2017-07-15 08:00

2017-07-15 08:00

Fler inbrott i Åmål, färre i Bengtsfors

BROTT: Totalt har brottsanmälningarna sjunkit i Sverige hittills i år

Antalet anmälda stölder i Sverige har minskat, men bostadsinbrotten ökar, framför allt lägenhetsinbrotten.
I Åmål slår vårens räd av villainbrott igenom i statistiken. Under första halvåret i år anmäldes 23 bostadsinbott i kommunen, mot 7 under motsvarande period i fjol. I såväl Säffle som Bengtsfors rapporteras tvärtom färre bostadsinbrott.

Totalt under första halvåret 2017 anmäldes 731 000 brott i Sverige. Det är två procent färre än under samma period i fjol.

Mest ökade kategorin brott mot person, framför allt beroende på att ett nytt brott, olovlig identitetsanvändning, infördes i brottsbalken den 1 juli 2016.

Färre bilstölder

Under de senaste tio åren har stöldbrottens andel av de totala brotten minskat med åtta procentenheter och utgör nu 32 procent av alla brottsanmälningarna. Sammanlagt anmäldes 234 000 stöld- och tillgreppsbrott under första halvåret i år, vilket är fyra procent lägre än i fjol. En rejäl minskning av bilstölder kan noteras, både vad gäller stulna bilar och andra fordon och vad gäller inbrott i fordonen.

Vanligast i villor

Men bostadsinbrotten har ökat. På drygt ett decennium har antalet polisanmälningar fördubblats. Hyresgästföreningens tidning Hem & hyra har låtit ta fram kommunsiffror för första halvåret från Brottsförebyggande rådets officiella statistik.

De flesta bostadsinbrott sker i villor. Av totalt 9 980 anmälningar gällde 6 170 villor. Men lägenhetsinbrotten ökar mer än villainbrotten. Antalet anmälda lägenhetsinbrott första halvåret i år ökade med fem procent mot i fjol, medan villainbrotten ökade med en procent.

Åmål kan notera en ökning av bostadsinbrotten med 229 procent. Mest för att det i grunden handlar om låga tal. Vårens våg av villainbrott slår igenom stort i statistiken och under första halvåret i år har 23 bostadsinbrott registrerats i Åmål, jämfört med 7 i fjol.

Mellerud har en liten ökning, från 12 till 15. Men bostadsinbrotten har minskat i de två andra grannkommunerna Säffle och Bengtsfors. Bengtsfors hade sin inbrottsvåg i fjol och antalet anmälda bostadsinbrott har i år hittills minskat från 20 till 12. I Säffle har bostadsinbrotten minskat från 11 till 7.

Narkotikabrott ökade

De brott som ökade mest i Sverige var ”innehav av narkotika”, ”bruk av narkotika”, ”penningtvättsbrott”, ”ärekränkning” och ”smitning från trafikolycka”. Smitningsökningen kan bero på att polisen har ändrat sina rutiner för hur olika typer av smitningar registreras.

De brott som minskade mest var ”övrigt klotter”, ”skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter)”, ”datorbedrägeri”, ”övrig stöld och snatteri i butik, varuhus o.d.” och ”misshandel”.

Totalt under första halvåret 2017 anmäldes 731 000 brott i Sverige. Det är två procent färre än under samma period i fjol.

Mest ökade kategorin brott mot person, framför allt beroende på att ett nytt brott, olovlig identitetsanvändning, infördes i brottsbalken den 1 juli 2016.

Färre bilstölder

Under de senaste tio åren har stöldbrottens andel av de totala brotten minskat med åtta procentenheter och utgör nu 32 procent av alla brottsanmälningarna. Sammanlagt anmäldes 234 000 stöld- och tillgreppsbrott under första halvåret i år, vilket är fyra procent lägre än i fjol. En rejäl minskning av bilstölder kan noteras, både vad gäller stulna bilar och andra fordon och vad gäller inbrott i fordonen.

Vanligast i villor

Men bostadsinbrotten har ökat. På drygt ett decennium har antalet polisanmälningar fördubblats. Hyresgästföreningens tidning Hem & hyra har låtit ta fram kommunsiffror för första halvåret från Brottsförebyggande rådets officiella statistik.

De flesta bostadsinbrott sker i villor. Av totalt 9 980 anmälningar gällde 6 170 villor. Men lägenhetsinbrotten ökar mer än villainbrotten. Antalet anmälda lägenhetsinbrott första halvåret i år ökade med fem procent mot i fjol, medan villainbrotten ökade med en procent.

Åmål kan notera en ökning av bostadsinbrotten med 229 procent. Mest för att det i grunden handlar om låga tal. Vårens våg av villainbrott slår igenom stort i statistiken och under första halvåret i år har 23 bostadsinbrott registrerats i Åmål, jämfört med 7 i fjol.

Mellerud har en liten ökning, från 12 till 15. Men bostadsinbrotten har minskat i de två andra grannkommunerna Säffle och Bengtsfors. Bengtsfors hade sin inbrottsvåg i fjol och antalet anmälda bostadsinbrott har i år hittills minskat från 20 till 12. I Säffle har bostadsinbrotten minskat från 11 till 7.

Narkotikabrott ökade

De brott som ökade mest i Sverige var ”innehav av narkotika”, ”bruk av narkotika”, ”penningtvättsbrott”, ”ärekränkning” och ”smitning från trafikolycka”. Smitningsökningen kan bero på att polisen har ändrat sina rutiner för hur olika typer av smitningar registreras.

De brott som minskade mest var ”övrigt klotter”, ”skadegörelse mot stat, kommun, landsting (ej klotter)”, ”datorbedrägeri”, ”övrig stöld och snatteri i butik, varuhus o.d.” och ”misshandel”.

Officiella statistiken

Antal anmälda brott: Siffrorna kommer från den officiella kriminalstatistiken som förs av Brottsförebyggande rådet, Brå. De gäller antalet anmälda brott från januari till och med juni 2017. Statistiken är fortfarande preliminär, vilket innebär att en liten del av de brott som skett i slutet av juni ännu inte hunnit tas med.

Fyra myndigheter: Statistiken gäller brott som anmälts till eller registrerats hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. Siffrorna visar inte hur många brott som faktiskt har begåtts. De anmälningar som efter utredning har visat sig inte vara något brott är också medräknade.

Källa: Brå