2017-09-11 13:19

2017-09-12 22:39

Lex Maria-utredning i Åmål avslutas

ÅMÅL

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar ärendet gällande en lex Maria-anmälan från Balderkliniken i Åmål, där en snabbremiss som skickades till en vårdentreprenör, aldrig skickades ut. Sju månader senare uppmärksammades missen.

Behandlingen gällde en cancertumör.

IVO bedömer att Balderkliniken fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata och Balderkliniken har också vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande skall hända igen.

Bland annat har Balderkliniken slutat att använda sig av extern skrivhjälp.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avslutar ärendet gällande en lex Maria-anmälan från Balderkliniken i Åmål, där en snabbremiss som skickades till en vårdentreprenör, aldrig skickades ut. Sju månader senare uppmärksammades missen.

Behandlingen gällde en cancertumör.

IVO bedömer att Balderkliniken fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelsen. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata och Balderkliniken har också vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande skall hända igen.

Bland annat har Balderkliniken slutat att använda sig av extern skrivhjälp.