2017-04-20 12:10

2017-04-20 12:10

Miljömiljoner till grannkommunerna

VÄSTRA GÖTALAND/VÄRMLAND: Investeringsstöd på totalt 3 986 400 kronor till Säffle och Mellerud

När Naturvårdsverket nyligen beslutade om en ny omgång bidrag till investeringar som ska minska utsläppen av växthusgaser gick 13 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland och nästan 11 miljoner kronor till Värmland.
Tre projekt i Säffle och Mellerud finns med. De har beviljats investeringsstöd på totalt 3 986 400 kronor

Naturvårdsverket ger i samråd med länsstyrelserna sedan ett par år tillbaka bidrag till lokala miljöinvesteringar genom det så kallade Klimatklivet. Fram till år 2020 ska totalt 3,5 miljarder kronor delas ut till företag och organisationer.

I Västra Götaland har hittills 107 olika projekt fått 151 miljoner kronor investeringsstöd för klimatåtgärder.

Nyligen beviljades en ny omgång stöd, totalt i Sverige delas 60 miljoner kronor ut. Där finns tre projekt i Åmåls grannkommuner med.

Tre biogasstationer

OK/Q8 ska bygga en tankstation för biogas i Säffle och får för det 2,77 miljoner kronor. I Värmlands län har det tidigare bara funnits en sådan tankstation, i Karlstad, men OK Värmland ekonomiska förening får nu stöd för att bygga ytterligare tre. Förutom den i Säffle, gäller det Arvika och Sunne.

I Mellerud handlar det om energikonvertering. Melleruds kommun får 920 700 kronor för att ändra uppvärmningssätt av Karolinerskolan i Dals Rostock och det kommunala fastighetsbolaget Melleruds Bostäder 292 000 kronor för lägenheter i Dals Rostock. Det motsvarar 45 respektive 25 procent av investeringarna.

Framför allt laddare

Totalt i Västra Götaland beviljades nu i april stöd till 19 projekt. De flesta av ansökningarna, totalt 14, gäller elfordonsladdning av olika slag. Den största enskilda investeringen är en rötningsanläggning i Vårgårda som får sex miljoner kronor för att bygga ut kapaciteten. I Värmland beviljades stöd till tio projekt. Förutom biogasstationerna, gäller det en tankstation för biodiesel och elfordonsladdare.

I de fem Dalslandskommunerna har tidigare åtta investeringar fått stöd från Klimatklivet, sammanlagt 20 406 972 kronor.

Hittills har inga pengar gått till Åmål. Det handlar om tre elfordonsladdare i Mellerud och Dals Ed, om olika projekt för fjärrvärme, närvärme och energikonvertering i Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed, samt tankstationer för biogas i Mellerud. Dessutom har AJ Dahlbergs slakteri i Brålanda i Vänersborgs kommun fått 1 430 000 kronor för att byta från olja till bioolja.

Under 2017 återstår två ansökningsomgångar. Naturvårdsverket får in många ansökningar och i budgetpropositionen som lämnades in på tisdagen vill regeringen förstärka Klimatklivet med ytterligare 500 miljoner kronor i år, för att öka investeringstakten.

Naturvårdsverket ger i samråd med länsstyrelserna sedan ett par år tillbaka bidrag till lokala miljöinvesteringar genom det så kallade Klimatklivet. Fram till år 2020 ska totalt 3,5 miljarder kronor delas ut till företag och organisationer.

I Västra Götaland har hittills 107 olika projekt fått 151 miljoner kronor investeringsstöd för klimatåtgärder.

Nyligen beviljades en ny omgång stöd, totalt i Sverige delas 60 miljoner kronor ut. Där finns tre projekt i Åmåls grannkommuner med.

Tre biogasstationer

OK/Q8 ska bygga en tankstation för biogas i Säffle och får för det 2,77 miljoner kronor. I Värmlands län har det tidigare bara funnits en sådan tankstation, i Karlstad, men OK Värmland ekonomiska förening får nu stöd för att bygga ytterligare tre. Förutom den i Säffle, gäller det Arvika och Sunne.

I Mellerud handlar det om energikonvertering. Melleruds kommun får 920 700 kronor för att ändra uppvärmningssätt av Karolinerskolan i Dals Rostock och det kommunala fastighetsbolaget Melleruds Bostäder 292 000 kronor för lägenheter i Dals Rostock. Det motsvarar 45 respektive 25 procent av investeringarna.

Framför allt laddare

Totalt i Västra Götaland beviljades nu i april stöd till 19 projekt. De flesta av ansökningarna, totalt 14, gäller elfordonsladdning av olika slag. Den största enskilda investeringen är en rötningsanläggning i Vårgårda som får sex miljoner kronor för att bygga ut kapaciteten. I Värmland beviljades stöd till tio projekt. Förutom biogasstationerna, gäller det en tankstation för biodiesel och elfordonsladdare.

I de fem Dalslandskommunerna har tidigare åtta investeringar fått stöd från Klimatklivet, sammanlagt 20 406 972 kronor.

Hittills har inga pengar gått till Åmål. Det handlar om tre elfordonsladdare i Mellerud och Dals Ed, om olika projekt för fjärrvärme, närvärme och energikonvertering i Mellerud, Bengtsfors och Dals Ed, samt tankstationer för biogas i Mellerud. Dessutom har AJ Dahlbergs slakteri i Brålanda i Vänersborgs kommun fått 1 430 000 kronor för att byta från olja till bioolja.

Under 2017 återstår två ansökningsomgångar. Naturvårdsverket får in många ansökningar och i budgetpropositionen som lämnades in på tisdagen vill regeringen förstärka Klimatklivet med ytterligare 500 miljoner kronor i år, för att öka investeringstakten.