann-Charlotte Örtegren, 7. Sven Albinsson, 8. Mikael Norén, 9. Rolf Lindström.