2017-08-11 17:20

2017-08-11 17:20

Remiss till cancerkoll missades

ÅMÅL

Läkare på Balderkliniken i Åmål misstänkte att en patient hade cancertumör och dikterade omedelbart en snabbremiss som skickades till en vårdentreprenör för utskrift. Remissen skrevs dock aldrig ut, vilket fick till följd att den aldrig skickades iväg.

Sju månader senare uppmärksammades missen och en undersökning gjordes. Senare opererades tumören bort.

Balderkliniken har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria och i en beskrivning av ärendet skriver verksamhetschefen Eva-Lena Källvik att det under den här perioden var ansträngt på vårdcentralen efter övertagande av Närhälsans patienter. Det var helt enkelt omöjligt att få tag på läkarsekreterare.

”Mottagningen har arbetat målmedvetet för att förbättra rutinerna och komma bort från användandet av extern skrivhjälp. Journalanteckningarna skrivs nu i regel ut dagen efter de är dikterade”, skriver verksamhetschefen i rapporten till IVO.

 

 

Sju månader senare uppmärksammades missen och en undersökning gjordes. Senare opererades tumören bort.

Balderkliniken har anmält händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt lex Maria och i en beskrivning av ärendet skriver verksamhetschefen Eva-Lena Källvik att det under den här perioden var ansträngt på vårdcentralen efter övertagande av Närhälsans patienter. Det var helt enkelt omöjligt att få tag på läkarsekreterare.

”Mottagningen har arbetat målmedvetet för att förbättra rutinerna och komma bort från användandet av extern skrivhjälp. Journalanteckningarna skrivs nu i regel ut dagen efter de är dikterade”, skriver verksamhetschefen i rapporten till IVO.