2017-07-14 11:54

2017-07-14 11:54

Förening vill ha nytt konstcentrum i Åmål

ÅMÅL: Medborgarförslag: Kommunen köper Lilliestiernska galleriet

Konstgrafiska föreningen i Dalsland har skickat in ett medborgarförslag till Åmåls kommun där den föreslår att kommunen ska köpa Lilliestiernska galleriet.

I de äldre delarna av Åmål finns ett stråk av kulturbyggnader. Lilliestiernska galleriet som ligger mitt i området är nu till salu, liksom hela fastigheten Lilliestiernska gården på Kyrkogatan 19.

– Vi i Konstgrafiska föreningen i Dalsland tycker att detta skulle vara den perfekta platsen för att skapa ett konst- och hantverkscentrum som levandegör stadens kulturliv. Det skulle kunna bli den inbjudande mötesplats som beskrivs i målsättningen i det kulturpolitiska programmet för Åmåls kommun. Förutom arbetslokaler för olika konstarter, skulle galleriet också möjliggöra att lokal och gästspelande konst ges ytterligare en arena, säger Josefin Sterner som är ordförande i Konstgrafiska föreningen Dalsland.

Föreningen består av 13 medlemmar som har kunskaper inom olika konstnärliga uttryck och tekniker. Flera av dem arbetar professionellt och har både ett regionalt och internationellt kontaktnät. De ställer regelbundet ut tillsammans, nu senast i Vänersborg. Föreningen har i år sökt ett treårigt kulturstrategiskt utvecklingsstöd genom Västra Götalandsregionen för att kunna genomföra denna idé om ett kreativt centrum, men de vet inte i skrivande stund om det kommer att beviljas.

Just nu ägs Lilliestiernska av konstnären Rolf Eriksson, men han har beslutat för att sälja. Han ser positivt på konstgrafikernas idé.

– Det låter jättebra. Det förslaget har jag inget emot och det känns lämpligt att något inom konsten tar över galleriet. Det är ju ett bra läge och en bra användning, säger fastighetsägaren Rolf Eriksson.

Föreningen har en vision om en konstgrafisk verksamhet inom ett framtida konst- och hantverkscentrum i Lilliestiernskas gamla, fina träbyggnader. Här skulle de vilja få möjligheten att visa att grafik är ett levande och växande konsthantverk.

– Möjligheten att kunna lära ut olika grafiska tekniker till estetiska ungdomar skulle förstärka det konstnärliga livet i Åmål. Vi vill gärna vara en resurs i utvecklingen av kommunens kulturverksamhet och ser fram emot fortsatt samarbete och en gemensam arena för olika aktörer. Därmed föreslår vi att Åmåls kommun beslutar att köpa in Lilliestiernska fastigheten för det ändamål som beskrivs, säger Josefin Sterner.

I de äldre delarna av Åmål finns ett stråk av kulturbyggnader. Lilliestiernska galleriet som ligger mitt i området är nu till salu, liksom hela fastigheten Lilliestiernska gården på Kyrkogatan 19.

– Vi i Konstgrafiska föreningen i Dalsland tycker att detta skulle vara den perfekta platsen för att skapa ett konst- och hantverkscentrum som levandegör stadens kulturliv. Det skulle kunna bli den inbjudande mötesplats som beskrivs i målsättningen i det kulturpolitiska programmet för Åmåls kommun. Förutom arbetslokaler för olika konstarter, skulle galleriet också möjliggöra att lokal och gästspelande konst ges ytterligare en arena, säger Josefin Sterner som är ordförande i Konstgrafiska föreningen Dalsland.

Föreningen består av 13 medlemmar som har kunskaper inom olika konstnärliga uttryck och tekniker. Flera av dem arbetar professionellt och har både ett regionalt och internationellt kontaktnät. De ställer regelbundet ut tillsammans, nu senast i Vänersborg. Föreningen har i år sökt ett treårigt kulturstrategiskt utvecklingsstöd genom Västra Götalandsregionen för att kunna genomföra denna idé om ett kreativt centrum, men de vet inte i skrivande stund om det kommer att beviljas.

Just nu ägs Lilliestiernska av konstnären Rolf Eriksson, men han har beslutat för att sälja. Han ser positivt på konstgrafikernas idé.

– Det låter jättebra. Det förslaget har jag inget emot och det känns lämpligt att något inom konsten tar över galleriet. Det är ju ett bra läge och en bra användning, säger fastighetsägaren Rolf Eriksson.

Föreningen har en vision om en konstgrafisk verksamhet inom ett framtida konst- och hantverkscentrum i Lilliestiernskas gamla, fina träbyggnader. Här skulle de vilja få möjligheten att visa att grafik är ett levande och växande konsthantverk.

– Möjligheten att kunna lära ut olika grafiska tekniker till estetiska ungdomar skulle förstärka det konstnärliga livet i Åmål. Vi vill gärna vara en resurs i utvecklingen av kommunens kulturverksamhet och ser fram emot fortsatt samarbete och en gemensam arena för olika aktörer. Därmed föreslår vi att Åmåls kommun beslutar att köpa in Lilliestiernska fastigheten för det ändamål som beskrivs, säger Josefin Sterner.

  • Ina Sollander