2017-03-17 18:16

2017-03-17 18:16

Poliser populärast under yrkesdag

ÅMÅL: Föreläsare mötte framtida arbetskamrater i skolan

För sjätte året i följd arrangerade Åmåls Rotaryklubb, i samarbete med Karlbergsgymnasiet, en temadag om yrkesinformation. Återigen var polisernas föreläsning populärast.

Rotarymedlemmen Bengt Olsson tog initiativet och konceptet har nu blivit en tradition. Tillsammans med bland andra Börje Ekman som är studie- och yrkesvägledare på skolan upprättas en lista över yrken där man tror att det finns extra stora möjligheter att få arbete inom fem år.

– Vi återkommer gärna. Det var trevligt med många frågor och eleverna visade stort intresse, säger försvarsmaktens representanter Emili Olsson och Josefine Svensson Eliassen, som besökte Karlbergsgymnasiet för att informera elever i tvåan och trean. De kom från Skaraborgs Regemente P4 i Skövde.

Deltagarna på temadagen kunde välja mellan 33 halvtimmeslånga yrkesintroduktioner.

Försvaret tvåa

Som vanligt lockade polisen de flesta eleverna, över 100 stycken, till sin information och som god tvåa kom Försvarsmakten. Förmodligen är det extra spännande att höra om dessa yrken men i slutändan blir valet kanske ändå jurist, ekonom, civilingenjör, tandläkare eller läkare.

Eller varför inte bli argonom/lantmästare som Johan Svantesson. Han driver ett stort jordbruk med djur och skogsbruk.

Okott på engelska

Juristen Grace Okott är född i Uganda men numera bosatt i Åmål. Hon kan många språk och även riktigt bra svenska men valde ändå att hålla sitt föredrag på engelska. Hon har vidareutbildat sig efter sin grundutbildning, så att hon nu är behörig att söka medlemskap i Sveriges Advokatsamfund.

Vårdsektorn hade flera representanter. Läkaren Stein Bergheim var på plats, liksom Helena Tveter. Hon är sjuksköterska och hon berättade bland annat att ingångslönen nu var uppe i cirka 30 000 kronor i månaden och stiger med ytterligare specialisering. Tandläkare Elin Andersson och tandhygienist Pernilla Torger Gustafsson hade valt att tillsammans informera om sina yrken. Åmåls kommun var på plats som en stor arbetsgivare inom vård, skola och omsorg.

Tekniska yrken

De tekniska yrkena var givetvis också representerade. Kristina Hellström som är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik pratade om sitt yrke och Lars Ottosson hade valt rubriken ”Arbete inom verkstadsindustrin”.

Arrangören Bengt Olsson var nöjd med dagen. Han konstaterade ett flera av de deltagande yrkesgrupperna under dagen säkert mött blivande arbetskamrater denna dag.

Rotarymedlemmen Bengt Olsson tog initiativet och konceptet har nu blivit en tradition. Tillsammans med bland andra Börje Ekman som är studie- och yrkesvägledare på skolan upprättas en lista över yrken där man tror att det finns extra stora möjligheter att få arbete inom fem år.

– Vi återkommer gärna. Det var trevligt med många frågor och eleverna visade stort intresse, säger försvarsmaktens representanter Emili Olsson och Josefine Svensson Eliassen, som besökte Karlbergsgymnasiet för att informera elever i tvåan och trean. De kom från Skaraborgs Regemente P4 i Skövde.

Deltagarna på temadagen kunde välja mellan 33 halvtimmeslånga yrkesintroduktioner.

Försvaret tvåa

Som vanligt lockade polisen de flesta eleverna, över 100 stycken, till sin information och som god tvåa kom Försvarsmakten. Förmodligen är det extra spännande att höra om dessa yrken men i slutändan blir valet kanske ändå jurist, ekonom, civilingenjör, tandläkare eller läkare.

Eller varför inte bli argonom/lantmästare som Johan Svantesson. Han driver ett stort jordbruk med djur och skogsbruk.

Okott på engelska

Juristen Grace Okott är född i Uganda men numera bosatt i Åmål. Hon kan många språk och även riktigt bra svenska men valde ändå att hålla sitt föredrag på engelska. Hon har vidareutbildat sig efter sin grundutbildning, så att hon nu är behörig att söka medlemskap i Sveriges Advokatsamfund.

Vårdsektorn hade flera representanter. Läkaren Stein Bergheim var på plats, liksom Helena Tveter. Hon är sjuksköterska och hon berättade bland annat att ingångslönen nu var uppe i cirka 30 000 kronor i månaden och stiger med ytterligare specialisering. Tandläkare Elin Andersson och tandhygienist Pernilla Torger Gustafsson hade valt att tillsammans informera om sina yrken. Åmåls kommun var på plats som en stor arbetsgivare inom vård, skola och omsorg.

Tekniska yrken

De tekniska yrkena var givetvis också representerade. Kristina Hellström som är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik pratade om sitt yrke och Lars Ottosson hade valt rubriken ”Arbete inom verkstadsindustrin”.

Arrangören Bengt Olsson var nöjd med dagen. Han konstaterade ett flera av de deltagande yrkesgrupperna under dagen säkert mött blivande arbetskamrater denna dag.

  • Åke Sundelin