2017-03-18 10:52

2017-03-18 10:52

Så ska Örnäs djurpark räddas

ÅMÅL: Kommunen och stödgruppen i lyckat möte

Efter ett möte mellan stödgruppen för Örnäs djurpark och kommunens företrädare hoppas stödgruppen att djurparkens framtid nu är räddad.
– Det känns väldigt, väldigt bra, säger Per Enger efter mötet.

På mötet deltog Per Enger, Barbro Spjuth, Hans Plate och Jörgen Wiman från stödföreningen, samt djurparksföreståndaren Rickard Karlsson. Från kommunen deltog kommunalrådet Michael Karlsson (S) och Bobo Bergström, driftledare på park- och fritidsenheten.

– Vi ville få till ett möte för att få en seriös lösning på den här frågan, säger Per Enger. Vi kan inte längre paratisera på Rickard Karlssons fantastiska insats. Han har drivit parken med små medel och med egna insatser. Det är hans djur och han har aldrig fått någon anmärkning på djurskötsel.

Kommunens ansvar

Debatten om djurparken kulminerade i höstas när länsstyrelsen besiktigade och hotade med vite om inte djurens ligghall byggdes ut. Något som kommunen också gjorde.

– Det var ju faktiskt länsstyrelsens besiktning som var startskottet som ledde till den här utvecklingen av ärendet, säger Per Enger.

Han tog också själv initiativet att jaga sponsorpengar från industrin och näringslivet och pengar kom in, så att djurparken kunde överleva.

– Industrin har ställt upp fantastiskt bra. Det är ansenliga summor som skänkts. Men det visar ju också att djurparken är viktig. Industrin vill locka till sig folk, ofta barnfamiljer, och då vill man ha anläggningar som Örnäs djurpark i en stad.

Mötet på torsdagskvällen utmynnade i en rad konkreta åtgärder som kommunen lovat vidta:

• Kommunen står för länsstyrelsens nota på 19 600 kronor för den senaste besiktningen av anläggningen.

• Två kallkällor på området skall dräneras, så att markytan blir torrare.

• Staketet ska renoveras, dåliga stolpar och nät ska bytas ut.

• De skador på byggnaderna som länsstyrelsen påpekat ska åtgärdas. Det arbetet har redan påbörjats.

• En grusgång ska också göras in till ligghallen

Dessutom uttryckte stödgruppen önskemål om förbättringar på fler områden, där kommunen, enligt kommunalrådet Michael Karlsson (S), inte utfärdat några löften:

• En betongplatta gjuts under foderbordet, så att det skall bli lättare att hålla rent.

– Det är en sak som behöver åtgärdas för djurens skull, men inte just nu. Det blir i så fall på lite längre sikt.

• En ny grind byggs vid huvudingången, så att entrén till parken blir mer trivsam.

– Det är en betydligt mer kostsam historia och ligger också i framtiden.

• Inne på anläggningen ska en tre till fem meter bred grusgång anläggas, så att det blir lättare för besökare att ta sig runt i parken.

– Det var ett önskemål som fördes fram, men det är inget som vi kan ta ställning till nu. Det får i så fall bli på längre sikt, om det ens är möjligt.

Stödgruppen hoppas också att en person till ska kunna anställas för skötsel av djurparken.

– Det är inget kommunen kan lova, utan är en sak mellan Arbetsförmedlingen och föreningen. Men föreningen kan söka lönebidrag, säger Michael Karlsson.

Dessutom har medlemsföreningen, som står för driften av djurparken, ansökt om ett driftsbidrag på 20 000 kronor i månaden.

– Om de pengarna inte kommer in, så går det inte att driva parken vidare.

Per Enger var kritisk till undertecknads rubrikformulering i vintras, då PD skrev att djurparken var räddad.

Kan jag använda rubriken den här gången?

– Ja, den här gången är den rätt. Att djurparken är räddad, det kan man nog säga nu. Och det känns väldigt, väldigt bra, säger Per Enger.

