2017-09-11 17:24

2017-09-11 17:24

Kortare väntan på ambulans i Åmål

DALSLAND: Väntetiden har minskat i Dalsland

Väntetiden på ambulans i Åmål är 12,3 minuter vilket är en minskning jämfört med 2012.

Väntetiden på ambulans har ökat i 164 av landets 290 kommuner sedan 2012. I Åmål är responstiden 12,3 minuter, vilket är en minskning sedan 2012 och innebär att Åmål nu har en väntetid som är kortare än riksgenomsnittet på 13 minuter.

Vanlig dödsorsak

– Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Åmål och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden.

I Dalsland har mediantiden minskat i fyra av fem kommuner, men ändå ligger fyra av kommunerna över riksgenomsnittet på 13 minuter. Sämst är situationen i Färgelanda där medianväntetiden är hela 25,6 minuter.

Mediantiden för en ambulans att inställa sig hos en patient i Dals Ed är 14,4 minuter. Det är nästan tre minuter kortare tid än för fyra år sedan. I Bengtsfors har mediantiden minskat från 19,5 till 18 minuter. I Färgelanda är motsvarande tid 25,6 minuter, vilket inte är någon förbättring alls sedan 2012. Färgelanda är den enda kommun i Dalsland där medianväntetiden inte minskat.

Magnus Eriksson är områdeschef för ambulansen i Bengtsfors och Åmål.

– Jag kan ju bekräfta att dina siffror stämmer med de jag har och vi jobbar på flera olika sätt för att minska väntetiderna. Med den single responder som finns i Dalsland kan vi göra en snabb första bedömning på plats hos patienten, så att vi kan använda våra resurser på bästa sätt. Det är speciellt viktigt i glesbygd att kunna bedöma rätt vårdnivå, så att ambulanser används på rätt sätt och så effektivt som möjligt.

För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp, kan tidsskillnaden vara avgörande. de som drabbas slutar andas och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent.

Väntetiden på ambulans har ökat i 164 av landets 290 kommuner sedan 2012. I Åmål är responstiden 12,3 minuter, vilket är en minskning sedan 2012 och innebär att Åmål nu har en väntetid som är kortare än riksgenomsnittet på 13 minuter.

Vanlig dödsorsak

– Plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Åmål och drabbar människor i alla åldrar. Med fler hjärtstartare, kortare väntetid på ambulans och ett ökat stöd till svensk hjärtforskning kan rädda fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt- Lungfonden.

I Dalsland har mediantiden minskat i fyra av fem kommuner, men ändå ligger fyra av kommunerna över riksgenomsnittet på 13 minuter. Sämst är situationen i Färgelanda där medianväntetiden är hela 25,6 minuter.

Mediantiden för en ambulans att inställa sig hos en patient i Dals Ed är 14,4 minuter. Det är nästan tre minuter kortare tid än för fyra år sedan. I Bengtsfors har mediantiden minskat från 19,5 till 18 minuter. I Färgelanda är motsvarande tid 25,6 minuter, vilket inte är någon förbättring alls sedan 2012. Färgelanda är den enda kommun i Dalsland där medianväntetiden inte minskat.

Magnus Eriksson är områdeschef för ambulansen i Bengtsfors och Åmål.

– Jag kan ju bekräfta att dina siffror stämmer med de jag har och vi jobbar på flera olika sätt för att minska väntetiderna. Med den single responder som finns i Dalsland kan vi göra en snabb första bedömning på plats hos patienten, så att vi kan använda våra resurser på bästa sätt. Det är speciellt viktigt i glesbygd att kunna bedöma rätt vårdnivå, så att ambulanser används på rätt sätt och så effektivt som möjligt.

För de 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp, kan tidsskillnaden vara avgörande. de som drabbas slutar andas och för varje minut utan hjälpinsatser minskar chansen till överlevnad med tio procent.

Medianväntetider på ambulans

2016 (inom parentes 2012)

Dalsland

Bengtsfors 18,0 minuter (19,5), Dals-Ed 14,4 (17,3), Färgelanda 25,6 (25,6), Mellerud 15,6 (17,0), Åmål 12,3 (12,6)

Trestad

Trollhättan 14,5 (13,4), Uddevalla 11,3 (11,2), Vänersborg 14,2 (14,2)

Fem kortaste:

Kristinehamn 9,1, Tranås 9,1, Karlskoga 9,8, Örebro 10,2, Motala 10,3

Fem längsta:

Pajala 35,8, Bjurholm 30,5, Sorsele 30,1, Jokkmokk 29,0, Eda 26,7

Riksgenomsnittet:

13,0.

Källa: Hjärt och Lungfonden, samt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.