2017-06-09 13:38

2017-06-09 13:38

Två nya prickar i Åmåls leder

ÅMÅL: Säkrare för fritidsskeppare

Två nya prickar vid Svegön och Vingens hamn gör det säkrare för fritidsskepparna.

I södra delen av leden innanför Svegön har några fritidsbåtar haft grundkänning. Anledningen var att man på väg söderut hållit för nära Svegön, där det tidigare fanns vass som riktmärke.I dagarna har en ny grön prick lagts ut så, att sjöfarande håller ut ordentligt från Svegön ner mot Weibergs holme.

Nytt vid Vingen

I leden Vingen–Limskär har en ny röd prick satts ut. Det är i norra delen, efter att man passerat Gåsön. Om man där avvikit från farledslinjen, har det funnits risk att få grundkänning.

De nya prickarna kompletterar lederna med samma färger som tidigare utprickning, så det bör inte skapa några problem med navigeringen.

Det är Åmåls kommun som har huvudansvaret för de två lederna. Svegöleden sköts av Sjöfartsverket genom avtal. Tillsyn och justeringar av Vingen-leden utförs av Sten Nilsson och Magnus Nilsson.

I södra delen av leden innanför Svegön har några fritidsbåtar haft grundkänning. Anledningen var att man på väg söderut hållit för nära Svegön, där det tidigare fanns vass som riktmärke.I dagarna har en ny grön prick lagts ut så, att sjöfarande håller ut ordentligt från Svegön ner mot Weibergs holme.

Nytt vid Vingen

I leden Vingen–Limskär har en ny röd prick satts ut. Det är i norra delen, efter att man passerat Gåsön. Om man där avvikit från farledslinjen, har det funnits risk att få grundkänning.

De nya prickarna kompletterar lederna med samma färger som tidigare utprickning, så det bör inte skapa några problem med navigeringen.

Det är Åmåls kommun som har huvudansvaret för de två lederna. Svegöleden sköts av Sjöfartsverket genom avtal. Tillsyn och justeringar av Vingen-leden utförs av Sten Nilsson och Magnus Nilsson.

  • Sune Tholin