2017-06-01 07:47

2017-06-01 07:47

Ordningsvakter sätts in i centrala Åmål

ÅMÅL: Kommun och polis i möte om stöket

Biblioteket har kvällsstängt och det har kommit in flera rapporter om skadegörelse. Nu sätts ordningsvakter in i centrala Åmål. Till att börja med under fredagar och lördagar fram till och med bluesfesten.

Ordningsvakter har större befogenheter än väktare, bland annat får de med våld föra ut bråkmakare ur lokaler och bort från platser. Ordningsvakterna är underordnade polisen, men det är kommunen som står för kostnaden, så någon form av samarbete måste till för att få ut ordningsvakter på stan.

Det var en anledning till kommunalrådet Michael Karlssons möte med poliskommissarie Peter Torstensson i går.

– Vi ser gärna en fortsättning i någon utsträckning med ordningsvakter. Vi vill självfallet också ser mer av polisens närvaro, patrullerande på stan, säger Michael Karlsson (S).

Det blir fler ordningsvakter och Peter Torstensson lovade också en ökad närvaro av så kallade polisvolontärer.

Vuxna på stan

Michael Karlsson pekade på det lyckade försöket med cykelvärdar, som rekryterats ur invandrargrupper.

– Därför har jag givit Ivan Stipic, chef för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, uppdraget att se över möjligheten att göra något liknande, kalla det vuxenvärdar på stan.

”Tålamodet är slut”

Michael Karlsson har reagerat på den senaste tidens rapporter om bråk och skadegörelse.

– Tålamodet är slut. Vi måste stävja det här innan det går för långt. Det handlar om pojkstreck och vi ska inte överreagera, men faran ligger i om det eskalerar, säger han.

Kommunpolisen Peter Torstensson tonar ned bilden av det bråk och stök som förekommit i centrala Åmål den senaste tiden.

– Vad gäller anmälningar om våld och skadegörelse så är det inget onormalt läge i Åmål just nu. Men vi ser positivt på att kommunen är på tårna inför sommaren, säger Torstensson.

Biblioteket stängde

Sedan förra veckan har Åmåls bibliotek stängt på kvällarna, på grund av bråk och stök inne i lokalerna.

– Folks otrygghet ska man aldrig ifrågasätta, den tar vi på största allvar. Och kulturchefen Stefan Jacobson har ansvar för de anställdas arbetsmiljö, säger Torstensson.

Peter Torstensson tycker att det är positivt att kommunen tar upp en dialog med polisen om hur man kan arbeta inför sommaren, för att stävja våld och bråk.

– Det är bra att kommunen vill vara i framkant. Vi hade positiva erfarenheter av att ta in ordningsvakter under bluesfesten och Hamnkalaset förra året.

Peter Torstensson tror mycket på idén om någon form av värdar som kan rekryteras bland invandrargrupper.

– Om de kan hålla biblioteken öppna i Rinkeby och Rosengård, så borde vi kunna göra det i Åmål. I Rosengård hade de vakter, men det behövs inte längre. Nu jobbar de med fritidspedagoger och så kallade kulturlotsar.

Inte bara unga

Både Peter Torstensson och Michael Karlsson påpekar att det inte alls enbart är ungdomar som stökar.

– Jag bryr mig inte om vad bråkmakarna heter eller varifrån de kommer. Jag bryr mig bara om att det här får ett slut, säger Michael Karlsson.

Ordningsvakter har större befogenheter än väktare, bland annat får de med våld föra ut bråkmakare ur lokaler och bort från platser. Ordningsvakterna är underordnade polisen, men det är kommunen som står för kostnaden, så någon form av samarbete måste till för att få ut ordningsvakter på stan.

Det var en anledning till kommunalrådet Michael Karlssons möte med poliskommissarie Peter Torstensson i går.

– Vi ser gärna en fortsättning i någon utsträckning med ordningsvakter. Vi vill självfallet också ser mer av polisens närvaro, patrullerande på stan, säger Michael Karlsson (S).

Det blir fler ordningsvakter och Peter Torstensson lovade också en ökad närvaro av så kallade polisvolontärer.

Vuxna på stan

Michael Karlsson pekade på det lyckade försöket med cykelvärdar, som rekryterats ur invandrargrupper.

– Därför har jag givit Ivan Stipic, chef för integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen, uppdraget att se över möjligheten att göra något liknande, kalla det vuxenvärdar på stan.

”Tålamodet är slut”

Michael Karlsson har reagerat på den senaste tidens rapporter om bråk och skadegörelse.

– Tålamodet är slut. Vi måste stävja det här innan det går för långt. Det handlar om pojkstreck och vi ska inte överreagera, men faran ligger i om det eskalerar, säger han.

Kommunpolisen Peter Torstensson tonar ned bilden av det bråk och stök som förekommit i centrala Åmål den senaste tiden.

– Vad gäller anmälningar om våld och skadegörelse så är det inget onormalt läge i Åmål just nu. Men vi ser positivt på att kommunen är på tårna inför sommaren, säger Torstensson.

Biblioteket stängde

Sedan förra veckan har Åmåls bibliotek stängt på kvällarna, på grund av bråk och stök inne i lokalerna.

– Folks otrygghet ska man aldrig ifrågasätta, den tar vi på största allvar. Och kulturchefen Stefan Jacobson har ansvar för de anställdas arbetsmiljö, säger Torstensson.

Peter Torstensson tycker att det är positivt att kommunen tar upp en dialog med polisen om hur man kan arbeta inför sommaren, för att stävja våld och bråk.

– Det är bra att kommunen vill vara i framkant. Vi hade positiva erfarenheter av att ta in ordningsvakter under bluesfesten och Hamnkalaset förra året.

Peter Torstensson tror mycket på idén om någon form av värdar som kan rekryteras bland invandrargrupper.

– Om de kan hålla biblioteken öppna i Rinkeby och Rosengård, så borde vi kunna göra det i Åmål. I Rosengård hade de vakter, men det behövs inte längre. Nu jobbar de med fritidspedagoger och så kallade kulturlotsar.

Inte bara unga

Både Peter Torstensson och Michael Karlsson påpekar att det inte alls enbart är ungdomar som stökar.

– Jag bryr mig inte om vad bråkmakarna heter eller varifrån de kommer. Jag bryr mig bara om att det här får ett slut, säger Michael Karlsson.