Även kommunalrådet Michael Karlsson (S) är nöjd efter mötet.

– Det råder inga tvivel om att vi ska ha djurparken kvar, säger han.

På mötet deltog Per Enger, Barbro Spjuth, Hans Plate och Jörgen Wiman från stödföreningen, samt djurparksföreståndaren Rickard Karlsson. Från kommunen deltog kommunalrådet Michael Karlsson (S) och Bobo Bergström, driftledare på park- och fritidsenheten.

– Vi ville få till ett möte för att få en seriös lösning på den här frågan, säger Per Enger. Vi kan inte längre paratisera på Rickard Karlssons fantastiska insats. Han har drivit parken med små medel och med egna insatser. Det är hans djur och han har aldrig fått någon anmärkning på djurskötsel.

Kommunens ansvar

Debatten om djurparken kulminerade i höstas när länsstyrelsen besiktigade och hotade med vite om inte djurens ligghall byggdes ut. Något som kommunen också gjorde.

– Det var ju faktiskt länsstyrelsens besiktning som var startskottet som ledde till den här utvecklingen av ärendet, säger Per Enger.

Han tog också själv initiativet att jaga sponsorpengar från industrin och näringslivet och pengar kom in, så att djurparken kunde överleva.

– Industrin har ställt upp fantastiskt bra. Det är ansenliga summor som skänkts. Men det visar ju också att djurparken är viktig. Industrin vill locka till sig folk, ofta barnfamiljer, och då vill man ha anläggningar som Örnäs djurpark i en stad.

Mötet på torsdagskvällen utmynnade i en rad konkreta åtgärder som kommunen lovat vidta:

• Kommunen står för länsstyrelsens nota på 19 600 kronor för den senaste besiktningen av anläggningen.

• Två kallkällor på området skall dräneras, så att markytan blir torrare.

• Staketet ska renoveras, dåliga stolpar och nät ska bytas ut.

• De skador på byggnaderna som länsstyrelsen påpekat ska åtgärdas. Det arbetet har redan påbörjats.

• En grusgång ska också göras in till ligghallen

Dessutom uttryckte stödgruppen önskemål om förbättringar på fler områden, där kommunen, enligt kommunalrådet Michael Karlsson (S), inte utfärdat några löften:

• En betongplatta gjuts under foderbordet, så att det skall bli lättare att hålla rent.

– Det är en sak som behöver åtgärdas för djurens skull, men inte just nu. Det blir i så fall på lite längre sikt.

• En ny grind byggs vid huvudingången, så att entrén till parken blir mer trivsam.

– Det är en betydligt mer kostsam historia och ligger också i framtiden.

• Inne på anläggningen ska en tre till fem meter bred grusgång anläggas, så att det blir lättare för besökare att ta sig runt i parken.

– Det var ett önskemål som fördes fram, men det är inget som vi kan ta ställning till nu. Det får i så fall bli på längre sikt, om det ens är möjligt.

Stödgruppen hoppas också att en person till ska kunna anställas för skötsel av djurparken.

– Det är inget kommunen kan lova, utan är en sak mellan Arbetsförmedlingen och föreningen. Men föreningen kan söka lönebidrag, säger Michael Karlsson.

Dessutom har medlemsföreningen, som står för driften av djurparken, ansökt om ett driftsbidrag på 20 000 kronor i månaden.

– Om de pengarna inte kommer in, så går det inte att driva parken vidare.

Per Enger var kritisk till undertecknads rubrikformulering i vintras, då PD skrev att djurparken var räddad.

Kan jag använda rubriken den här gången?

– Ja, den här gången är den rätt. Att djurparken är räddad, det kan man nog säga nu. Och det känns väldigt, väldigt bra, säger Per Enger.

Även kommunalrådet Michael Karlsson (S) är nöjd efter mötet.

– Det råder inga tvivel om att vi ska ha djurparken kvar, säger han.