2017-09-13 12:46

2017-09-13 12:46

Korduner från Åmål blir kommunchef i Färgelanda

ÅMÅL: Fick lämna Åmåls kommun 2008

Susanne Korduner, 62, från Åmål blir ny kommunchef i Färgelanda. Korduner tillträder tjänsten den 9 oktober.

Susanne Korduner var kommunchef i Åmål i drygt sju år, innan hon fick sparken 2008. Skälet som angavs då var ”oenighet om ledarskapet”. Politikerna och Korduner kom överens och hon lämnade Åmål med ett avgångsvederlag motsvarande två årslöner.

Sedan dess har Korduner chef för Höglandets kommunalförbund i Småland och därefter administrativ chef på länsstyrelsen i Värmland. Senast kommer hon från en chefspost vid Kommunalförbundet Itsam där hon slutade i början av året.

Hon är i grunden utbildad journalist, vilket hon jobbade som i 16 år i Härnösand.

Det var en enig kommunstyrelse som i förra veckan beslutade att Susanne Korduner, 62 år från Åmål, får tjänsten som kommunchef.

Hon känner till kommunen sedan sin tid i Åmål.

– Vi samverkade i olika former och jag känner Ulla Börjesson sedan tidigare. Men samtidigt vill jag skaffa mig min egen uppfattning om kommunen.

Susanne Korduner kommer främst att pendla från Åmål men kommer också att ha övernattningsmöjligheter i Färgelanda. Hon tillträder tjänsten den 9 oktober men kommer att finnas på plats redan i slutet av september vid nästa kommunstyrelsesammanträde samt vid ett företagarmöte.

Susanne Korduner var kommunchef i Åmål i drygt sju år, innan hon fick sparken 2008. Skälet som angavs då var ”oenighet om ledarskapet”. Politikerna och Korduner kom överens och hon lämnade Åmål med ett avgångsvederlag motsvarande två årslöner.

Sedan dess har Korduner chef för Höglandets kommunalförbund i Småland och därefter administrativ chef på länsstyrelsen i Värmland. Senast kommer hon från en chefspost vid Kommunalförbundet Itsam där hon slutade i början av året.

Hon är i grunden utbildad journalist, vilket hon jobbade som i 16 år i Härnösand.

Det var en enig kommunstyrelse som i förra veckan beslutade att Susanne Korduner, 62 år från Åmål, får tjänsten som kommunchef.

Hon känner till kommunen sedan sin tid i Åmål.

– Vi samverkade i olika former och jag känner Ulla Börjesson sedan tidigare. Men samtidigt vill jag skaffa mig min egen uppfattning om kommunen.

Susanne Korduner kommer främst att pendla från Åmål men kommer också att ha övernattningsmöjligheter i Färgelanda. Hon tillträder tjänsten den 9 oktober men kommer att finnas på plats redan i slutet av september vid nästa kommunstyrelsesammanträde samt vid ett företagarmöte.