2017-09-08 08:49

2017-09-08 08:49

Nu börjar politikernas jobb med att prioritera

ÅMÅL

Beslutsunderlaget är på plats. Nu börjar det politiska arbetet med att välja väg och prioritera bland de föreslagna åtgärderna.
– Vad är lämpligt att göra? Och vad av allt det här kommer vi inte att ha råd med? säger kommunalrådet Michael Karlsson (S).

Under torsdagseftermiddagen presenterades konsultrapporten för ett 50-tal politiker och skolpersonal.

Michael Karlsson (S) beskriver det som att nu ligger fakta på bordet och det är dags för de politiska avvägningarna att börja på allvar.

Han konstaterar att listan av saker som skulle kunna göras är lång och att kommunen med största sannolikhet inte kommer att ha råd att genomföra allting. Nästa steg är att alla gruppledare för partierna i kommunfullmäktige kommer att bjudas in till ett möte.

– Nu vidtar diskussion och förhandling för att komma fram till något vi alla så gott som kan ställa oss bakom.

Fullmäktigeledamoten Tomas Lindström (–) undrade hur lång tid processen kommer att ta, när det kan förväntas bli beslut i kommunfullmäktige. Men det ville Michael Karlsson inte svara på, eftersom han tycker det skulle vara att föregå förhandlingarna.

Tomas Lindström uttryckte kraftiga farhågor över den höga slutsumman, som han uppskattade till uppemot 600 miljoner kronor, inklusive inventarier.

– Det motsvarar en skattehöjning på fyra–fem kronor, säger han.

”Goda förutsättningar”

Michael Karlsson svarade att det är just den diskussionen som nu kommer att inledas:

– Vi lär ju återkomma i sakfrågan. Nu drar processen i gång. Vi har nu goda förutsättningar för vårt fortsatta arbete. Hur beslutet sedan kommer att se ut, det vet vi inte.

Under torsdagseftermiddagen presenterades konsultrapporten för ett 50-tal politiker och skolpersonal.

Michael Karlsson (S) beskriver det som att nu ligger fakta på bordet och det är dags för de politiska avvägningarna att börja på allvar.

Han konstaterar att listan av saker som skulle kunna göras är lång och att kommunen med största sannolikhet inte kommer att ha råd att genomföra allting. Nästa steg är att alla gruppledare för partierna i kommunfullmäktige kommer att bjudas in till ett möte.

– Nu vidtar diskussion och förhandling för att komma fram till något vi alla så gott som kan ställa oss bakom.

Fullmäktigeledamoten Tomas Lindström (–) undrade hur lång tid processen kommer att ta, när det kan förväntas bli beslut i kommunfullmäktige. Men det ville Michael Karlsson inte svara på, eftersom han tycker det skulle vara att föregå förhandlingarna.

Tomas Lindström uttryckte kraftiga farhågor över den höga slutsumman, som han uppskattade till uppemot 600 miljoner kronor, inklusive inventarier.

– Det motsvarar en skattehöjning på fyra–fem kronor, säger han.

”Goda förutsättningar”

Michael Karlsson svarade att det är just den diskussionen som nu kommer att inledas:

– Vi lär ju återkomma i sakfrågan. Nu drar processen i gång. Vi har nu goda förutsättningar för vårt fortsatta arbete. Hur beslutet sedan kommer att se ut, det vet vi inte.