2017-05-18 08:33

2017-05-18 08:34

Nya ägare till Tidningshuset i Åmål

ÅMÅL: Jobbakuten flyttar in – PD blir kvar

Tidningshuset på Kyrkogatan i Åmål byter ägare. Köpare är Tom Sjötun och Stefan Thorstensson, ägare till Jobbakuten.

– PD blir förstås kvar på första våningen, säger nya ägarna Sjötun och Thorstensson. I de andra våningarna kommer det att bli större och mindre kontorslokaler.

Några rum i Tidningshuset ska Jobbakuten själv använda.Tom Sjötun och Stefan Thorstensson startade sitt företag i Åmål för 20 år sedan. Till en början höll man till i gamla betongfabriken och var ett rent bemanningsföretag.

Verksamheten utvecklades och numera har man egna kontor i Göteborg, Stenungsund och Åmål.

Jobbakuten har även tillgång till kontor i Karlstad och Trollhättan.

– Fast numera sysslar vi till största delen med att hjälpa till med rekrytering, säger Sjötun. Företagen får allt svårare att hitta arbetskraft. Det är brist i så gott som samtliga yrken. Vi åtar oss hela processen med annonsering, intervjuer, bakgrundskoll och tester.

Egen fastighet

– Vi har länge sett oss om efter en egen fastighet, säger Stefan Thorstensson, som kommer att vara huvudansvarig för det nya kontorshuset.

– Läget i stan är perfekt, menar Torstensson. Vår ambition är att skapa en kontorshus där vi kan erbjuda lite extra service. I huset finns till exempel en bra konferenslokal, som hyresgästerna får använda.

I Tholins ägo

Provinstidningen flyttade till fastigheten för drygt 25 år sedan efter en omfattande renovering av byggnaden. Innan dess hade den inrymt bland annat Brobergs snickerifabrik, Åmåls-Tidningen, bostäder, kronofogden och skattemyndigheten.

När PD för några år sedan övertogs av NWT behövde lokaltidningen bara bottenvåningen. Själva fastigheten blev kvar i Sune Tholins ägo.

– Detta blir en riktigt bra lösning, säger Tholin. Två ambitiösa killar med lite nya idéer kan skapa ett fint kontorshus.

– PD blir förstås kvar på första våningen, säger nya ägarna Sjötun och Thorstensson. I de andra våningarna kommer det att bli större och mindre kontorslokaler.

Några rum i Tidningshuset ska Jobbakuten själv använda.Tom Sjötun och Stefan Thorstensson startade sitt företag i Åmål för 20 år sedan. Till en början höll man till i gamla betongfabriken och var ett rent bemanningsföretag.

Verksamheten utvecklades och numera har man egna kontor i Göteborg, Stenungsund och Åmål.

Jobbakuten har även tillgång till kontor i Karlstad och Trollhättan.

– Fast numera sysslar vi till största delen med att hjälpa till med rekrytering, säger Sjötun. Företagen får allt svårare att hitta arbetskraft. Det är brist i så gott som samtliga yrken. Vi åtar oss hela processen med annonsering, intervjuer, bakgrundskoll och tester.

Egen fastighet

– Vi har länge sett oss om efter en egen fastighet, säger Stefan Thorstensson, som kommer att vara huvudansvarig för det nya kontorshuset.

– Läget i stan är perfekt, menar Torstensson. Vår ambition är att skapa en kontorshus där vi kan erbjuda lite extra service. I huset finns till exempel en bra konferenslokal, som hyresgästerna får använda.

I Tholins ägo

Provinstidningen flyttade till fastigheten för drygt 25 år sedan efter en omfattande renovering av byggnaden. Innan dess hade den inrymt bland annat Brobergs snickerifabrik, Åmåls-Tidningen, bostäder, kronofogden och skattemyndigheten.

När PD för några år sedan övertogs av NWT behövde lokaltidningen bara bottenvåningen. Själva fastigheten blev kvar i Sune Tholins ägo.

– Detta blir en riktigt bra lösning, säger Tholin. Två ambitiösa killar med lite nya idéer kan skapa ett fint kontorshus.