2017-03-23 14:38

2017-03-23 14:38

Satsning för att få fler elever till musikskolan

ÅMÅL: Körsång på fritids, rockband och instrumentkarusell ska vidga rekryteringen

Musikskolan ska under året förhoppningsvis öka från cirka 200 elever till 250. Flera satsningar görs för att locka nya grupper av barn och ungdomar. De 500 000 kronor som Åmål fått för ändamålet av Kulturrådet är avhängiga att satsningarna lyckas.
Det kommer att behöva rekryteras ytterligare en musiklärare, något som visat vara sig lättare sagt än gjort.

Från årsskiftet är Åmåls musikskola avgiftsfri för barn och ungdomar som spelar ett instrument. Det är en del i en satsning för att göra musikskolan mer jämlik och ge fler möjligheter att delta.

Målet är att få musikskolan att växa.

– Framför allt vill vi nå nya personer som inte kommit hit tidigare, säger Marika Appelholm, musiklärare med sång och kör som specialitet. Hon är i färd med att inleda ett sångsamarbete med fritids.

Under året kommer ytterligare satsningar med samma syfte att genomföras. Åmåls kommun har beviljats 500 000 kronor i utvecklingsstöd av Kulturrådet. Pengarna kommer att gå till exempelvis lokalkostnader och instrument, men framför allt till att kunna anställa ytterligare en musiklärare.

Viljan och medlen finns.

Behöver förstärka

Men lärarförstärkningen kommer att vara en förutsättning för att klara att växa med 50–60 elever.

– Det är svårt att få tag på musiklärare så här mitt i läsåret. Men till hösten hoppas vi att allt kommer att finnas på plats, säger kulturchefen Stefan Jacobson.

Det som noterats är att musikskolan i hög grad lockar barn från en välutbildad medelklass. Det finns vissa skillnader för olika instrument, men i stora drag är det så. De planerade satsningarna ska försöka minska hur de socioekonomiska förutsättningarna påverkar valet.

Mer tillgängligt

Körsång på fritids är ett sätt att göra musiken lättillgänglig. Sångläraren kommer till en plats där barnen redan är. Barnen får lära sig hur det går till att sjunga i kör, men det kommer också att handla om gemenskapen i gruppen.

– Jag har tänkt arbeta väldigt lustinspirerat. Vi ska leka – och i det integrera sången, säger Marika Appelholm.

Åmål har under lång tid undersökt konceptet El Sistema, som har sitt ursprung i Venezuela på 70-talet. Där används musiken som ett redskap i en social satsning. En variant är till exempel att låta en övning i veckan vara öppen för föräldrar, syskon och kompisar, där alla umgås tillsammans. Åmål är intresserat av El Sistema, och har hämtat inspiration, men i slutändan handlar det om resurser.

– Vi vill ju inte heller att det bara ska bli ett ettårigt projekt och sedan ta slut, säger musikläraren Charlotte Ellenius.

Stödet från Kulturrådet gäller 2017. Det är dessutom villkorat, så om inte Åmål skulle komma upp i 50 nya elever, räknas en del av bidraget av. Möjlighet att söka nya pengar finns för 2018.

Förutom körsång har Åmål under året tänkt starta rockband.

– Det är en form av ensemble där det inte är så många på en gång. Det är en mindre grupp. Samtidigt kan vi nå dem som inte är intresserade av ”Für Elise” och John Dowland, säger musikläraren Dennis Friberg.

Hur banden ser ut och vilken nivå det blir på dem kommer att bero på vilka som vill vara med, men målgruppen är framför allt ungdomar och äldre barn.

30 barn i karusell

Dessutom är en instrumentkarusell redan i gång, ett slags prova-på-termin där barnen spelar olika instrument olika veckor. Ett 30-tal barn är med, men det är svårt att avgöra hur många som tillkommit och hur många som skulle ha valt att börja på musikskolan ändå.

– Jag tror vi når samma barn som tidigare. Men jag tror också vi når några fler, att det är lättare att någon kompis eller granne hakar på, säger musikläraren Fredrik Myrén.

Karuselleleverna möter alla lärare och får informationsblad om instrumenten som de sätter i en pärm. Karusellen har varit väldigt uppskattad.

– Barnen träffar instrumentet, möter sin lärare och ser lokalerna. Det gör man inte när man kryssar i ett val på internet, säger musikläraren Dennis Friberg.

– Chansen ökar för att barnen väljer rätt, säger Charlotte Ellenius.

Musiken engagerar musiklärarna, av rätt uppenbara skäl. De vill ge så många barn som möjlighet att delta och pratar om hur musiken kan hjälpa barnen och utveckla såväl fysiska förmågor som sociala.

– Vi ser ju kulturskolan och musikskolan inte bara som en plats där man lär sig spela, utan som en bas för hela Sveriges kulturliv, säger Fredrik Myrén.

