2017-09-11 13:09

2017-09-11 13:09

Tage Stahre avtackad när Årbols skolmuseum höll årsfest

ÅNIMSKOG: "Enorm insats för landsbygden"

I lördags hölls årsfest för Årbols skolmuseum och samtidigt uppmärksammades den svenska folkskolan som fyller 175 år. I samband med årsfesten avtackades också Tage Stahre som intendent på skolmuseet.

Under lördagen var det stödföreningens ordförande Kurt Svensson, som ringde in i porten till Årbols skolmuseum. Det var dags att samlas i skolsalen för att få lyssna på intendenten Tage Stahre, som gav en kavalkad med scener ur skolhistorien.

Det var verkligen scener för den tidigare rektorn iklädde sig olika roller när han gav en historisk tillbakablick för att fira att folkskolan under året fyller 175 år. Ibland var han iklädd vit hatt och var kritisk och frågvis reporter från någon stockholmstidning och sedan kom den svarta hatten på och han var åter Tage Stahre.

– Tage, du är en estradör utan like, konstaterade Kurt Svensson.

Spelade sjuåring

Detta sedan Tage Stahre också hade iklätt sig rollen som Adolf Larsson, vilken sju år gammal 1858 började sin skolgång i Ånimskog. Några år senare fick han börja som en av de första eleverna i Årbols skola med den utexaminerade läraren J Sundberg som magister.

Redan 1813 hade änkan Ingeborg i Djupslund anställts som den första lärarinnan i socken. Hon ägde försvarlig kristendomskunskap och kunde ta sig an församlingens fattiga barn för undervisning mot ett arvode av två riksdaler.

Grunden i Edsleskog

Riksdagsmannen och talmannen för bondeförbundet Hans Jansson i Bräcketorp i Edsleskog, lyftes under kavalkaden fram som betydelsefull för att folkskolan i Sverige blev lagstadgad 1842. Han hade året dessförinnan, 1841 fått edsleskogsborna att samla ihop pengar så man kunde uppföra en kyrkskola i Edsleskog som sedan var Edsleskogs skola till 1962 då den revs och nuvarande skolan kunde byggas.

– Symbolen för allt lärande är ugglan, sa Tage Stahre och visade upp en uggla som man fått till Årbols skolmuseum. Med ugglan fanns ett brev där en dam skrivit och berättat att hennes mamma var född och uppväxt i Åmål. Var man än hade flyttat i landet så hade ugglan följt med. Efter att man hade hört talas om att det fanns ett museum i Årbol ville man att ugglan skulle få komma dit.

– På liknande sätt har museet fått många föremål som vi kan få visa upp här. Det är det som är så roligt att föremålen kan få komma fram ur sina gömslen och att många kan få se dem. Bland de föremål Tage Stahre, assisterad av sin dotter Britta Löwenborg, visade upp fanns en skyddshjälm som från höstterminen 1968 skulle finnas med i varje skolskjutsfordon.

Efter att Britta Löwenborg ackompanjerad av sin make Stefan bjudit alla som samlats i Årbols skolmuseum på ”Balladen om Fredrik åkare och den söta fröken Cecilia Lind” var det dags att avtacka intendent Tage Stahre för allt arbete han gjort för skolmuseet.

”Du har gjort en jätteinsats”

– Nu ska vi tacka dig Tage, sa stödföreningens ordförande Kurt Svensson. Det här museet hade inte funnits till om det inte hade varit för dig. Det är du som har skapat det här.

Även Sune Tholin, som är ordförande i stiftelsen Årbols skolmuseum med ansvar för museibyggnaden, tog tillfället i akt att tacka Tage Stahre.

– Vi minns den insats du gjort för landsbygden när du tog vara på bygdeskolorna och tog initiativ till det här museet. Du har gjort en jätteinsats och lagt ner ett enormt arbete och för det vill vi tacka dig.

