2017-05-16 17:28

2017-05-16 17:28

27 personer tjänade över en miljon kronor

ÅMÅL: Förhållandevis låg andel höginkomsttagare i Värmland och Västra Götaland

Antalet personer i Sverige som har en förvärvsinkomst på över en miljon kronor har mer än fördubblats de senaste tio åren.
I Värmland och Västra Götaland är emellertid dessa personer förhållandevis få. I Åmåls kommun fanns det 27 personer med miljoninkomst 2015, vilket är fler än i övriga Dalslandskommuner tillsammans.

Riksgenomsnittet är att 0,8 procent av befolkningen, totalt 77 000 personer, har en sammanräknad förvärvsinkomst över en miljon kronor.

Det skiljer mycket mellan kommunerna. Danderyd har i särklass störst andel miljoninkomsttagare: 7,3 procent av befolkningen. I andra änden finns tolv kommuner, varav Färgelanda är en, där antalet personer med miljoninkomst är färre än fyra.

Bara Hammarö

I hela Värmland är det bara Hammarö kommun som kommer upp i snittet på 0,8 procent av befolkningen och i Västra Götaland ligger endast Göteborg och kranskommunerna Härryda, Partille, Mölndal och Lerum över riksgenomsnittet.

– I Sverige har inkomstskillnaderna ökat ganska tydligt de senaste 20–30 åren om man tar med kapitalinkomsterna, men ligger fortfarande på en rätt låg nivå internationellt, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, verksam vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm, till Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt statistik från Statistiska centralbyrån.

I Åmåls kommun tjänade totalt 27 personer över en miljon kronor år 2015, som statistiken gäller. Det är fler än i övriga Dalslandskommuner tillsammans.

27 personer motsvarar 0,2 procent av Åmåls befolkning.

34 personer i Säffle

I Säffle kommun fanns det samma år 34 personer med miljoninkomst, vilket också motsvarar 0,2 procent.

Förutom Hammarö är det endast Karlstads kommun, med 0,5 procent, som ligger över 0,2 procent. Totalt är i 140 av Sveriges 290 kommuner andelen miljoninkomsttagare i befolkningen 0,2 procent eller lägre.

Riksgenomsnittet är att 0,8 procent av befolkningen, totalt 77 000 personer, har en sammanräknad förvärvsinkomst över en miljon kronor.

Det skiljer mycket mellan kommunerna. Danderyd har i särklass störst andel miljoninkomsttagare: 7,3 procent av befolkningen. I andra änden finns tolv kommuner, varav Färgelanda är en, där antalet personer med miljoninkomst är färre än fyra.

Bara Hammarö

I hela Värmland är det bara Hammarö kommun som kommer upp i snittet på 0,8 procent av befolkningen och i Västra Götaland ligger endast Göteborg och kranskommunerna Härryda, Partille, Mölndal och Lerum över riksgenomsnittet.

– I Sverige har inkomstskillnaderna ökat ganska tydligt de senaste 20–30 åren om man tar med kapitalinkomsterna, men ligger fortfarande på en rätt låg nivå internationellt, säger Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, verksam vid Institutet för näringslivsforskning i Stockholm, till Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt statistik från Statistiska centralbyrån.

I Åmåls kommun tjänade totalt 27 personer över en miljon kronor år 2015, som statistiken gäller. Det är fler än i övriga Dalslandskommuner tillsammans.

27 personer motsvarar 0,2 procent av Åmåls befolkning.

34 personer i Säffle

I Säffle kommun fanns det samma år 34 personer med miljoninkomst, vilket också motsvarar 0,2 procent.

Förutom Hammarö är det endast Karlstads kommun, med 0,5 procent, som ligger över 0,2 procent. Totalt är i 140 av Sveriges 290 kommuner andelen miljoninkomsttagare i befolkningen 0,2 procent eller lägre.

Antal personer med miljoninkomst

Boende i Sverige 2015 med sammanräknad förvärvsinkomst över en miljon kronor

Kommun Antal personer Andel av befolkningen

med miljoninkomst med miljoninkomst

Säffle 34 0,2 %

Åmål 27 0,2 %

Bengtsfors 11 0,1 %

Årjäng 8 0,1 %

Mellerud 8 0,1 %

Dals Ed 6 0,1 %

Färgelanda <4 –

(Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Det betyder att exempelvis pension räknas in, men inte inkomst av kapital.)

Källa: SCB/Nyhetsbyrån Siren