2017-08-07 18:27

2017-08-08 11:23

Kommunen för en tuff kamp mot jättelokan

ÅMÅL: Rensning av den giftiga växten är i full gång

Allt fler Åmålsbor är oroliga för jättelokans utbredning.
– Vi gör så gott vi kan och har resurser till, säger Rolf Bergström från teknik- och fritidsförvaltningen på Åmåls kommun.

Från och med den 2 augusti är det förbjudet att sälja eller överlåta ytterligare tolv invasiva ,främmande arter i Sverige, bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört. På EU-listan över invasiva arter finns redan sen tidigare 37 arter och nu tillkommer alltså tolv nya. De arter som finns på listan får inte säljas, bytas, födas upp, transporteras eller släppas ut i naturen. Invasiva arter, som tränger ut andra arter, är ett stort hot mot biologisk mångfald och de kan också få stora negativa effekter på trädgårdar, jord- och skogsbruk och människors hälsa.

Betande djur ska hjälpa Åmål att få bukt med den giftiga jättelokan i tätorten. Kommunen har fått 150 000 kronor av länsstyrelsen för ett försöksprojekt. Åmåls kommun har i flera år haft bekymmer med att bekämpa jättelokan. Den har tagits bort med röjsåg, men det är inte oproblematiskt. Vid röjningen skvätter den giftiga växtsaften kring, samtidigt som det ur miljösynpunkt också innebär användning av fossila bränslen.

– Jätteloka finns det ganska mycket av i Åmål på vissa ställen. Växten trivs där det är skräpigt och där den får växa ostört, säger Rolf Bergström.

Positiva resultat

I projektet ”Fårbetesinitiativ för naturlig tillgänglighet i Åmål” ingår förutom att bekämpa jättelokan, även att tillgängliggöra naturområdena i tätorten och informera om betets betydelse för biologisk mångfald. För att boskapen ska beta bort jättelokan, krävs en noggrann betesplan där djuren flyttas ofta. Forskningsprojekt fortsätter och utökas. Klibbiga mular och tunga klövar minskar spridningen av jätteloka i Åmål. Hela sommaren patrullerar ett gäng glupska kvigor området mellan Nygårdsdammen och Strömstadsvägen. Det är ett projekt som löper över flera år med en kontinuerlig uppföljning.

– Förra året betade korna vid travbanan och det har gett resultat. Att bli av med jättelokan är ett stort projekt och det krävs ett ständigt jobb. Kossorna äter de små växterna men förutom djuren så har vi två killar i skyddsutrustning som tar ner de stora växterna för hand, säger Rolf Bergström.

Jättelokan bör bekämpas, anser politikern Håkan Sandberg som är kommunfullmäktigeledamot för liberalerna.

”Upprätta en bekämpningsplan mot jättelokan för att det är en giftig art som inte hör hemma här”, skriver Håkan Sandberg (L) i en insändare.

Han anser att en liten insats har skett i Åmål genom betande kor. Detta är bra och miljövänligt men bara en marginell insats. Därför hoppas Håkan Sandberg följande förslag tränger fram till miljöenheten i kommunen: ”Åmåls kommun upprättar en bekämpningsplan mot jättebjörnloka. Planen skall vara flerårig. Insatserna kan delvis genomföras med stöd från arbetsförmedlingen och genom anställda i kommunen och frivilliginsats.”

Flera läsare har skrivit in till tidningen och är oroliga för att det finns jättelokor på lekplatser i Åmål och vill uppmärksamma detta innan en olycka sker.

Jobbar för fullt

– Vi började förra veckan att göra punktinsatser. Första stället var vid Eurocash. Därefter inriktar vi oss på lekplatser och ställen där vi vet att det finns, som vid travbanan. Vi gör så mycket vi kan och hinner, säger Rolf Bergström.

Från och med den 2 augusti är det förbjudet att sälja eller överlåta ytterligare tolv invasiva ,främmande arter i Sverige, bland andra jätteloka, jättebalsamin och sidenört. På EU-listan över invasiva arter finns redan sen tidigare 37 arter och nu tillkommer alltså tolv nya. De arter som finns på listan får inte säljas, bytas, födas upp, transporteras eller släppas ut i naturen. Invasiva arter, som tränger ut andra arter, är ett stort hot mot biologisk mångfald och de kan också få stora negativa effekter på trädgårdar, jord- och skogsbruk och människors hälsa.

Betande djur ska hjälpa Åmål att få bukt med den giftiga jättelokan i tätorten. Kommunen har fått 150 000 kronor av länsstyrelsen för ett försöksprojekt. Åmåls kommun har i flera år haft bekymmer med att bekämpa jättelokan. Den har tagits bort med röjsåg, men det är inte oproblematiskt. Vid röjningen skvätter den giftiga växtsaften kring, samtidigt som det ur miljösynpunkt också innebär användning av fossila bränslen.

– Jätteloka finns det ganska mycket av i Åmål på vissa ställen. Växten trivs där det är skräpigt och där den får växa ostört, säger Rolf Bergström.

Positiva resultat

I projektet ”Fårbetesinitiativ för naturlig tillgänglighet i Åmål” ingår förutom att bekämpa jättelokan, även att tillgängliggöra naturområdena i tätorten och informera om betets betydelse för biologisk mångfald. För att boskapen ska beta bort jättelokan, krävs en noggrann betesplan där djuren flyttas ofta. Forskningsprojekt fortsätter och utökas. Klibbiga mular och tunga klövar minskar spridningen av jätteloka i Åmål. Hela sommaren patrullerar ett gäng glupska kvigor området mellan Nygårdsdammen och Strömstadsvägen. Det är ett projekt som löper över flera år med en kontinuerlig uppföljning.

– Förra året betade korna vid travbanan och det har gett resultat. Att bli av med jättelokan är ett stort projekt och det krävs ett ständigt jobb. Kossorna äter de små växterna men förutom djuren så har vi två killar i skyddsutrustning som tar ner de stora växterna för hand, säger Rolf Bergström.

Jättelokan bör bekämpas, anser politikern Håkan Sandberg som är kommunfullmäktigeledamot för liberalerna.

”Upprätta en bekämpningsplan mot jättelokan för att det är en giftig art som inte hör hemma här”, skriver Håkan Sandberg (L) i en insändare.

Han anser att en liten insats har skett i Åmål genom betande kor. Detta är bra och miljövänligt men bara en marginell insats. Därför hoppas Håkan Sandberg följande förslag tränger fram till miljöenheten i kommunen: ”Åmåls kommun upprättar en bekämpningsplan mot jättebjörnloka. Planen skall vara flerårig. Insatserna kan delvis genomföras med stöd från arbetsförmedlingen och genom anställda i kommunen och frivilliginsats.”

Flera läsare har skrivit in till tidningen och är oroliga för att det finns jättelokor på lekplatser i Åmål och vill uppmärksamma detta innan en olycka sker.

Jobbar för fullt

– Vi började förra veckan att göra punktinsatser. Första stället var vid Eurocash. Därefter inriktar vi oss på lekplatser och ställen där vi vet att det finns, som vid travbanan. Vi gör så mycket vi kan och hinner, säger Rolf Bergström.

  • Ina Sollander