De ser också ett värde i att det är en aktivitet där barnen inte tävlar.

– Det är ett fritidsutövande som inte handlar om att slå någon, utan om gemenskapen, säger Dennis Friberg.

Från årsskiftet är Åmåls musikskola avgiftsfri för barn och ungdomar som spelar ett instrument. Det är en del i en satsning för att göra musikskolan mer jämlik och ge fler möjligheter att delta.

Målet är att få musikskolan att växa.

– Framför allt vill vi nå nya personer som inte kommit hit tidigare, säger Marika Appelholm, musiklärare med sång och kör som specialitet. Hon är i färd med att inleda ett sångsamarbete med fritids.

Under året kommer ytterligare satsningar med samma syfte att genomföras. Åmåls kommun har beviljats 500 000 kronor i utvecklingsstöd av Kulturrådet. Pengarna kommer att gå till exempelvis lokalkostnader och instrument, men framför allt till att kunna anställa ytterligare en musiklärare.

Viljan och medlen finns.

Behöver förstärka

Men lärarförstärkningen kommer att vara en förutsättning för att klara att växa med 50–60 elever.

– Det är svårt att få tag på musiklärare så här mitt i läsåret. Men till hösten hoppas vi att allt kommer att finnas på plats, säger kulturchefen Stefan Jacobson.

Det som noterats är att musikskolan i hög grad lockar barn från en välutbildad medelklass. Det finns vissa skillnader för olika instrument, men i stora drag är det så. De planerade satsningarna ska försöka minska hur de socioekonomiska förutsättningarna påverkar valet.

Mer tillgängligt

Körsång på fritids är ett sätt att göra musiken lättillgänglig. Sångläraren kommer till en plats där barnen redan är. Barnen får lära sig hur det går till att sjunga i kör, men det kommer också att handla om gemenskapen i gruppen.

– Jag har tänkt arbeta väldigt lustinspirerat. Vi ska leka – och i det integrera sången, säger Marika Appelholm.

Åmål har under lång tid undersökt konceptet El Sistema, som har sitt ursprung i Venezuela på 70-talet. Där används musiken som ett redskap i en social satsning. En variant är till exempel att låta en övning i veckan vara öppen för föräldrar, syskon och kompisar, där alla umgås tillsammans. Åmål är intresserat av El Sistema, och har hämtat inspiration, men i slutändan handlar det om resurser.

– Vi vill ju inte heller att det bara ska bli ett ettårigt projekt och sedan ta slut, säger musikläraren Charlotte Ellenius.

Stödet från Kulturrådet gäller 2017. Det är dessutom villkorat, så om inte Åmål skulle komma upp i 50 nya elever, räknas en del av bidraget av. Möjlighet att söka nya pengar finns för 2018.

Förutom körsång har Åmål under året tänkt starta rockband.

– Det är en form av ensemble där det inte är så många på en gång. Det är en mindre grupp. Samtidigt kan vi nå dem som inte är intresserade av ”Für Elise” och John Dowland, säger musikläraren Dennis Friberg.

Hur banden ser ut och vilken nivå det blir på dem kommer att bero på vilka som vill vara med, men målgruppen är framför allt ungdomar och äldre barn.

30 barn i karusell

Dessutom är en instrumentkarusell redan i gång, ett slags prova-på-termin där barnen spelar olika instrument olika veckor. Ett 30-tal barn är med, men det är svårt att avgöra hur många som tillkommit och hur många som skulle ha valt att börja på musikskolan ändå.

– Jag tror vi når samma barn som tidigare. Men jag tror också vi når några fler, att det är lättare att någon kompis eller granne hakar på, säger musikläraren Fredrik Myrén.

Karuselleleverna möter alla lärare och får informationsblad om instrumenten som de sätter i en pärm. Karusellen har varit väldigt uppskattad.

– Barnen träffar instrumentet, möter sin lärare och ser lokalerna. Det gör man inte när man kryssar i ett val på internet, säger musikläraren Dennis Friberg.

– Chansen ökar för att barnen väljer rätt, säger Charlotte Ellenius.

Musiken engagerar musiklärarna, av rätt uppenbara skäl. De vill ge så många barn som möjlighet att delta och pratar om hur musiken kan hjälpa barnen och utveckla såväl fysiska förmågor som sociala.

– Vi ser ju kulturskolan och musikskolan inte bara som en plats där man lär sig spela, utan som en bas för hela Sveriges kulturliv, säger Fredrik Myrén.

De ser också ett värde i att det är en aktivitet där barnen inte tävlar.

– Det är ett fritidsutövande som inte handlar om att slå någon, utan om gemenskapen, säger Dennis Friberg.

Har du synpunkter på det som sägs i texten? Skriv då gärna en kommentar via tjänsten Ifrågasätt men tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga samt publicera kommentar i papperstidningen.