2017-04-20 14:10

2017-04-20 14:10

Ridklubben uppfyller arbetsmiljökraven

ÅMÅL: Problemen har åtgärdats

Arbetsmiljöverket ställde i höstas krav på att Åmåls ridklubb skulle åtgärda en del problem med höga lyft och bristande systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu bedömer verket att alla påtalade problem är åtgärdade och att ridklubben uppfyller kraven.

Arbetsmiljöverket har utökat kontrollen i stall och på ridskolor. Stallmiljön har bedömts vara en riskfylld miljö där dessutom många unga vistas. Under ett särskilt ungdomsprojekt 2015 sågs riskerna i hästnäringen vara så stora att det 2016 startades en särskild inspektionsinsats där Arbetsmiljöverket under två år skulle göra cirka 600 besök.

Inspektion i augusti

I augusti i fjol inspekterade Arbetsmiljöverket ridklubben och verksamheten på Finserud. Kritiken efter besöket gällde höga lyft vid hantering av hö och hästtäcken, samt att det saknades skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för riskbedömningar.

Nu, efter ett uppföljande besök sju månader senare, bedömer Arbetsmiljöverket att Åmåls ridklubb uppfyller alla arbetsmiljökrav och avslutar inspektionen. Klubben säger att den lagt ned mycket arbete för att få alla rutiner och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på plats, men att rutinerna också kommer att underlätta att framöver fortsätta arbeta för en bra arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har utökat kontrollen i stall och på ridskolor. Stallmiljön har bedömts vara en riskfylld miljö där dessutom många unga vistas. Under ett särskilt ungdomsprojekt 2015 sågs riskerna i hästnäringen vara så stora att det 2016 startades en särskild inspektionsinsats där Arbetsmiljöverket under två år skulle göra cirka 600 besök.

Inspektion i augusti

I augusti i fjol inspekterade Arbetsmiljöverket ridklubben och verksamheten på Finserud. Kritiken efter besöket gällde höga lyft vid hantering av hö och hästtäcken, samt att det saknades skriftliga rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet och för riskbedömningar.

Nu, efter ett uppföljande besök sju månader senare, bedömer Arbetsmiljöverket att Åmåls ridklubb uppfyller alla arbetsmiljökrav och avslutar inspektionen. Klubben säger att den lagt ned mycket arbete för att få alla rutiner och ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på plats, men att rutinerna också kommer att underlätta att framöver fortsätta arbeta för en bra arbetsmiljö.