2017-06-12 12:59

2017-06-12 12:59

Båtsamverkan ska motverka stölder

ÅMÅL: Fler blir störda i småbåtshamnen i Åmål

Båtsamverkan är sjöfolkets motsvarighet till grannsamverkan. Projektet inleddes 2013 i Bohuslän och efter några framgångsrika år går det på export. Bland annat till Åmål.
Målet är förstås att få ned antalet båtstölder, eller stölder ur båtar. Vanligast är att det stjäls båtmotorer, men det förekommer också stölder av bensindunkar och också prylar som finns i båtarna.

I förra veckan gästades Åmål av poliskommissarie Thomas Andersson som på heltid arbetar med projektet Båtsamverkan Väst. Han hade med sig båten Bamse på en trailer och några nallar.

Primärt var att sprida budskapet om vad båtsamverkan är, men också att med hjälp av polismyndighetens egen fotograf Lars Hedelin spela in en film som ska göra reklam för projektet.

– Båtsamverkan Väst som koncept skall spridas i Sverige och då skall några korta filmer göras. Vi valde förstås Åmål för de vackra omgivningarnas skull, säger Thomas Andersson.

Vid gästhamnen informerade Thomas Andersson den lokala polisen om hur båtsamverkan fungerar. Han har också tidigare gästat lokala båtklubbar.

– När rikspolischefen besökte oss och vår verksamhet blev han eld och lågor. Han ville att projektet skulle spridas ut i landet.

Båtsamverkan är ett samarbete mellan polisen och Larmtjänst, som är ett bolag som företräder alla de stora försäkringsbolagen. Larmtjänsts huvuduppgift är att försöka minska skadekostnaderna för försäkringsbolagen, något som också har lyckats i Västsverige.

Tillsyn och märkning

Metoderna för att förhindra stölderna är främst tillsyn och märkning.

– Det gäller att man gör det svårt för tjuven, säger Thomas Andersson.

Metoden är en marin variant av grannsamverkan, där ägare och klubbar gemensamt skyddar sin egendom genom att vara uppmärksam på personer som rör sig i området. Man kan exempelvis vakta på nätter och sätta spårsändare, märka eller låsa båtmotorerna.

En viktig del är båtsamverkansgrupper på sociala medier, främst Facebook

Har hjälpt.

Under perioden 1 januari till 30 september förra året minskade antalet båtmotorstölder på västkusten med 16 procent, jämfört med samma period förra året. För riket som helhet blev det i stället en ökning med 7 procent.

I Åmål har det förekommit bråk och andra incidenter i småbåtshamnen, med bland annat skadegörelse och stenkastning mot båtar.

– Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runt om i landet. En viktig del i arbetet är att involvera allmänheten, genom att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott.

Genom att öka medvetandegraden hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta båtsamverkansklubbar, säger Thomas Andersson.

Båtsamverkan innebär bland annat att man

• tillsammans ser om varandras båtar

• är mer uppmärksam på vilka som rör sig i området

• pratar med okända och noterar registreringsnummer

• bryr sig om sin båtgranne.

Båtsamverkan är ett samarbete mellan polisen och Larmtjänst, som är ett bolag som jobbar för de stora försäkringsbolagen med att få ned kostnaden för stöldskador.

Thomas Andersson har tidigare varit i Åmål för att träffa båtklubbar.

– Den 16 december besökte vi Åmål och båtklubben på Räveln/Måkeberg. De har ännu inte bestämt sig. Förra veckan hade de möte där andra båtklubbar var med och då skulle frågan tas upp.

Vad har båtfolket i Åmål sagt till dig, är antalet stölder/incidenter ökande?

– Båtrelaterade stölder är på väg upp i Sverige. I Åmål upplever man just nu att problemet inte är stölder av motorer utan att okända går ner och sätter sig i deras båtar, att barn leker i dem.

Vilka typer av stölder av vanligast?

