2017-10-06 21:00

2017-10-06 21:00

Åmåls gamla kyrka ska få uppvärmning

ÅMÅL: Säsongen ska förlängas för Kulturmagasinet

Kulturmagasinet i gamla kyrkan i Åmål ska få värme, bättre ventilation och indraget vatten.
Det handlar om en satsning på 3,6 miljoner kronor.
Allianspolitikerna reserverade sig mot beslutet i kommunstyrelsen, eftersom de tycker att hela satsningen på Kulturmagasinet borde utredas innan ett delprojekt sätts i gång.

Kulturmagasinet ägs av Åmåls kommun och förvaltas av Åmåls Kommunfastigheter. Det arbete som pågår i byggnaden just nu är ett tidigare beslutat underhållsarbete där innerväggarna blästras och kalkas, på samma vis som tidigare gjorts med ytterväggarna.

Den satsning som kommunstyrelsen beslutade om vid ett extramöte i förra veckan, handlar om att vidga användandet av den gamla kyrkan och då inte minst förlänga säsongen. Kommunstyrelsen kallades in till ett särskilt möte som bara handlade om Kulturmagasinet, för att skynda på beslutet för att kunna få arbetet klart innan nästa års evenemangssäsong börjar. 2018 är Åmåls jubileumsår, med extra många arrangemang för att fira att det är 375 år sedan Åmål fick sina stadsrättigheter.

– Gör vi det inte nu, kan vi börja tidigast 2019. Vi kan inte bygga under sommarsäsongen, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S).

Har begränsningar

Han beskriver hur det kommit in klagomål från olika håll på skicket på Kulturmagasinet. Fotofestens arrangörer har till exempel problem med att de utställda fotografierna slår sig för att luften är för fuktig, serveringsmöjligheterna är begränsade och även ljud- och ljusutrustningen behöver åtgärdas.

Den gamla kyrkan används framför allt under maj till september och saknar faciliteter som vatten, avlopp och toaletter. Investeringsbeslutet innebär att byggnaden ska få fjärrvärmeanslutning, indraget vatten, renoverat golv. Uppvärmningen, elen och ventilationen ska ses över och det blir nya lösningar för ljud, ljus och video.

Planer på att bygga om och utveckla Kulturmagasinet går långt tillbaka, inte minst till det projekt som Moa Björnson drev för snart tio år sedan, innan också den gamla kyrkan fick sitt nya namn.

Kulturchefen Stefan Jacobson och planeringsgruppen för Gamla staden i Åmål har lagt fram ett mer långtgående förslag, som skulle betyda att gamla kyrkan, efter en medborgardialog, byggs ut så att det blir plats för bland annat ny entré, toaletter, loge och läktare. I deras vision ingår också att utveckla den intilliggande parken, med exempelvis viloplatser och skulpturutställning. Den delen av förslaget ingår dock inte i det som kommunstyrelsen i nuläget har beslutat om.

Utreda klart först

Allianspolitikerna i kommunstyrelsen, med representanter för Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, tycker att även den här fortsatta utbyggnaden borde vara färdigutredd innan ett delprojekt påbörjas. Oppositionen ville skicka tillbaka frågan för ytterligare utredning. De anser även att det borde vara kommunfullmäktige som ska besluta, inte kommunstyrelsen, och tycker exempelvis också att driftskostnaderna borde ha redovisats innan beslutet fattas.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) ser i motsats till Alliansen en eventuell utbyggnad som en annan fråga. Om det ska bli aktuellt att bygga ut kommer investeringen att behöva bli en del av den normala budgetprocessen och därmed även nå kommunfullmäktige, så som oppositionen vill.

– Det är en större fråga. Det här är Åmåls äldsta byggnad i ett område, Gamla staden, som vi ser ett stort värde i. Vad vill vi med den? säger han.

– Men oavsett vad vi gör i framtiden, så kommer det att behövas någon form av uppvärmning. Det arbetet görs nu.

Förutsättningen som Michael Karlsson ser det, för att kommunstyrelsen kunde ta det här beslutet snabbt, var att förvaltningen kunde använda de investeringspengar som redan fanns. Enligt tjänsteskrivelsen, som är undertecknad av kulturchefen Stefan Jacobson och Åkabs vd Magnus Dalsbo, handlar förslaget, trots exempelvis indragen fjärrvärme, enbart om investeringskostnader.

”Fanns en möjlighet”

– Det görs en omfördelning av redan tilldelade investeringsmedel. Det handlar om investeringar som ändå inte skulle ha gjorts eller som blivit billigare än planerat och förvaltningen bedömer att det finns utrymme, säger Michael Karlsson. Vi var inte beredda att finansiera det genom att tillföra mer medel, men nu fanns det en möjlighet

Första gången gamla kyrkans renovering var uppe i kommunstyrelsen, ströks ärendet, eftersom politikerna ville ha en finansieringsplan där det preciserades vilka andra investeringar som berördes.