Blev hedersledamot

Efter kaffeservering hölls årsmöte i stödföreningen för skolmuseet där Kurt Svensson och övriga styrelsen omvaldes för ännu ett verksamhetsår. Tage Stahre utsågs till hedersledamot.

Under lördagen var det stödföreningens ordförande Kurt Svensson, som ringde in i porten till Årbols skolmuseum. Det var dags att samlas i skolsalen för att få lyssna på intendenten Tage Stahre, som gav en kavalkad med scener ur skolhistorien.

Det var verkligen scener för den tidigare rektorn iklädde sig olika roller när han gav en historisk tillbakablick för att fira att folkskolan under året fyller 175 år. Ibland var han iklädd vit hatt och var kritisk och frågvis reporter från någon stockholmstidning och sedan kom den svarta hatten på och han var åter Tage Stahre.

– Tage, du är en estradör utan like, konstaterade Kurt Svensson.

Spelade sjuåring

Detta sedan Tage Stahre också hade iklätt sig rollen som Adolf Larsson, vilken sju år gammal 1858 började sin skolgång i Ånimskog. Några år senare fick han börja som en av de första eleverna i Årbols skola med den utexaminerade läraren J Sundberg som magister.

Redan 1813 hade änkan Ingeborg i Djupslund anställts som den första lärarinnan i socken. Hon ägde försvarlig kristendomskunskap och kunde ta sig an församlingens fattiga barn för undervisning mot ett arvode av två riksdaler.

Grunden i Edsleskog

Riksdagsmannen och talmannen för bondeförbundet Hans Jansson i Bräcketorp i Edsleskog, lyftes under kavalkaden fram som betydelsefull för att folkskolan i Sverige blev lagstadgad 1842. Han hade året dessförinnan, 1841 fått edsleskogsborna att samla ihop pengar så man kunde uppföra en kyrkskola i Edsleskog som sedan var Edsleskogs skola till 1962 då den revs och nuvarande skolan kunde byggas.

– Symbolen för allt lärande är ugglan, sa Tage Stahre och visade upp en uggla som man fått till Årbols skolmuseum. Med ugglan fanns ett brev där en dam skrivit och berättat att hennes mamma var född och uppväxt i Åmål. Var man än hade flyttat i landet så hade ugglan följt med. Efter att man hade hört talas om att det fanns ett museum i Årbol ville man att ugglan skulle få komma dit.

– På liknande sätt har museet fått många föremål som vi kan få visa upp här. Det är det som är så roligt att föremålen kan få komma fram ur sina gömslen och att många kan få se dem. Bland de föremål Tage Stahre, assisterad av sin dotter Britta Löwenborg, visade upp fanns en skyddshjälm som från höstterminen 1968 skulle finnas med i varje skolskjutsfordon.

Efter att Britta Löwenborg ackompanjerad av sin make Stefan bjudit alla som samlats i Årbols skolmuseum på ”Balladen om Fredrik åkare och den söta fröken Cecilia Lind” var det dags att avtacka intendent Tage Stahre för allt arbete han gjort för skolmuseet.

”Du har gjort en jätteinsats”

– Nu ska vi tacka dig Tage, sa stödföreningens ordförande Kurt Svensson. Det här museet hade inte funnits till om det inte hade varit för dig. Det är du som har skapat det här.

Även Sune Tholin, som är ordförande i stiftelsen Årbols skolmuseum med ansvar för museibyggnaden, tog tillfället i akt att tacka Tage Stahre.

– Vi minns den insats du gjort för landsbygden när du tog vara på bygdeskolorna och tog initiativ till det här museet. Du har gjort en jätteinsats och lagt ner ett enormt arbete och för det vill vi tacka dig.

Blev hedersledamot

Efter kaffeservering hölls årsmöte i stödföreningen för skolmuseet där Kurt Svensson och övriga styrelsen omvaldes för ännu ett verksamhetsår. Tage Stahre utsågs till hedersledamot.

  • Niklas Lindstrand