2017-09-08 17:07

2017-09-08 17:07

Båtsamverkan har minskat stölderna

ÅMÅL: Polisen informerade båtförbund i Åmål

Antalet stölder från båtar har minskat i Västra Götaland sedan projektet Båtsamverkan inleddes 2013. I Värmland ser man samma tendens.
– Vi har färre båtstölder hittills i år, än under samma period i fjol, säger Lennart Hynynen, som är ansvarig för Båtsamverkan i Värmland

Runt Vänern finns tre båtförbund, Västra Vänern/Dalslands kanal båtförbund, Värmlands båtförbund, samt Östra Vänerns båtförbund. Alla dessa tre förbund är anslutna till Svenska båtunionen som är en rikstäckande organisation för båtlivet. Vänerförbunden har en samarbetsgrupp för att bevaka intressen för båtlivet i Vänern.

I förra veckan hölls ett av de årliga mötena i Båtförbundet Vänern i SSÅV:s lokaler i Åmål. Inbjuden gäst var Lennart Hynynen från polisen i Karlstad, ansvarig för Båtsamverkan Värmland som sjösattes i våras efter en förebild från Västra

– En stor fråga som vuxit i år är båtstölder och stölder ur båtar. Därför bjöd vi in Lennart Hynynen, säger Christer Bofeldt från Töreboda och Östra Vänerns båtförbund, som stod värd för mötet.

PD har tidigare skrivit om Båtsamverkan Väst och poliskommissarie Thomas Andersson, som initierade projektet i Västsverige redan 2013. Han fick rikspolischefens uppdrag att sprida projektet runt om i landet.

Nu har också Värmland nappat.

– Båtsamverkan är en marin variant av grannsamverkan och är ett sätt för båtägare att bilda nätverk för att tillsammans hålla koll på sina båtar och hamnar. Målsättningen är att förebygga båt- och båtmotorstölder, säger Lennart Hynynen, som är ansvarig för båtsamverkan i Värmland.

Enligt beräkningar stals det båtmotorer i Sverige för cirka 200 miljoner kronor i Sverige under 2016. Förhoppningen är att införandet av båtsamverkan som arbetsmetod kommer genom det förebyggande arbetet att minska andelen båtmotorstölder och båtrelaterade tillgreppsbrott.

En viktig del är båtsamverkansgrupper på sociala medier, främst Facebook.

– Båtsamverkan Värmland kommer inom kort att starta en Facebook-sida, berättade Lennart Hynynen vid mötet i Åmål

Under perioden 1 januari till 30 september förra året minskade antalet båtmotorstölder på västkusten med 16 procent, jämfört med samma period förra året. För riket som helhet blev det i stället en ökning med 7 procent. Även i Värmland har båtstölderna minskat sedan projektet inleddes. Ändå är bara något fåtal båtklubbar med i samarbetet. Även i Åmål har det hittills gått trögt.

”Maffiaverksamhet”

På mötet berättade Lennart Hynynen på ett engagerat sätt om hur båtstölderna går till.

– Det är ren och skär maffiaverksamhet. Ligorna kommer från Polen, Rumänien, Bulgarien, men i synnerhet Litauen. Många av motorerna går till Ryssland, men nu har även Kina blivit en marknad för båttjuvarna.

Han gav också råd om hur man kan försvåra för tjuvarna.

– Det går nog inte helt att stoppa båtstölderna, men vi kan i alla fall försvåra för tjuvarna så mycket som möjligt, säger Lennart Hynynen.

Runt Vänern finns tre båtförbund, Västra Vänern/Dalslands kanal båtförbund, Värmlands båtförbund, samt Östra Vänerns båtförbund. Alla dessa tre förbund är anslutna till Svenska båtunionen som är en rikstäckande organisation för båtlivet. Vänerförbunden har en samarbetsgrupp för att bevaka intressen för båtlivet i Vänern.

I förra veckan hölls ett av de årliga mötena i Båtförbundet Vänern i SSÅV:s lokaler i Åmål. Inbjuden gäst var Lennart Hynynen från polisen i Karlstad, ansvarig för Båtsamverkan Värmland som sjösattes i våras efter en förebild från Västra

– En stor fråga som vuxit i år är båtstölder och stölder ur båtar. Därför bjöd vi in Lennart Hynynen, säger Christer Bofeldt från Töreboda och Östra Vänerns båtförbund, som stod värd för mötet.

PD har tidigare skrivit om Båtsamverkan Väst och poliskommissarie Thomas Andersson, som initierade projektet i Västsverige redan 2013. Han fick rikspolischefens uppdrag att sprida projektet runt om i landet.

Nu har också Värmland nappat.

– Båtsamverkan är en marin variant av grannsamverkan och är ett sätt för båtägare att bilda nätverk för att tillsammans hålla koll på sina båtar och hamnar. Målsättningen är att förebygga båt- och båtmotorstölder, säger Lennart Hynynen, som är ansvarig för båtsamverkan i Värmland.

Enligt beräkningar stals det båtmotorer i Sverige för cirka 200 miljoner kronor i Sverige under 2016. Förhoppningen är att införandet av båtsamverkan som arbetsmetod kommer genom det förebyggande arbetet att minska andelen båtmotorstölder och båtrelaterade tillgreppsbrott.

En viktig del är båtsamverkansgrupper på sociala medier, främst Facebook.

– Båtsamverkan Värmland kommer inom kort att starta en Facebook-sida, berättade Lennart Hynynen vid mötet i Åmål

Under perioden 1 januari till 30 september förra året minskade antalet båtmotorstölder på västkusten med 16 procent, jämfört med samma period förra året. För riket som helhet blev det i stället en ökning med 7 procent. Även i Värmland har båtstölderna minskat sedan projektet inleddes. Ändå är bara något fåtal båtklubbar med i samarbetet. Även i Åmål har det hittills gått trögt.

”Maffiaverksamhet”

På mötet berättade Lennart Hynynen på ett engagerat sätt om hur båtstölderna går till.

– Det är ren och skär maffiaverksamhet. Ligorna kommer från Polen, Rumänien, Bulgarien, men i synnerhet Litauen. Många av motorerna går till Ryssland, men nu har även Kina blivit en marknad för båttjuvarna.

Han gav också råd om hur man kan försvåra för tjuvarna.

– Det går nog inte helt att stoppa båtstölderna, men vi kan i alla fall försvåra för tjuvarna så mycket som möjligt, säger Lennart Hynynen.