Kulturmagasinet ägs av Åmåls kommun och förvaltas av Åmåls Kommunfastigheter. Det arbete som pågår i byggnaden just nu är ett tidigare beslutat underhållsarbete där innerväggarna blästras och kalkas, på samma vis som tidigare gjorts med ytterväggarna.

Den satsning som kommunstyrelsen beslutade om vid ett extramöte i förra veckan, handlar om att vidga användandet av den gamla kyrkan och då inte minst förlänga säsongen. Kommunstyrelsen kallades in till ett särskilt möte som bara handlade om Kulturmagasinet, för att skynda på beslutet för att kunna få arbetet klart innan nästa års evenemangssäsong börjar. 2018 är Åmåls jubileumsår, med extra många arrangemang för att fira att det är 375 år sedan Åmål fick sina stadsrättigheter.

– Gör vi det inte nu, kan vi börja tidigast 2019. Vi kan inte bygga under sommarsäsongen, säger kommunstyrelsens ordförande Michael Karlsson (S).

Har begränsningar

Han beskriver hur det kommit in klagomål från olika håll på skicket på Kulturmagasinet. Fotofestens arrangörer har till exempel problem med att de utställda fotografierna slår sig för att luften är för fuktig, serveringsmöjligheterna är begränsade och även ljud- och ljusutrustningen behöver åtgärdas.

Den gamla kyrkan används framför allt under maj till september och saknar faciliteter som vatten, avlopp och toaletter. Investeringsbeslutet innebär att byggnaden ska få fjärrvärmeanslutning, indraget vatten, renoverat golv. Uppvärmningen, elen och ventilationen ska ses över och det blir nya lösningar för ljud, ljus och video.

Planer på att bygga om och utveckla Kulturmagasinet går långt tillbaka, inte minst till det projekt som Moa Björnson drev för snart tio år sedan, innan också den gamla kyrkan fick sitt nya namn.

Kulturchefen Stefan Jacobson och planeringsgruppen för Gamla staden i Åmål har lagt fram ett mer långtgående förslag, som skulle betyda att gamla kyrkan, efter en medborgardialog, byggs ut så att det blir plats för bland annat ny entré, toaletter, loge och läktare. I deras vision ingår också att utveckla den intilliggande parken, med exempelvis viloplatser och skulpturutställning. Den delen av förslaget ingår dock inte i det som kommunstyrelsen i nuläget har beslutat om.

Utreda klart först

Allianspolitikerna i kommunstyrelsen, med representanter för Centern, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, tycker att även den här fortsatta utbyggnaden borde vara färdigutredd innan ett delprojekt påbörjas. Oppositionen ville skicka tillbaka frågan för ytterligare utredning. De anser även att det borde vara kommunfullmäktige som ska besluta, inte kommunstyrelsen, och tycker exempelvis också att driftskostnaderna borde ha redovisats innan beslutet fattas.

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) ser i motsats till Alliansen en eventuell utbyggnad som en annan fråga. Om det ska bli aktuellt att bygga ut kommer investeringen att behöva bli en del av den normala budgetprocessen och därmed även nå kommunfullmäktige, så som oppositionen vill.

– Det är en större fråga. Det här är Åmåls äldsta byggnad i ett område, Gamla staden, som vi ser ett stort värde i. Vad vill vi med den? säger han.

– Men oavsett vad vi gör i framtiden, så kommer det att behövas någon form av uppvärmning. Det arbetet görs nu.

Förutsättningen som Michael Karlsson ser det, för att kommunstyrelsen kunde ta det här beslutet snabbt, var att förvaltningen kunde använda de investeringspengar som redan fanns. Enligt tjänsteskrivelsen, som är undertecknad av kulturchefen Stefan Jacobson och Åkabs vd Magnus Dalsbo, handlar förslaget, trots exempelvis indragen fjärrvärme, enbart om investeringskostnader.

”Fanns en möjlighet”

– Det görs en omfördelning av redan tilldelade investeringsmedel. Det handlar om investeringar som ändå inte skulle ha gjorts eller som blivit billigare än planerat och förvaltningen bedömer att det finns utrymme, säger Michael Karlsson. Vi var inte beredda att finansiera det genom att tillföra mer medel, men nu fanns det en möjlighet

Första gången gamla kyrkans renovering var uppe i kommunstyrelsen, ströks ärendet, eftersom politikerna ville ha en finansieringsplan där det preciserades vilka andra investeringar som berördes.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.