2017-08-10 12:12

2017-08-10 14:02

Tollebols kvarns ladugård blir museum

ÅMÅL: Öppet hus med föredrag och fika

På onsdag kväll är det öppet hus på Tollebols kvarn. Det är nu klart att det ska bli ett museum i kvarnen arbetsgruppen efterlyser därför minnen och historier om bygdens kultur.

– Vi har under sommaren uppmuntrat läsare i Åmål med omnejd att komma till öppet hus för att dela med sig av upplevelser, minnen, historier och bilder om bygdens kultur, säger projektledaren Ellionor Moberg

Kvällen börjar med ett föredrag om att brödets själ finns i mjölet. Birgit Nilsson Bergström från Hembakningsrådet berättar om svensk brödkultur och bakhistoria. Det bjuds på fika med smörgås och skrädmjölsskorpor.

Startar i höst

Viktiga pusselbitar och byggstenar i museet är historier och minnen från kulturen i bygden därför uppmanar Ellionor Moberg folk att ta med fotografier från kvarnen eller bygden omkring.

Museibygget är den enskilt största delen i ett kommande Leaderprojekt, som går under namnet ”Mötesplats Tollebol kvarn”. Officiellt beräknas projektet starta framåt höstkanten.

Arbetsgruppen har sökt medel för projektet ”Mötesplats Tollebols kvarn” och har nu beviljats ekonomiskt stöd från EU och Leader för landsbygdsutveckling. Åmåls kommun är projektägare med turismutvecklare Anna Hjelmberg som kontaktperson. Ellionor Moberg är projektledare. Åmåls västra byalag och lokala hantverkare formar och bygger museet.

Tollebols kvarn och gård har anor som sträcker sig tillbaka till sen medeltid. Från denna tid och fram till slutet av 1900- talet har kvarnen varit i drift för att mala säd till mjöl. Kvarnen var en viktig kugge för bönderna runt omkring och den var en mötesplats där man kunde få höra nyheter från världen runt om kring. Den var också en plats för sägner och folktro.

Interaktivt museum

Tanken med projektet är att hela platsen ska lyftas och i ladugården blir det ett interaktivt museum som visar livet på kvarnen i början på 1900-talet. Ett bildspel i ladan kommer att visa modernt jordbruk från gårdarna Tollebol och Björkil. Arbetsgruppen vill berätta om kvarnens och bygdens historia fram till idag för besökare från när och fjärran.

– Vi har under sommaren uppmuntrat läsare i Åmål med omnejd att komma till öppet hus för att dela med sig av upplevelser, minnen, historier och bilder om bygdens kultur, säger projektledaren Ellionor Moberg

Kvällen börjar med ett föredrag om att brödets själ finns i mjölet. Birgit Nilsson Bergström från Hembakningsrådet berättar om svensk brödkultur och bakhistoria. Det bjuds på fika med smörgås och skrädmjölsskorpor.

Startar i höst

Viktiga pusselbitar och byggstenar i museet är historier och minnen från kulturen i bygden därför uppmanar Ellionor Moberg folk att ta med fotografier från kvarnen eller bygden omkring.

Museibygget är den enskilt största delen i ett kommande Leaderprojekt, som går under namnet ”Mötesplats Tollebol kvarn”. Officiellt beräknas projektet starta framåt höstkanten.

Arbetsgruppen har sökt medel för projektet ”Mötesplats Tollebols kvarn” och har nu beviljats ekonomiskt stöd från EU och Leader för landsbygdsutveckling. Åmåls kommun är projektägare med turismutvecklare Anna Hjelmberg som kontaktperson. Ellionor Moberg är projektledare. Åmåls västra byalag och lokala hantverkare formar och bygger museet.

Tollebols kvarn och gård har anor som sträcker sig tillbaka till sen medeltid. Från denna tid och fram till slutet av 1900- talet har kvarnen varit i drift för att mala säd till mjöl. Kvarnen var en viktig kugge för bönderna runt omkring och den var en mötesplats där man kunde få höra nyheter från världen runt om kring. Den var också en plats för sägner och folktro.

Interaktivt museum

Tanken med projektet är att hela platsen ska lyftas och i ladugården blir det ett interaktivt museum som visar livet på kvarnen i början på 1900-talet. Ett bildspel i ladan kommer att visa modernt jordbruk från gårdarna Tollebol och Björkil. Arbetsgruppen vill berätta om kvarnens och bygdens historia fram till idag för besökare från när och fjärran.

  • Ina Sollander