2017-04-21 06:44

2017-04-21 06:45

Tio nomineringar till Dalslandsmedaljen

DALSLAND: "Många är värda medalj"

Nomineringsarbetet pågårt inför utdelande av Dalslandsmedaljen 2017. Hittills har ett tiotal förslag lämnats in.

Medaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 99 medaljer delats ut, senast 2016 till Brålanda företagarförening.

– Vi hade hoppats på fler nomineringar. Det finns så många duktiga, driftiga och väl värda dalslänningar att nominera till priset, säger medaljkommitténs ordförande. Johan Abenius. Nu får dalslänningarna ta sig i kragen. Alla känner nog någon som kan komma i fråga för Dalslandsmedaljen.

Vem som helst har rätt att nominera och nomineringen skall vara Dalslands Turist AB tillhanda senast 30 april.

Medaljkommittén består av tre representanter från Dalslandskommunerna, inklusive Vänersborg, en representant från Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, samt en från Dalslands konstförening.

Medaljen har delats ut sedan 1960 och hittills har 99 medaljer delats ut, senast 2016 till Brålanda företagarförening.

– Vi hade hoppats på fler nomineringar. Det finns så många duktiga, driftiga och väl värda dalslänningar att nominera till priset, säger medaljkommitténs ordförande. Johan Abenius. Nu får dalslänningarna ta sig i kragen. Alla känner nog någon som kan komma i fråga för Dalslandsmedaljen.

Vem som helst har rätt att nominera och nomineringen skall vara Dalslands Turist AB tillhanda senast 30 april.

Medaljkommittén består av tre representanter från Dalslandskommunerna, inklusive Vänersborg, en representant från Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund, samt en från Dalslands konstförening.