– Stölder ur båtar är vanligast och då oftast bensintanken. Det är viktigt att man märker tanken med bestående märkning, säger poliskommisarie Thomas Andersson.

I förra veckan gästades Åmål av poliskommissarie Thomas Andersson som på heltid arbetar med projektet Båtsamverkan Väst. Han hade med sig båten Bamse på en trailer och några nallar.

Primärt var att sprida budskapet om vad båtsamverkan är, men också att med hjälp av polismyndighetens egen fotograf Lars Hedelin spela in en film som ska göra reklam för projektet.

– Båtsamverkan Väst som koncept skall spridas i Sverige och då skall några korta filmer göras. Vi valde förstås Åmål för de vackra omgivningarnas skull, säger Thomas Andersson.

Vid gästhamnen informerade Thomas Andersson den lokala polisen om hur båtsamverkan fungerar. Han har också tidigare gästat lokala båtklubbar.

– När rikspolischefen besökte oss och vår verksamhet blev han eld och lågor. Han ville att projektet skulle spridas ut i landet.

Båtsamverkan är ett samarbete mellan polisen och Larmtjänst, som är ett bolag som företräder alla de stora försäkringsbolagen. Larmtjänsts huvuduppgift är att försöka minska skadekostnaderna för försäkringsbolagen, något som också har lyckats i Västsverige.

Tillsyn och märkning

Metoderna för att förhindra stölderna är främst tillsyn och märkning.

– Det gäller att man gör det svårt för tjuven, säger Thomas Andersson.

Metoden är en marin variant av grannsamverkan, där ägare och klubbar gemensamt skyddar sin egendom genom att vara uppmärksam på personer som rör sig i området. Man kan exempelvis vakta på nätter och sätta spårsändare, märka eller låsa båtmotorerna.

En viktig del är båtsamverkansgrupper på sociala medier, främst Facebook

Har hjälpt.

Under perioden 1 januari till 30 september förra året minskade antalet båtmotorstölder på västkusten med 16 procent, jämfört med samma period förra året. För riket som helhet blev det i stället en ökning med 7 procent.

I Åmål har det förekommit bråk och andra incidenter i småbåtshamnen, med bland annat skadegörelse och stenkastning mot båtar.

– Båtsamverkan fungerar enligt samma koncept som de grannsamverkansprojekt som är verksamma runt om i landet. En viktig del i arbetet är att involvera allmänheten, genom att informera båtägare, båtföreningar, kommuner och marinor om hur man gemensamt skyddar sin egendom och förebygger brott.

Genom att öka medvetandegraden hos båtägare om det stora antalet båt- och båtmotorstölder är det lättare att engagera sig och starta båtsamverkansklubbar, säger Thomas Andersson.

Båtsamverkan innebär bland annat att man

• tillsammans ser om varandras båtar

• är mer uppmärksam på vilka som rör sig i området

• pratar med okända och noterar registreringsnummer

• bryr sig om sin båtgranne.

Båtsamverkan är ett samarbete mellan polisen och Larmtjänst, som är ett bolag som jobbar för de stora försäkringsbolagen med att få ned kostnaden för stöldskador.

Thomas Andersson har tidigare varit i Åmål för att träffa båtklubbar.

– Den 16 december besökte vi Åmål och båtklubben på Räveln/Måkeberg. De har ännu inte bestämt sig. Förra veckan hade de möte där andra båtklubbar var med och då skulle frågan tas upp.

Vad har båtfolket i Åmål sagt till dig, är antalet stölder/incidenter ökande?

– Båtrelaterade stölder är på väg upp i Sverige. I Åmål upplever man just nu att problemet inte är stölder av motorer utan att okända går ner och sätter sig i deras båtar, att barn leker i dem.

Vilka typer av stölder av vanligast?

– Stölder ur båtar är vanligast och då oftast bensintanken. Det är viktigt att man märker tanken med bestående märkning, säger poliskommisarie Thomas Andersson.