2017-09-29 15:07

2017-09-29 15:10

Förstör elskåp för att ladda mobiltelefoner

ÅMÅL: "Det kan ta livet av någon"

Åmål har problem med vandaliserade elskåp i centrum. Enligt kommunen är det ungdomar som kvällstid bryter upp skåpen för att ladda mobiler.
– Vi är framför allt oroliga för att det ska hända något med ungdomarna, säger Rolf ”Bobo” Bergström, driftledare på teknik- och fritidsförvaltningen Åmål och Säffle.

Elskåpet vid grillen på torget i Åmål har brutits upp fyra gånger. Inne i skåpet sitter flera eluttag och enligt Bergström är det ungdomar som använder uttagen för att ladda telefonerna.

– Det kan sitta både tio och femton ungdomar här på kvällarna, säger han. Jag har varit här och sett dem.

Finns öppna eluttag

Eluttagen används för torghandeln och skåpet är låst på kvällarna.

Däremot finns det flera eluttag som sitter öppet på väggen till Torggrillen.

– De är egentligen också till för torghandeln, men det är ingen som säger något om ungdomarna använder de uttagen, säger Bergström. Problemet är att de förstör skåpen och det kan vara farligt.

Jesper Kihlander från Eltjänst i Åmål har skött reparationerna efter inbrotten.

– Det blir kanske 700 kronor varje gång jag är här, det är ju ganska tråkiga pengar, säger han.

– Pengar är ju överkomligt, men ett liv värre, säger Bergström.

Problemet är att det finns mer än vanliga eluttag i skåpet. I några av socklarna går 400 volt och 32 ampere och där finns inget petskydd.

– Om någon petar där så går det inte så bra, säger Jesper Kihlander. Det kan ta livet av någon.

”Skåpet kan smälla”

Både Jesper Kihlander och Bobo Bergström säger att ungdomarna brukar sitta ovanpå elskåpet. Om luckan är uppbruten finns det risk att det rinner ner vatten i den undre delen av skåpet.

– Då smäller skåpet, säger Bobo Bergström. Då är det inte så bra om någon sitter ovanpå.

Även elskåpet bredvid har utsatts för inbrottsförsök, och det, menar Jesper Kihlander, är rent livsfarligt.

– Matningen in till skåpet och mätaren sitter där, säger han. Där ska man absolut inte vara.

Det finns ett relativt nytt elskåp i Plantaget som också har haft inbrott nattetid. Där har hela luckan brutits sönder.

– Där har de dragit fram bänkar till skåpet så att de kan sitta där, berättar han. Men i det skåpet har jag slagit av strömmen.

Inga anmälningar

Det har också förekommit en del övrig skadegörelse på grillen i samband med att skåpet har brutits upp. Bland annat har flera lampor slagits sönder och ett öppet eluttag har ryckts loss från väggen.

– Vi har inte anmält någon, vi har bara reparerat skadorna, säger Bobo Bergström. Men det finns planer på att polisanmäla.

Han betonar dock att det främst är ungdomarnas säkerhet som man månar om.

– Framför allt handlar det ju om att det inte ska hända något. Kommunen ska göra allt för att förebygga olyckor, men det räcker tydligen inte med ett låst elskåp.

Elskåpet vid grillen på torget i Åmål har brutits upp fyra gånger. Inne i skåpet sitter flera eluttag och enligt Bergström är det ungdomar som använder uttagen för att ladda telefonerna.

– Det kan sitta både tio och femton ungdomar här på kvällarna, säger han. Jag har varit här och sett dem.

Finns öppna eluttag

Eluttagen används för torghandeln och skåpet är låst på kvällarna.

Däremot finns det flera eluttag som sitter öppet på väggen till Torggrillen.

– De är egentligen också till för torghandeln, men det är ingen som säger något om ungdomarna använder de uttagen, säger Bergström. Problemet är att de förstör skåpen och det kan vara farligt.

Jesper Kihlander från Eltjänst i Åmål har skött reparationerna efter inbrotten.

– Det blir kanske 700 kronor varje gång jag är här, det är ju ganska tråkiga pengar, säger han.

– Pengar är ju överkomligt, men ett liv värre, säger Bergström.

Problemet är att det finns mer än vanliga eluttag i skåpet. I några av socklarna går 400 volt och 32 ampere och där finns inget petskydd.

– Om någon petar där så går det inte så bra, säger Jesper Kihlander. Det kan ta livet av någon.

”Skåpet kan smälla”

Både Jesper Kihlander och Bobo Bergström säger att ungdomarna brukar sitta ovanpå elskåpet. Om luckan är uppbruten finns det risk att det rinner ner vatten i den undre delen av skåpet.

– Då smäller skåpet, säger Bobo Bergström. Då är det inte så bra om någon sitter ovanpå.

Även elskåpet bredvid har utsatts för inbrottsförsök, och det, menar Jesper Kihlander, är rent livsfarligt.

– Matningen in till skåpet och mätaren sitter där, säger han. Där ska man absolut inte vara.

Det finns ett relativt nytt elskåp i Plantaget som också har haft inbrott nattetid. Där har hela luckan brutits sönder.

– Där har de dragit fram bänkar till skåpet så att de kan sitta där, berättar han. Men i det skåpet har jag slagit av strömmen.

Inga anmälningar

Det har också förekommit en del övrig skadegörelse på grillen i samband med att skåpet har brutits upp. Bland annat har flera lampor slagits sönder och ett öppet eluttag har ryckts loss från väggen.

– Vi har inte anmält någon, vi har bara reparerat skadorna, säger Bobo Bergström. Men det finns planer på att polisanmäla.

Han betonar dock att det främst är ungdomarnas säkerhet som man månar om.

– Framför allt handlar det ju om att det inte ska hända något. Kommunen ska göra allt för att förebygga olyckor, men det räcker tydligen inte med ett låst elskåp.