2017-09-14 11:29

2017-09-14 11:29

Möte om turism med Britt Bohlin

TURSIM: Dalsland lade fram sin sak inför Nordiska rådet

Vid ett turismmöte i Köpenhamn fick företrädare chansen att framföra sina åsikter till generalsekreteraren för Nordiska rådet, Britt Bohlin, inför den stundande turismutredningen.

Under måndagen träffade representanter för Dalslands Turist AB, Dalslands Kanal AB samt Visit Trollhättan/Vänersborg Britt Bohlin på Nordens Hus i Köpenhamn. Dalslandsbördige Britt Bohlin, som nu är generalsekreterare i Nordiska rådet, har regeringens uppdrag att utreda turismen och ge förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Utredningen skall innehålla tydliga och konkreta förslag. Den dalsländska delegationen pekade bland annat på det stora behovet av regelförenklingar för företag, möjligheter att nyttja sjönära mark, stöd till småskalig verksamhet, kvalitetssäkring av infrastruktur som vandringsleder, lägerplatser, skyltning, kvalitet och tillgång på fisk såväl i Vänern som övrigt sjösystem.

Många av behoven är inte specifika för Dalsland, utan gäller nationellt vilket belyser behovet av en starkare nationell samordning av frågor rörande turism och besöksnäring. För ett livskraftigt och attraktivt område kring Dalsland och Vänersborg/Trollhättan är turismen oerhört viktig och har mycket stor potential, inte minst inom den växande naturturismen.

Britt Bohlin skall redovisa utredningens förslag till regeringen i dec 2017.

De viktigaste dalsländska synpunkterna var:

Samordningen av olika verksamheter inom näringen behöver bli bättre.

Minska byråkrati och krångel, t ex strandnära byggande och starta nya företag inom besöksnäringen .

Satsa inte enbart på givna vinnare utan på nya företag inom näringen.

Staten måste ändra sina ägardirektiv till Sveaskog bland annat så att det rörliga friluftslivet och besöksnäringen gynnas.

Vårda vårt kulturarv, till exempel Dalsland kanal och 1844 års slussar i Trollhättan som exempel på värdefulla kulturarv i hela Sverige som har mycket stor betydelse för besöksnäringen.

Under måndagen träffade representanter för Dalslands Turist AB, Dalslands Kanal AB samt Visit Trollhättan/Vänersborg Britt Bohlin på Nordens Hus i Köpenhamn. Dalslandsbördige Britt Bohlin, som nu är generalsekreterare i Nordiska rådet, har regeringens uppdrag att utreda turismen och ge förslag på en sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring.

Utredningen skall innehålla tydliga och konkreta förslag. Den dalsländska delegationen pekade bland annat på det stora behovet av regelförenklingar för företag, möjligheter att nyttja sjönära mark, stöd till småskalig verksamhet, kvalitetssäkring av infrastruktur som vandringsleder, lägerplatser, skyltning, kvalitet och tillgång på fisk såväl i Vänern som övrigt sjösystem.

Många av behoven är inte specifika för Dalsland, utan gäller nationellt vilket belyser behovet av en starkare nationell samordning av frågor rörande turism och besöksnäring. För ett livskraftigt och attraktivt område kring Dalsland och Vänersborg/Trollhättan är turismen oerhört viktig och har mycket stor potential, inte minst inom den växande naturturismen.

Britt Bohlin skall redovisa utredningens förslag till regeringen i dec 2017.

De viktigaste dalsländska synpunkterna var:

Samordningen av olika verksamheter inom näringen behöver bli bättre.

Minska byråkrati och krångel, t ex strandnära byggande och starta nya företag inom besöksnäringen .

Satsa inte enbart på givna vinnare utan på nya företag inom näringen.

Staten måste ändra sina ägardirektiv till Sveaskog bland annat så att det rörliga friluftslivet och besöksnäringen gynnas.

Vårda vårt kulturarv, till exempel Dalsland kanal och 1844 års slussar i Trollhättan som exempel på värdefulla kulturarv i hela Sverige som har mycket stor betydelse för besöksnäringen.